Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XI/82/07 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów 2008-01-18 10:09
dokument UCHWAŁA NR XI/81/07 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów 2008-01-18 10:08
dokument Uchwała Nr XI/80/07 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości kościołowi na cele działalności sakralnej 2008-01-18 10:08
dokument Uchwała Nr XI/79/07 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2008 – 2012 2008-01-18 10:07
dokument UCHWAŁA Nr XI/78/07 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008". 2008-01-18 10:06
dokument UCHWAŁA Nr XI/77/2007 w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowych warunków 2008-01-18 10:05
dokument UCHWAŁA Nr XI/76/07 w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Marianowo na lata 2008-2010. 2008-01-18 10:05
dokument UCHWAŁA Nr XI/75/07 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2007 r. 2008-01-18 10:02
dokument Uchwała Nr XI/74/07 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na rok 2008 2008-01-18 10:01
dokument Uchwała Nr X/73/07 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości. 2007-11-19 09:32
dokument UCHWAŁA NR X/72/07 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2008. 2007-11-19 09:28
dokument Uchwała Nr X/71/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok 2007-11-19 09:26
dokument Uchwała Nr IX/70/07 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2008 rok. 2007-11-12 11:13
dokument Uchwała Nr IX/69/07 w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy oświadczenia lustracyjnego. 2007-11-12 11:13
dokument UCHWAŁA NR IX/68/07 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Marianowo, w obrębie geodezyjnych Gogolewo. 2007-11-12 11:08
dokument UCHWAŁA NR IX/ 67/07 w sprawie ustalenia górnej granicy stawki opłat za usługi podmiotów posiadających zezwolenia w zakresie usuwania odpadów komunalnych. 2007-11-12 11:07
dokument UCHWAŁA Nr IX /66/07 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2007 r. 2007-11-12 11:06
dokument Uchwała Nr IX/65/07 w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminu płatności i sposobu jej poboru na terenie gminy Marianowo. 2007-11-12 11:05
dokument UCHWAŁA NR IX/64/07 w sprawie: stawek podatku od środków transportowych na rok 2008. 2007-11-12 11:04
dokument Uchwała Nr IX/63/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok . 2007-11-12 11:03
dokument Uchwała Nr IX/62/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim na kadencję lat 2008 – 2011. 2007-11-12 11:02
dokument UCHWAŁA NR VIII/61/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo dotyczącego terenów położonych w obrębie wsi Dzwonowo. 2007-11-12 11:00
dokument Uchwała Nr VIII/60/07 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kwoty poręczenia. 2007-11-12 10:59
dokument UCHWAŁA Nr VIII/ 59 /07 w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Marianowie. 2007-11-12 10:58
dokument UCHWAŁA NR VIII/58/07 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Marianowo na lata 2008 – 2013. 2007-11-12 10:57
dokument Uchwała Nr VIII/57/07 w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników. 2007-11-12 10:56
dokument UCHWAŁA Nr VIII/56/2007 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2007 r. 2007-11-12 10:54
dokument Uchwała Nr VII/55/2007 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie gmin ze Związku Gmin Dorzecza Iny. 2007-07-04 18:11
dokument Uchwała Nr VII/54/2007 w sprawie wyrażania zgody na przystąpienie gmin do Związku Gmin Dorzecza Iny. 2007-07-04 18:10
dokument UCHWAŁA NR VII/53/2007 w sprawie ustalenia dla terenu gminy Marianowo liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Marianowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 2007-07-04 18:10
dokument UCHWAŁA NR VII/52/2007 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2007-07-04 18:08
dokument Uchwała Nr VII/51/2007 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska. 2007-07-04 17:57
dokument Uchwała Nr VII /50/2007 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska. 2007-07-04 17:54
dokument Uchwała Nr VII /48/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 2007-07-04 17:52
dokument Uchwała Nr VII/46/2007 w sprawie zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 2007-07-04 17:52
dokument Uchwała Nr VI /44/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2007 r. 2007-05-28 06:53
dokument Uchwała Nr VI/43/2007 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. 2007-05-28 06:53
dokument Uchwała Nr VI/42/2007 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Marianowo nieruchomości gruntowych przez Firmę Budowlano-Handlowo-Usługową „MODEHPOLMO” Sp. z o.o. w Szczecinie. 2007-05-28 06:52
dokument Uchwała Nr VI/41/2007 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Marianowo nieruchomości gruntowych przez Agencję Nieruchomości Rolnych. 2007-05-28 06:52
dokument UCHWAŁA NR VI/40/2007 w sprawie świadczeń przyznawanych ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 2007-05-28 06:51
dokument Uchwała Nr VI/39/2007 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium za 2006 rok 2007-05-28 06:51
dokument U c h w a ł a Nr V/38/2007 w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy oświadczenia lustracyjnego 2007-05-28 06:50
dokument UCHWAŁA Nr V/37/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2007 rok i sposobu jego realizacji. 2007-05-28 06:50
dokument UCHWAŁA Nr V/36/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo. 2007-05-28 06:49
dokument UCHWAŁA Nr V/35/2007 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Marianowo do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „POMERANIA”. 2007-05-28 06:49
dokument UCHWAŁA Nr V /34/2007 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2007 r. 2007-05-28 06:48