Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XI/81/07 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów


UCHWAŁA NR XI/81/07

RADY GMINY MARIANOWO

z dnia 20 grudnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów
i wydatków na real
izację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2007”.

Na podstawie art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826 oraz z 2007 r. Nr 7, poz.48 i Nr 82, poz. 558) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały Nr IV/28/2007 Rady Gminy
Marianowo z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2007”, otrzymuje brzmienie określone
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr XI/81/07

Rady Gminy Marianowo

z dnia 20 grudnia 2007 r.

PRELIMINARZ PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
w Gminie Marianowo na 2007 rok

PRZYCHODY

2.000,00 zł

WYDATKI

2.000,00 zł

0x08 graphic

  1. Prowadzenie profilaktycznej działalności: informacyjnej oraz edukacyjnej
    w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii (promowanie zdrowia psychicznego, zdrowego stylu życia, informowanie o szkodliwości środków odurzających, pomoc w zorganizowaniu choinki dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami): ........................................................................... 2.000,00 zł

U Z A S A D N I E N I E

W związku z tym, że w bieżącym roku nie wpłynęły do Komisji nowe oferty czasopism oraz szkoleń w zakresie przeciwdziałania narkomanii konieczna jest zmiana w Preliminarzu Przychodów i Wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na 2007 rok. Środki, które planowane były na pokrycie kosztów zakupu czasopism i szkolenia członków Komisji oraz delegacje, proponuję przesunąć na prowadzenie profilaktycznej działalności polegającej na promowaniu zdrowia psychicznego, zdrowego stylu życia, informowaniu o szkodliwości środków odurzających, a także pomoc
w zorganizowaniu choinki dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami.

W celu zagwarantowania środków na ten cel Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia Radzie Gminy projekt Uchwały zmieniający preliminarz przychodów i wydatków. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca na terenie Gminy Marianowo podejmuje wszelkie możliwe działania zmierzające do stosowania różnych form pomocy.

W sytuacji, kiedy jest możliwość przesunięcia omawianych środków, względy racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi przemawiają za tym, aby
w sposób przemyślany zagospodarować je do końca roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 18-01-2008 10:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 18-01-2008 10:08