Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA Nr XXXI/198/2005 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy w Marianowie na 2006 rok i sposobu jego realizacji 2006-01-10 22:42
dokument UCHWAŁA nr XXXI/197/2005 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2006-01-10 22:41
dokument Uchwała Nr XXXI/196/2005 w sprawie ustalenia górnej granicy stawki opłat za usługi podmiotów posiadających zezwolenia w zakresie usuwania odpadów komunalnych 2006-01-10 22:41
dokument Uchwała Nr XXXI/195/2005 w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru i terminów płatności oraz zwolnień od opłaty administracyjnej 2006-01-10 22:40
dokument UCHWAŁA NR XXXI/194/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2006-01-10 22:39
dokument Załącznik do uchwały 194 2006-01-10 22:38
dokument UCHWAŁA Nr XXXI/193/2005 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2005 . 2006-01-10 22:37
dokument Uchwała NrXXX/192/2005 w sprawie określenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiaro 2005-12-11 15:18
dokument UCHWAŁA Nr XXX/191/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2005 2005-12-11 15:17
dokument Uchwała Nr XXX/190/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, podate 2005-12-11 15:17
dokument Załącznik Nr 1 do Uchwały 190 2005-12-11 15:16
dokument Załącznik Nr 2 do uchwały 190 2005-12-11 15:11
dokument Załącznik Nr 3 do uchwały 190 2005-12-11 15:10
dokument Uchwała NR XXX/189/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Marianowo 2005-12-11 15:09
dokument Uchwała Nr XXIX/188/2005 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. 2006-08-25 08:46
dokument UCHWAŁA NR XXIX/1872005 uchylająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Marianowie 2005-11-20 10:56
dokument Uchwała Nr XXIX/186/2005 uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2005-11-20 10:55
dokument Uchwała Nr XXIX/185/2005 uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2005-11-20 10:54
dokument UCHWAŁA NR XXIX/182/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 2005-11-20 10:53
dokument Załącznik do uchwały Nr XXIX/184/2005 2005-11-20 10:52
dokument UCHWAŁA NR XXIX/184/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań GPRiRPA 2005-11-20 10:51
dokument UCHWAŁA Nr XXIX/183/2005 w sprawie zmiany budżetu gminy i zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2005 2005-11-20 10:50
dokument UCHWAŁA NR XXIX/181/2005 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali 2005-11-20 10:49
dokument Uchwała Nr XXIX/179/2005 w sprawie: ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów w roku 2006. 2005-11-20 10:47
dokument UCHWAŁA NR XXIX/178/2005 w sprawie: stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 2005-11-20 10:46
dokument Uchwała Nr XXIX/177/2005 w sprawie podatku od nieruchomości na 2006 rok 2005-11-20 10:45
dokument Uchwała Nr XXVIII/176/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2005 . 2005-09-19 12:25
dokument Uchwała Nr XXVIII/175/2005 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 2005-09-19 12:23
dokument Załącznik do uchwały Nr 175 2005-09-19 12:22
dokument Uchwała Nr XXVIII/174/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Marianowo nieruchomości gruntowych przez Agencję Nieruchomości Rolnych 2005-09-19 12:21
dokument Uchwała Nr XXVIII/173/2005 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Marianowo nieruchomości gruntowych przez Agencję Nieruchomości Rolnych 2005-09-19 12:19
dokument Uchwała Nr XXVIII/172/2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2005-09-19 12:14
dokument Uchwała Nr XXVIII/171/2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2005-09-19 12:11
dokument Uchwała Nr XXVIII/170/2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2005-09-19 12:10
dokument Uchwała Nr XXVIII/169/2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2005-09-19 12:09
dokument Uchwała Nr XXVII/168/2005 w sprawie zmian Statutu Gminy Marianowo 2005-07-18 19:36
dokument UCHWAŁA Nr XXVII/167/2005 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Marianowo do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach 2005-07-18 19:36
dokument UCHWAŁA XXVII/166/2005 w sprawie utworzenia spółki Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2005-07-18 19:35
dokument UCHWAŁA Nr XXVII/165/2005 w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy 2005-07-18 19:34
dokument Załącznik do uchwały Nr XXVII/165/2005 2005-07-18 19:33
dokument UCHWAŁA NR XXVII/164/2005 w sprawie: udzielenia dotacji Powiatowi Stargardzkiemu 2005-07-18 19:32
dokument UCHWAŁA Nr XXVII/163/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Marianowo na lata 2004-2006 2005-07-18 19:30
dokument Załącznik do uchwały Nr XXVII/163/2005 2005-07-18 19:29
dokument UCHWAŁA Nr XXVII/162/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2005 . 2005-07-18 19:18
dokument Załącznik do uchwały Nr XXVII/162/2005 2005-07-18 19:17
dokument UCHWAŁA NR XXVII/161/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Marianowie 2005-07-18 19:13
dokument UCHWAŁA NR XXVII/160/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowyc 2005-07-18 19:12
dokument ORDYNACJA WYBORCZA DO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY w MARIANOWIE 2005-05-30 15:20
dokument Załącznik nr 1 2005-05-30 15:20
dokument Załącznik nr 2 2005-05-30 15:19
dokument Załącznik nr 3 2005-05-30 15:18
dokument Załącznik nr 4 2005-05-30 15:18
dokument UCHWAŁA Nr XXVI/159/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2005 . 2005-05-30 15:15
dokument UCHWAŁA NR XXVI/158/2005 w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Wsi Marianowo na lata 2004 - 2006” 2005-05-30 15:14
dokument Załącznik do uchwały Nr XXVI/158/2005 2005-05-30 15:13
dokument UCHWAŁA NR XXVI/157/2005 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Marianowie oraz nadania jej Statutu 2005-05-30 15:10
dokument Załącznik do uchwały Nr XXVI/157/2005 2005-05-30 15:09
dokument UCHWAŁA NR XXVI/156/2005 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2004 rok. 2005-05-30 15:08
dokument UCHWAŁA Nr XXV/155/2005 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2005 2005-04-29 09:03
dokument Uchwała Nr XXV/154/2005 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Marianowo 2005-04-29 09:02
dokument Załącznik nr 1 do Regulaminu 2005-04-29 09:00
dokument Załącznik nr 2 do Regulaminu 2005-04-29 08:55
dokument U c h w a ł a N r XXV/153/2005 w sprawie określenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny po 2005-04-29 08:43
dokument Załącznik do uchwały Nr XXV/153/2005 2005-04-29 08:42
dokument Uchwała Nr XXIV/152/2005 w sprawie ustalenia diet radnym 2005-03-07 08:07
dokument Uchwała Nr XXIV/151/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Marianowo na lata 2004-2006 2005-03-07 08:06
dokument Załączniki do uchwały 151 2005-03-07 08:05
dokument Uchwała Nr XXIV/150/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok 2005-03-07 08:04
dokument Załączniki do uchwały 150 2005-03-07 08:03
dokument Uchwała Nr XXIV/149/2005 w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo 2005-03-07 08:03
dokument Uchwała Nr XXIV/148/2005 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2005 2005-03-07 08:02
dokument Uchwała Nr XXIII/147/2005 w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu, w przypadku używania przez radnego gminy w podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, pojazdu samo 2005-02-18 09:37
dokument Uchwała Nr XXIII/146/2005 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na rok 2005 2005-02-18 09:36
dokument Uchwała Nr XXIII/145/2005 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2005 2005-02-18 09:35
dokument Załączniki do uchwały 144 2005-02-18 09:34
dokument Uchwała Nr XXIII/144/2005 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok. 2005-02-18 09:34
dokument Uchwała Nr XXIII/143/2005 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 2005-02-18 09:33