Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VIII/60/07 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kwoty poręczenia.


Uchwała Nr VIII/60/07

Rady Gminy Marianowo

z dnia 20 września 2007 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kwoty poręczenia.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. i oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327)uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/47/2007 Rady Gminy Marianowo z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia kwoty poręczenia kredytu dla Stowarzyszenia „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju Gmin Chociwel, Marianowo, Stargard Szczeciński, Suchań w § 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Upoważnia się Wójta Gminy Marianowo do złożenia w imieniu poręczyciela wekslowego - Gminy Marianowo oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji z tytułu poręczenia, o którym mowa w ust. 2, które obowiązywać będzie do dnia 30 grudnia 2010 r.”

§ 2. Wykonania uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marianowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e

Rada Gminy Marianowo uchwałą Nr VII/47/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. postanowiła udzielić poręczenia wekslowego do wysokości 100.000 zł dla Stowarzyszenia „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju Gmin Chociwel, Marianowo, Stargard Szczeciński, Suchań na zabezpieczenie udzielonego jej kredytu przez PKO BP SA Oddział Stargard Szczeciński na realizację zadań II etapu Programu Leader + w latach 2007 - 2008.

Z uwagi, iż bank udzielający kredytu wprowadził wymóg dot. złożenia przez poręczyciela wekslowego Gminę Marianowo oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji z tytułu udzielonego poręczenia zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w w/w uchwale.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 12-11-2007 10:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-11-2007
Ostatnia aktualizacja: - 12-11-2007 10:59