Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIX/237/2006 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości


Uchwała Nr XXXIX/237/2006

Rady Gminy w Marianowie

z dnia 26 października 2006 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 175) oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) uchwala się, co następuje:

  1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości - nieruchomości lub ich części zajęte na działalność w zakresie opieki przedszkolnej i działalności kulturalnej - jeżeli stanowią własność gminy.

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości te nieruchomości lub ich części oraz budowle stanowiące własność gminy, które nie zostały przekazane w najem, dzierżawę lub użyczenie.

3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty wchodzące w skład terenów komunikacyjnych jako drogi oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”, służące wyłącznie działalności rolniczej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Dędek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 20-12-2006 08:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 20-12-2006 08:52