Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XX/144/2016 w sprawie wystąpienia z apelem o odrzucenie zapisów projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska 2016-12-23 14:47
dokument Uchwała Nr XX/143/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Marianowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 2016-12-23 14:47
dokument Uchwała Nr XX/142/2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok 2016-12-23 14:46
dokument Uchwała Nr XX/141/2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na 2017 rok 2016-12-23 14:45
dokument Uchwała Nr XX/140/2016 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2017 rok i sposobu jego realizacji 2016-12-23 14:44
dokument Uchwała Nr XX/139/2016 w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2017" 2016-12-23 14:41
dokument Uchwała Nr XX/138/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na 2017 rok 2016-12-23 14:40
dokument Uchwała Nr XX/137/2016 w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2017" 2016-12-23 14:40
dokument Uchwała Nr XX/136/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na 2017 rok 2016-12-23 14:39
dokument Uchwała Nr XX/135/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2017 rok 2016-12-23 14:38
dokument Uchwała Nr XX/134/2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2017-2024 2016-12-23 14:36
dokument Uchwała Nr XIX/133/2016 w sprawie poparcia apelu Rady Miejskiej w Prószkowie do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków 2016-12-02 13:44
dokument Uchwała Nr XIX/132/2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice 2016-12-02 13:43
dokument Uchwała Nr XIX/131/2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki 2016-12-02 13:42
dokument Uchwała Nr XIX/130/2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa 2016-12-02 13:37
dokument Uchwała Nr XIX/129/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 2016-12-02 13:34
dokument Uchwała Nr XIX/128/2016 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Marianowo na lata 2016-2019z perspektywą na lata 2020-2023 2016-12-02 13:33
dokument Uchwała Nr XIX/127/2016 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Marianowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 2016-12-02 13:26
dokument Uchwała Nr XIX/126/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2016 r. 2016-12-02 13:25
dokument Uchwała Nr XIX/125/2016 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2016-12-02 13:23
dokument Uchwała Nr XIX/124/2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2016-12-02 13:21
dokument Uchwała Nr XIX/123/2016 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2016-12-02 13:20
dokument Uchwała Nr XIX/122/2016 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2016-12-02 13:13
dokument Uchwała Nr XIX/121/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2016 - 2024 2016-12-02 12:49
dokument Uchwała Nr XVIII/120/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Marianowo 2016-11-15 12:34
dokument Uchwała Nr XVIII/119/2016 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" 2016-11-15 12:20
dokument Uchwała Nr XVIII/118/2016 w sprawie pozbawienia dróg na terenie gminy Marianowo kategorii dróg gminnych 2016-11-15 12:19
dokument Uchwała Nr XVIII/117/2016 w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 2016-11-15 12:18
dokument Uchwała Nr XVIII/116/2016 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 2016-11-15 12:17
dokument Uchwała Nr XVIII/115/2016 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Marianowo 2016-11-15 12:16
dokument Uchwała Nr XVIII/114/2016 w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości 2016-11-15 12:15
dokument Uchwała Nr XVIII/113/2016 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 2016-11-15 12:14
dokument Uchwała Nr XVIII/112/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 2016-11-15 12:13
dokument Uchwała Nr XVIII/111/2016 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie 2016-11-15 12:12
dokument Uchwała Nr XVIII/110/2016 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie 2016-11-15 12:11
dokument Uchwała Nr XVIII/109/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2016 roku 2016-11-15 12:10
dokument Uchwała Nr XVIII/108/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2016 - 2024 2016-11-15 12:08
dokument Uchwała Nr XVIII/107/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2016 r. 2016-11-15 12:07
dokument Uchwała Nr XVII/106/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia aktualizacji "Planów Odnowy Miejscowości Gminy Marianowo do 2025 roku" 2016-10-04 14:18
dokument Uchwała Nr XVII/105/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny 2016-10-04 14:17
dokument Uchwała Nr XVII/104/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diety dla sołtysów za wykonywanie czynności publicznych 2016-10-04 14:16
dokument Uchwała Nr XVII/103/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2016" 2016-10-04 14:15
dokument Uchwała Nr XVII/102/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2016" 2016-10-04 14:14
dokument Uchwała Nr XVII/101/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2016 r. 2016-10-04 14:13
dokument Uchwała Nr XVI/100/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2016-07-06 12:57
dokument Uchwała Nr XVI/99/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Gminy Marianowo 2016-07-06 12:56
dokument Uchwała Nr XVI/98/2016 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marianowo 2016-07-06 12:55
dokument Uchwała Nr XVI/97/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2016 - 2024 2016-07-06 12:54
dokument Uchwała Nr XVI/96/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2016 r. 2016-07-06 12:52
dokument Uchwała Nr XVI/95/2016 w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Marianowo 2016-07-06 12:51
dokument Uchwała Nr XV/94/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2016 - 2024 2016-05-24 15:17
dokument Uchwała Nr XV/93/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Marianowo" 2016-05-24 15:16
dokument Uchwała Nr XV/92/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2016 r. 2016-05-24 15:12
dokument Uchwała Nr XV/91/2016 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015 2016-05-24 15:11
dokument Uchwała Nr XV/90/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Marianowo za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2015 r. 2016-05-24 15:08
dokument Uchwała Nr XIV/89/2016 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie 2016-03-24 14:37
dokument Uchwała Nr XIV/88/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2016 r. 2016-03-24 14:36
dokument Uchwała Nr XIV/87/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2016 - 2024 2016-03-24 14:35
dokument Uchwała Nr XIV/86/2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2016 roku 2016-03-24 14:35
dokument Uchwała Nr XIII/85/2016 w sprawie wystąpienia z apelem o utrzymanie spójności terytorialnej województwa zachodniopomorskiego 2016-03-01 09:29
dokument Uchwała Nr XIII/84/2016 w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Marianowo na lata 2016-2018 2016-03-01 09:28
dokument Uchwała Nr XIII/83/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Gogolewo i Marianowo 2016-03-01 09:28
dokument Uchwała Nr XIII/82/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny 2016-03-01 09:27
dokument Uchwała Nr XIII/81/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania pn. "Budowa i przebudowa drogi powiatowej numer 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 Trąbki - Marianowo ul. Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej. Budowa skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Trąbki, strona lewa" 2016-03-01 09:26
dokument Uchwała Nr XIII/80/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2016 r. 2016-03-01 09:25
dokument Uchwała Nr XIII/79/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2016 - 2024 2016-03-01 09:24
dokument Uchwała Nr XIII/78/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2016-03-01 09:23