Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 131/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2015-01-02 13:12
dokument Zarządzenie Nr 130/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-12-30 10:13
dokument Zarządzenie Nr 129/2014 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo 2014-12-30 10:12
dokument Zarządzenie Nr 128/2014 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Marianowo z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2014 r. 2014-12-29 08:28
dokument Zarządzenie Nr 127/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-12-29 08:27
dokument Zarządzenie Nr 126/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-12-17 11:09
dokument Zarządzenie Nr 125/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2014 roku 2014-12-12 13:54
dokument Zarządzenie Nr 124/2014 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Gminy Marianowo na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dalewo i Gogolewo 2014-12-12 13:52
dokument Zarządzenie Nr 123/2014 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Gminy Marianowo na rzecz Ludowego Zespołu Sportowego "ORKAN" w Dalewie 2014-12-12 13:51
dokument Zarządzenie Nr 122/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2014-12-12 13:49
dokument Zarządzenie Nr 121/2014 w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych na rzecz jednostki budżetowej Gminy Marianowo 2014-12-12 13:48
dokument Zarządzenie Nr 120/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-12-03 08:48
dokument Zarządzenie Nr 119/2014 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za partycypację w kosztach budowy przyłącza kanalizacyjnego 2014-12-03 08:46
dokument Zarządzenie Nr 118/2014 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji sprzętu medycznego znajdującego się na wyposażeniu Urzędu Gminy Marianowo 2014-11-26 13:14
dokument Zarządzenie Nr 117/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-11-26 13:13
dokument Zarządzenie Nr 116/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2014-11-25 15:19
dokument Zarządzenie Nr 115/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-11-25 15:18
dokument Zarządzenie Nr 114/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2014 rok 2014-11-20 12:11
dokument Zarządzenie Nr 113/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Gminy Marianowo na 2014 r. 2014-11-20 12:09
dokument Zarządzenie Nr 112/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-11-20 12:00
dokument Zarządzenie Nr 111/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2014-11-10 11:40
dokument Zarządzenie Nr 110/2014 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXVII/266/2014 Rady Gminy Marianowo z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2014 r. 2014-11-10 11:39
dokument Zarządzenie Nr 109/2014 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za partycypację w kosztach budowy przyłącza kanalizacyjnego 2014-11-10 11:38
dokument Zarządzenie Nr 108/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2014-11-07 11:54
dokument Zarządzenie Nr 107/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do składów obwodowych komisji wyborczych 2014-11-05 14:27
dokument Zarządzenie Nr 106/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2014 r. oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia 2014-11-05 14:25
dokument Zarządzenie Nr 105/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-11-05 14:21
dokument Zarządzenie Nr 104/2014 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za partycypację w kosztach budowy przyłącza kanalizacyjnego 2014-11-04 14:50
dokument Zarządzenie Nr 103/2014 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2014-11-04 14:49
dokument Zarządzenie Nr 102/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2014-11-04 14:48
dokument Zarządzenie Nr 101/2014 w sprawie zasad dofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Marianowo w roku 2015 2014-11-04 14:47
dokument Zarządzenie Nr 100/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2014-10-27 08:36
dokument Zarządzenie Nr 99/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-10-27 08:25
dokument Zarządzenie Nr 98/2014 w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do składów obwodowych komisji wyborczych 2014-10-27 08:24
dokument Zarządzenie Nr 97/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego 2014-10-17 14:41
dokument Zarządzenie Nr 96/2014 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2014 r. oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia 2014-10-17 14:40
dokument Zarządzenie Nr 95/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Marianowo 2014-10-10 09:52
dokument Zarządzenie Nr 94/2014 w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 2014-10-10 09:51
dokument Zarządzenie Nr 93/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2014-10-10 09:43
dokument Zarządzenie Nr 92/2014 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXVI/259/2014 Rady Gminy Marianowo z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2014 r. 2014-10-01 15:14
dokument Zarządzenie Nr 91/2014 w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego 2014-09-30 10:29
dokument Zarządzenie Nr 90/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-09-30 10:26
dokument Zarządzenie Nr 89/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-09-30 10:24
dokument Zarządzenie Nr 88/2014 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej 2014-09-17 15:01
dokument Zarządzenie Nr 87/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-09-17 15:00
dokument Zarządzenie Nr 86/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2014 roku 2014-09-15 10:35
dokument Zarządzenie Nr 85/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2014-09-15 10:34
dokument Zarządzenie Nr 84/2014 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Marianowo na 2015 rok 2014-09-12 08:26
dokument Zarządzenie Nr 83/2014 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Marianowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2014-09-12 08:24
dokument Zarządzenie Nr 82/2014 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego 2014-09-12 08:22
dokument Zarządzenie Nr 81/2014 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu niezapłaconego czynszu 2014-09-09 08:32
dokument Zarządzenie Nr 80/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-09-08 14:06
dokument Zarządzenie Nr 79/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Marianowo na rok szkolny 2014/2015 2014-09-01 08:17
dokument Zarządzenie Nr 78/2014 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za partycypację w kosztach budowy przyłącza kanalizacyjnego 2014-09-01 08:16
dokument Zarządzenie Nr 77/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-09-01 08:15
dokument Zarządzenie Nr 76/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-08-27 15:04
dokument Zarządzenie Nr 75/2014 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna" 2014-08-27 15:03
dokument Zarządzenie Nr 74/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2014-08-27 15:02
dokument Zarządzenie Nr 73/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2014-08-27 15:01
dokument Zarządzenie Nr 72/2014 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za partycypację w kosztach budowy przyłącza kanalizacyjnego 2014-08-27 15:00
dokument Zarządzenie Nr 71/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 214 r. 2014-08-12 11:19
dokument Zarządzenie Nr 70/2014 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za partycypację w kosztach budowy przyłącza kanalizacyjnego 2014-08-11 10:32
dokument Zarządzenie Nr 69/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-08-11 10:29
dokument Zarządzenie Nr 68/2014 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za partycypację w kosztach budowy przyłącza kanalizacyjnego 2014-07-18 13:02
dokument Zarządzenie Nr 67/2014 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za partycypację w kosztach budowy przyłącza kanalizacyjnego 2014-07-18 13:00
dokument Zarządzenie Nr 66/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2014-07-16 14:41
dokument Zarządzenie Nr 65/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-07-14 11:20
dokument Zarządzenie Nr 64/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-07-14 09:09
dokument Zarządzenie Nr 63/2014 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za partycypację w kosztach budowy przyłącza kanalizacyjnego 2014-07-14 09:06
dokument Zarządzenie Nr 62/2014 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXIV/255/2014 Rady Gminy Marianowo z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2014 r. 2014-07-09 12:33
dokument Zarządzenie Nr 61/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-07-07 12:47
dokument Zarządzenie Nr 60/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2014-07-02 10:37
dokument Zarządzenie Nr 59/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-07-02 10:36
dokument Zarządzenie Nr 58/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Marianowo 2014-06-30 08:15
dokument Zarządzenie Nr 57/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-06-26 11:12
dokument Zarządzenie Nr 56/2014 w sprawie określenia sposobu postępowania przy wdrażaniu rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 2014-06-17 08:19
dokument Zarządzenie Nr 55/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-06-16 12:00
dokument Zarządzenie Nr 54/2014 w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w formie świadczenia rzeczowego 2014-06-17 08:21
dokument Zarządzenie Nr 53/2014 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2014-06-16 11:57
dokument Zarządzenie Nr 52/2014 w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Marianowo na rok szkolny 2014/2015 2014-06-16 11:55
dokument Zarządzenie Nr 51/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2014-06-16 11:53
dokument Zarządzenie Nr 50/2014 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXIII/243/2014 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2014 r. 2014-06-16 11:52
dokument Zarządzenie Nr 49/2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do prowadzenia postępowań w sprawach zasiłków dla opiekunów i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych 2014-06-16 11:49
dokument Zarządzenie Nr 48/2014 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi, odbierania od nich oświadczeń majątkowych i przekazywania informacji gospodarczych o ich zobowiązaniach 2014-06-16 11:47
dokument Zarządzenie Nr 47/2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych 2014-06-16 11:43
dokument Zarządzenie Nr 46/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-06-16 11:41
dokument Zarządzenie Nr 45/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-06-16 11:39
dokument Zarządzenie Nr 44/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2014-06-16 11:35
dokument Zarządzenie Nr 43/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Marianowo 2014-06-16 11:27
dokument Zarządzenie Nr 42/2014 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 2014-06-16 11:10
dokument Zarządzenie Nr 41/2014 w sprawie odroczenia terminu płatności wierzytelności z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste 2014-06-16 11:04
dokument Zarządzenie Nr 40/2014 w sprawie ustalenia regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 2014-07-02 10:18
dokument Zarządzenie Nr 39/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2014-06-16 10:52
dokument Zarządzenie Nr 38/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-06-16 09:32
dokument Zarządzenie Nr 37/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2014-06-16 09:31
dokument Zarządzenie Nr 36/2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2014-05-07 12:04
dokument Zarządzenie Nr 35/2014 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-07 12:03
dokument Zarządzenie Nr 34/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2014-05-07 12:02
dokument Zarządzenie Nr 33/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-04-29 10:02
dokument Zarządzenie Nr 32/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2014-04-15 11:16
dokument Zarządzenie Nr 31/2014 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego 2014-04-09 15:01
dokument Zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. 2014-04-09 14:59
dokument Zarządzenie Nr 29/2014 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Marianowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2014-04-09 14:58
dokument Zarządzenie Nr 28/2014 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia szkoły niepublicznej w 2014 roku 2014-04-09 10:21
dokument Zarządzenie Nr 27/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-04-09 10:19
dokument Zarządzenie Nr 26/2014 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXII/236/2014 Rady Gminy Marianowo z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2014 rok 2014-03-31 14:38
dokument Zarządzenie Nr 25/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2014-03-31 14:37
dokument Zarządzenie Nr 24/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2014 roku 2014-03-17 10:07
dokument Zarządzenie Nr 23/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2014-03-13 14:37
dokument Zarządzenie Nr 22/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-03-13 11:00
dokument Zarządzenie Nr 21/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-03-13 10:57
dokument Zarządzenie Nr 20/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2014-03-13 10:56
dokument Zarządzenie Nr 19/2014 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXI/227/2014 Rady Gminy Marianowo z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2014 r. 2014-03-13 10:55
dokument Zarządzenie Nr 18/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 rok 2014-02-25 14:42
dokument Zarządzenie Nr 17/2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowościach Dalewo, Dzwonowo i Marianowo oraz powołania Komisji Konkursowej 2014-02-17 10:47
dokument Zarządzenie Nr 16/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-02-17 10:42
dokument Zarządzenie Nr 15/2014 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2014 rok 2014-02-17 10:41
dokument Zarządzenie Nr 14/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 r. 2014-02-12 08:45
dokument Zarządzenie Nr 13/2014 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2014-02-05 12:06
dokument Zarządzenie Nr 12/2014 w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Marianowo w 2014 r. 2014-02-05 12:04
dokument Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2014-02-05 09:28
dokument Zarządzenie Nr 10/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 rok 2014-01-21 11:48
dokument Zarządzenie Nr 9/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 rok 2014-01-21 11:47
dokument Zarządzenie Nr 8/2014 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2014 rok 2014-01-17 09:12
dokument Zarządzenie Nr 7/2014 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej 2014 roku 2014-01-17 09:11
dokument Zarządzenie Nr 6/2014 w sprawie ustalenia kwoty różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2013, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli ustalonych w roku 2013 2014-01-17 09:10
dokument Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2014-01-17 09:09
dokument Zarządzenie Nr 4/2014 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały XXVII/194/2013 Rady Gminy Marianowo z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości za inkaso 2014-01-15 14:00
dokument Zarządzenie Nr 3/2014 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2014-01-15 13:59
dokument Zarządzenie Nr 2/2014 w sprawie przekazania upoważnień do dokonywania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 2014-01-15 13:58
dokument Zarządzenie Nr 1/2014 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXX/217/2013 Rady Gminy Marianowo z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2014 rok 2014-01-15 13:56