Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr I /06/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska 2006-12-20 09:01
dokument Uchwała Nr I /05/2006 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska 2006-12-20 09:01
dokument Uchwała Nr I /04 /2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2006-12-20 09:00
dokument Uchwała Nr I/03/06 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2006-12-20 09:00
dokument Uchwała Nr I /02/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Marianowo 2006-12-20 08:58
dokument Uchwała Nr I /01/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Marianowo 2006-12-20 08:56
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/244/06 w sprawie rozpatrzenia skargi 2006-12-20 08:56
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/243/06 w sprawie rozpatrzenia skargi 2006-12-20 08:55
dokument Uchwała Nr XXXIX/242/06 w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy w Marianowie 2006-12-20 08:55
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/241/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2006 2006-12-20 08:54
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/240/06 w sprawie: ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów w 2007 r. 2006-12-20 08:54
dokument Uchwała nr XXXIX/239/2006 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2007 rok 2006-12-20 08:53
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/238/06 w sprawie: stawek podatku od środków transportowych na rok 2007 2006-12-20 08:52
dokument Uchwała Nr XXXIX/237/2006 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2006-12-20 08:52
dokument Uchwała Nr XXXIX/236/2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok 2006-12-20 08:51
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/235/2006 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie urządzeń wodno-kanalizacyjnych 2006-12-20 08:51
dokument Uchwała Nr XXXVIII/234/06 w sprawie nadania tytułu „Stowarzyszenie Zasłużone dla Gminy Marianowo”. 2006-10-11 21:39
dokument Uchwała Nr XXXVIII/233/06 w sprawie nadania tytułu „Stowarzyszenie Zasłużone dla Gminy Marianowo”. 2006-10-11 21:38
dokument UCHWAŁA Nr XXXVIII/232/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2006 2006-10-11 21:38
dokument Uchwała Nr XXXVIII/231/06 w sprawie powołania skarbnika gminy – głównego księgowego budżetu 2006-10-11 21:37
dokument Uchwała Nr XXXVIII/230/06 w sprawie odwołania skarbnika gminy - głównego księgowego budżetu 2006-10-11 21:36
dokument Uchwała Nr XXXVIII/229/06 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marianowo 2006-10-11 21:36
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/228/2006 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 2006-10-11 21:35
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/227/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo 2006-10-11 21:34
dokument Uchwała Nr XXXVII/226/2006 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Marianowie 2006-09-13 08:26
dokument UCHWAŁA Nr XXXVII/225/2006 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2006 2006-09-13 08:25
dokument Uchwała Nr XXXVI/221/2006 w sprawie zaopiniowania projektu łączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego 2006-09-13 08:24
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/224/2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2006-09-13 08:24
dokument UCHWAŁA Nr XXXVI/223/2006 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2006 2006-09-13 08:21
dokument Uchwała Nr XXXVI/ 222/2006 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Marianowo nieruchomości gruntowych przez Agencję Nieruchomości Rolnych 2006-09-13 08:20
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/219/2006 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej na okres 20 lat. 2006-09-13 08:20
dokument Uchwała Nr XXXIV/218/2006 w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Marianowo z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów do tego uprawnionych. 2006-09-13 08:18
dokument Uchwała Nr XXXIV /216/2006 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dla ponadlokalnego określenia 2006-09-13 08:18
dokument UCHWAŁA Nr XXXIV/215/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2006 2006-09-13 08:17
dokument Uchwała Nr XXXIV /214/2006 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2005 rok 2006-09-13 08:17
dokument Uchwała Nr XXXIII/213/06 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia. 2006-09-13 08:16
dokument UCHWAŁA Nr XXXIII/212/2006 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2006 2006-09-13 08:15
dokument UCHWAŁA Nr XXXIII/211/06 w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Marianowie. 2006-09-13 08:15
dokument UCHWAŁA Nr XXXV/220/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2006 2006-05-22 20:42
dokument Uchwała nr XXXII/210/2006 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na 2006 rok 2006-02-26 18:29
dokument Uchwała nr XXXII/209/2006 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok 2006-02-26 18:29
dokument UCHWAŁA NR XXXII/208/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo dotyczącego terenów położonych w obrębie wsi Trąbki 2006-02-26 18:28
dokument UCHWAŁA Nr XXXII/207/2006 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2006-02-26 18:27
dokument Uchwała Nr XXXII/206/2006 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2006-02-26 18:26
dokument UCHWAŁA NR XXXII/205/2006 w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2006 2006-02-26 18:13
dokument UCHWAŁA NR XXXII/204/2006 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2006-02-26 18:12
dokument UCHWAŁA NR XXXII/203/2006 w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianow 2006-02-26 18:11
dokument UCHWAŁA NR XXXII/202/2006 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na 2006 rok 2006-02-26 18:10
dokument UCHWAŁA NR XXXII/201/2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy 2006-02-26 18:09
dokument UCHWAŁA NR XXXII/200/2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu gminy 2006-02-26 18:08
dokument UCHWAŁA NR XXXII/199/2006 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2006 rok 2006-02-26 18:07
dokument Załączniki 1-4 do budżetu 2006-02-26 18:06
dokument Załączniki 5-9 do budżetu 2006-02-26 18:05
dokument Załącznik 10 do budżetu 2006-02-26 18:03
dokument Załącznik 11 do budżetu 2006-02-26 18:02