Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIII/141/08 w sprawie wysokości cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie, obowiązujące na terenie gminy Marianowo


Uchwała Nr XXIII/141/08

Rady Gminy Marianowo
z
dnia 25 listopada 2008 r.

 

w sprawie wysokości cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie, obowiązujące na terenie gminy Marianowo

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 oraz z 2007 r., Nr 147, poz. 1033 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się na okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wysokość cen i stawek opłat
za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych
i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie na terenie gminy Marianowo, w następujący sposób:

1) Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

Lp.

Grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/ stawka opłaty

netto

Jednostka

miary

1

2

3

4

6

1

Odbiorcy z gospodarstw domowych, odbiorcy przemysłowi, odbiorcy usługowi

cena za 1 m3

dostarczonej wody

2,71

zł/m?

2

Stawka opłaty abonamentowej

w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego

stawka opłaty abonamentowej

6,37

zł/odbiorcę/m-c

3

Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego i 1 wodomierza dodatkowego

stawka opłaty abonamentowej

10,19

zł/odbiorcę/m-c

4

Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego i 2 wodomierzy dodatkowych

stawka opłaty abonamentowej

14,01

zł/odbiorcę/m-c

5

Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z osobą korzystającą z 1 wodomierza w lokalu w budynku wielolokalowym

stawka opłaty abonamentowej

3,82

zł/odbiorcę/m-c

6

Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z osobą korzystającą z 2 wodomierzy w lokalu w budynku wielolokalowym

stawka opłaty abonamentowej

7,64

zł/odbiorcę/m-c

7

Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z osobą korzystającą z 3 wodomierzy w lokalu w budynku wielolokalowym

stawka opłaty abonamentowej

11,46

zł/odbiorcę/m-c

8

Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

stawka opłaty abonamentowej

3,72

zł/odbiorcę/m-c

9

Gmina rozliczana za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych

cena za 1 m3 dostarczonej wody

2,71

zł/m3

2) Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:

Lp.

Grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka opłaty

Jednostka

miary

netto

1

2

3

4

6

1

Odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

stawka opłaty abonamentowej

5,45

7,14

zł/m?

zł/odbiorcę/m-c

2

Odbiorcy rozliczani za ilość

odprowadzonych ścieków

określoną w oparciu o ilość

zużytej wody ustaloną na

podstawie wskazań

wodomierzy zainstalowanych

w lokalach w budynkach

wielolokalowych

cena za 1m3

odprowadzonych

ścieków

5,45

zł/m3

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy i w sołectwach na terenie gminy

Marianowo.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 04-12-2008 14:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kortus-Wojciechowska 04-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 04-12-2008 14:22