Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IX/63/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok .


Uchwała Nr IX/63/07

Rady Gminy Marianowo

z dnia 25 października 2007 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok .

Na podstawie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) uchwala się, co następuje:

 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:

  1. od powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,54 zł od 1 m2

  2. od powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych

z działalnością gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub

ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,40 zł od 1 m2

  1. od powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,58 zł od 1 m2

  1. od powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie

działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,70 zł od 1 m2

  1. od powierzchni użytkowej pozostałych:

   1. budynków lub ich części użytkowanych przez rolników

emerytów i rencistów - 3,03 zł od 1 m2

   1. domków letniskowych - 6,16 zł od 1 m2

   2. budynków nie wymienionych w lit. a i b, w tym zajętych

na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,10 zł od 1 m2

  1. od budowli - 2 % ich wartości

  2. od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków - 0,01 % ich wartości

  3. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności

gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania

w ewidencji gruntów i budynków - 0,68 zł od 1 m2

  1. od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne

retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,74 zł od ha

  1. od gruntów pozostałych:

   1. zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,15 zł od 1 m2

   1. działek rekreacyjnych - 0,33 zł od 1 m2

   2. nie wymienionych w lit. a i b - 0,30 zł od 1 m2

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIX/236/2006 Rady Gminy w Marianowie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2007 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 116, poz. 2249).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 12-11-2007 11:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-11-2007
Ostatnia aktualizacja: - 12-11-2007 11:03