Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XI/82/07 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów


UCHWAŁA NR XI/82/07

RADY GMINY MARIANOWO

z dnia 20 grudnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów
i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2007”.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały Nr IV/26/2007 Rady Gminy
Marianowo z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2007”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr XI/82/07

Rady Gminy Marianowo

z dnia 20 grudnia 2007r.

PRELIMINARZ PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
w Gminie Marianowo na 2007 rok

PRZYCHODY

34.426,00 zł

WYDATKI

34.426,00 zł

0x08 graphic

 1. Posiedzenia Komisji: ...........................................................…....................… 2 592,00zł
  10 posiedzeń, 2 dyżury w sezonie letnim oraz 1 kontrola sklepów (1 osoba - 72,00 zł, do kosztów bezosobowych dolicza się koszty płatnika składek ZUS);

 1. Za wykonanie badania osoby skierowanej przez Komisję do lekarza biegłego oraz leczenie odwykowe: ...........................................................1496,75 zł

 1. badanie biegłego (6 x 170,00 zł)

 2. leczenie odwykowe (w tym dojazdy 476,75 zł)

 1. Wynagrodzenie sekretarza ……………….……...........................................… 3 772,00 zł

 2. Prowadzenie świetlic środowiskowych ……………………………………... 6 880,00 zł

 1. Dzwonowo (264,00 zł brutto x 10 m-cy)

 2. Sulino (264,00 zł brutto x 10 m-cy)

 3. Dzwonowo (160,00 zł brutto x 10 m-cy)

 1. Wyposażenie wiejskich świetlic środowiskowych ................. 5660,67 zł

 1. Za przeprowadzenie wywiadów środowiskowych (6 wywiadów + koszty płatnika składek ZUS) ......................................................................................... 750,00 zł

 1. Szkolenie członków komisji i osób prowadzących świetlice
  środowiskowe z zakresu terapii uzależnień
  .…………............... 2260,00 zł

 1. Delegacje ……………………………………………………..……………………………………….. 514,58 zł

 1. Zakup materiałów biurowych (opiekunki świetlic, sekretarz, członkowie Komisji) ................................................................................ 299,80 zł

 1. Bieżące utrzymanie świetlicy środowiskowej w Sulinie (do kosztów bezosobowych dolicza się koszty składnika ZUS)...................... 880,00 zł

 1. Profilaktyka: ............................................................... 7316,49 zł

 1. w szkołach - udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” SP Marianowo, filia SP Dzwonowo, NSP Gogolewo, Gimnazjum, widowiska, przedstawienia o tematyce profilaktycznej: „Zdrowy styl życia”, „Dziękuję nie piję”, „Dziękuję nie biorę";

 2. środowisko - pomoc w zorganizowaniu choinki dla dzieci z rodzin
  z problemem alkoholowym, pomoc w zorganizowaniu wigilii dla osób samotnych;

 1. Organizowanie i dofinansowanie form spędzania wolnego czasu przez dzieci ….................................……………...................................................... 2003,71 zł

U Z A S A D N I E N I E

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca
na terenie Gminy Marianowo podejmuje wszelkie możliwe działania zmierzające
do stosowania różnych form pomocy.

W sytuacji, kiedy jest możliwość przesunięcia środków, względy racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi przemawiają za tym, aby w sposób przemyślany zagospodarować je do końca roku. Zmiany dotyczą przesunięcia środków z pkt. 3 (tj. za wynagrodzenie sekretarza), pkt. 7 i 8 (dot. szkoleń członków Komisji i delegacji) oraz pkt. 12 (dot. środków przeznaczonych na organizowanie
i dofinansowanie form spędzania czasu wolnego przez dzieci). Niewykorzystane środki, przeznaczone na realizację w\w punktów proponuję przesunąć
na profilaktykę w szkołach i środowisku, dofinansowanie wigilii dla osób samotnych z terenu gminy Marianowo, u których samotność spowodowana jest postępującą chorobą alkoholową, wyposażenie świetlic oraz dofinansowanie paczek i pomoc
w zorganizowaniu choinki dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. W związku z tym, iż w ostatnim okresie na terenie gminy wyraźnie daje się zauważyć wzrost ilości spożywanego alkoholu oraz rosnące zjawisko przemocy w rodzinie, zwiększenia środków wymaga również pkt 2 (badania osób kierowanych przez Komisję do lekarza biegłego oraz leczenie odwykowe).

W celu zagwarantowania środków na ten cel Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia Radzie Gminy projekt Uchwały zmieniający preliminarz przychodów i wydatków na 2007 rok.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 18-01-2008 10:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 18-01-2008 10:09