Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR IX/68/07 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Marianowo, w obrębie geodezyjnych Gogolewo.


UCHWAŁA NR IX/68/07

RADY GMINY MARIANOWO

z dnia 25 października 2007 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Marianowo, w obrębie geodezyjnych Gogolewo.

Na podstawie art. 14, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz.1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225, poz. 1635) uchwala się, co następuje:

§ 1.1 Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego tereny położone w obrębie geodezyjnym Gogolewo w gminie Marianowo.

2. Tereny objęte planem oznaczono na załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Przedmiotem planu jest wprowadzenie funkcji zakazu zabudowy na stały pobyt ludzi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marianowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Analiza zgodności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.

Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wprowadzenie zakazu zabudowy na pobyt stały ludzi. Zakres i przedmiot planu jest wynikiem lokalizacji farmy wiatrowej w obrębach Kicko, Stara Dąbrowa, Nowa Dąbrowa na terenie gminy Stara Dąbrowa. Na teren gminy Marianowo nachodzi strefa jej oddziaływania. Granica oddziaływania farmy wiatrowej stanowi granicę opracowania planu.

Lokalizacja strefy oddziaływania farmy wiatrowej z zakazem zabudowy na pobyt stały ludzi została zainicjowana Uchwałą Nr XXXVIII/227/06 Rady Gminy Marianowo z dnia 28 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo. Procedura opracowania zmiany studium spełnia wymogi Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r. (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Ustalenia zapisane w opracowywanej zmianie studium będącej w fazie opiniowania będą uwzględnione w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 12-11-2007 11:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-11-2007
Ostatnia aktualizacja: - 12-11-2007 11:08