Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 51/2003 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej 2013-05-16 09:52
dokument Zarządzenie Nr 50/2003 w sprawie terminów dodatkowych dni wolnych od pracy obowiązujących w 2004 roku 2013-05-16 09:51
dokument Zarządzenie Nr 49/2003 w sprawie zmiany budżetu, zmiany w budżecie i zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XIII/79/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. Rady Gminy w Marianowie w sprawie zmiany budżetu gminy Marianowo na 2003 rok 2013-05-16 09:49
dokument Zarządzenie Nr 48/2003 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo na rok 2003 2013-05-16 09:48
dokument Zarządzenie Nr 47/2003 w sprawie zmiany budżetu gminy, zmian w budżecie gminy i zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2003 oraz ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XI/69/2003 z dnia 30 października 2003 r. Rady Gminy w Marianowie w sprawie zmiany budżetu gminy Marianowo na rok 2003 2013-05-16 09:46
dokument Zarządzenie Nr 41/2003 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2003 2013-05-16 09:44
dokument Zarządzenie Nr 40/2003 w sprawie zmiany budżetu gminy, zmian w budżecie gminy i zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2003 oraz ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr X/63/2003 z dnia 25 września 2003 r. Rady Gminy w Marianowie w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2003 2013-05-16 09:42
dokument Zarządzenie Nr 39/2003 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Gimnazjum w Marianowie 2013-05-16 09:39
dokument Zarządzenie Nr 38/2003 w sprawie odwołania z funkcji Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Marianowie 2013-05-16 09:36
dokument Zarządzenie Nr 37/2003 w sprawie zmiany budżetu gminy oraz ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr IX/57/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. Rady Gminy w Marianowie w sprawie zmian budżetu gminy i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2003 rok 2013-05-16 09:33
dokument Zarządzenie Nr 36/2003 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Marianowie 2013-05-16 09:30
dokument Zarządzenie Nr 35/2003 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Marianowie 2013-05-16 09:29
dokument Zarządzenie Nr 34/2003 w sprawie odwołania z funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Marianowie 2013-05-16 09:28
dokument Zarządzenie Nr 33/2003 w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia w sprawie terminów dodatkowych dni wolnych od pracy obowiązujących w 2003 roku 2013-05-16 09:27
dokument Zarządzenie Nr 32/2003 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 01/2003 z dnia 02 stycznia 2003 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo 2013-05-16 09:26
dokument Zarządzenie Nr 31/2003 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu a stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Marianowie 2013-05-16 09:25
dokument Zarządzenie Nr 30/2003 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej 2013-05-16 09:22
dokument Zarządzenie Nr 29/2003 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy w Marianowie 2013-05-16 09:20
dokument Zarządzenie Nr 28/2003 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Marianowie oraz uchwalenia regulaminu pracy komisji konkursowej 2013-05-16 09:16
dokument Zarządzenie Nr 27/2003 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2013-05-16 09:12
dokument Zarządzenie Nr 26/2003 w sprawie zamknięcia ulicy Kasztanowej, Nadrzecznej i Sportowej w Marianowie 2013-05-16 09:08
dokument Zarządzenie Nr 25/2003 w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2003 2013-05-16 09:08
dokument Zarządzenie Nr 24/2003 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw związanych z przekazywaniem informacji do Biuletynu Informacji Publicznej 2013-05-16 09:06
dokument Zarządzenie Nr 23/2003 w sprawie zmiany budżetu gminy, zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy do uchwały Nr VII/51/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 r. Rady Gminy Marianowo w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2003 2013-05-16 09:05
dokument Zarządzenie Nr 22/2003 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów w oparciu o procedury Banku Światowego na roboty finansowane w całości lub w części w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) 2013-05-16 09:04
dokument Zarządzenie Nr 21/2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż, najem, dzierżawę, użyczenie i inne formy zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Marianowo 2013-05-16 09:04
dokument Zarządzenie Nr 20/2003 w sprawie powołania na terenie gminy Marianowo obwodowych komisji ds. referendum 2013-05-16 09:02
dokument Zarządzenie Nr 19/2003 w sprawie instrukcji organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy w Marianowie 2013-05-16 09:00
dokument Zarządzenie Nr 18/2003 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie minimalnych stawek czynszu dzierżawnego stanowiącego podstawę do negocjacji oraz zasad ustalania czynszu za grunty przeznaczone na cele nierolnicze 2013-05-16 08:55
dokument Zarządzenie Nr 17/2003 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów w oparciu o procedury Banku Światowego na roboty finansowane w całości lub w części w ramach Programu Unii Europejskiej SAPARD 2013-05-16 08:54
dokument Zarządzenie Nr 16/2003 w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2003 2013-05-16 08:52
dokument Zarządzenie Nr 15/2003 w sprawie zwołania dodatkowego zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Soleckiej Sołectwa Trąbki na okres kadencji 2002-2006 2013-05-16 08:52
dokument Zarządzenie Nr 14/2003 w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół 2013-05-16 08:51
dokument Zarządzenie Nr 13/2003 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003 do uchwały Rady Gminy w Marianowie Nr V/31/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Marianowo na rok 2003 2013-05-16 08:48
dokument Zarządzenie Nr 12/2003 w sprawie zwołania dodatkowego zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Trąbki na okres kadencji 2002-2006 2013-05-16 08:45
dokument Zarządzenie Nr 11/2003 w sprawie ustalenia wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy Marianowo na rok 2003 2013-05-16 08:44
dokument Zarządzenie Nr 10/2003 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Trąbki na okres kadencji 2002-2006 2013-05-16 08:43
dokument Zarządzenie Nr 9/2003 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czarnkowo na okres kadencji 2002-2006 2013-05-16 08:39
dokument Zarządzenie Nr 8/2003 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wiechowo na okres kadencji 2002-2006 2013-05-16 08:38
dokument Zarządzenie Nr 7/2003 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Marianowo na okres kadencji 2002-2006 2013-05-16 08:37
dokument Zarządzenie Nr 6/2003 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dzwonowo na okres kadencji 2002-2006 2013-05-16 08:36
dokument Zarządzenie Nr 5/2003 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Sulino na okres kadencji 2002-2006 2013-05-16 08:35
dokument Zarządzenie Nr 4/2003 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Gogolewo na okres kadencji 2002-2006 2013-05-16 08:34
dokument Zarządzenie Nr 3/2003 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dalewo na okres kadencji 2002-2006 2013-05-16 08:33
dokument Zarządzenie Nr 2/2003 zmieniające uchwałę Nr 04/2001 Zarządu Gminy w Marianowie z dnia 16 stycznia 2001 roku w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za lokale użytkowe 2013-05-16 08:32