Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXV/186/2021 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej 2022-01-04 14:51
dokument Uchwała Nr XXXV/185/2021 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej 2022-01-04 14:50
dokument Uchwała Nr XXXV/184/2021 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej 2022-01-04 14:48
dokument Uchwała Nr XXXV/183/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu "Strategii Rozwoju Gminy Marianowo na lata 2021-2031" 2022-01-04 14:47
dokument Uchwała Nr XXXV/182/2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 rok 2022-01-04 14:46
dokument Uchwała Nr XXXV/181/2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok 2022-01-04 14:45
dokument Uchwała Nr XXXV/180/2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na 2022 rok 2022-01-04 14:42
dokument Uchwała Nr XXXV/179/2021 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2022 rok 2022-01-04 14:40
dokument Uchwała Nr XXXV/178/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na 2022 rok 2022-01-04 14:39
dokument Uchwała Nr XXXV/177/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Marianowo na 2021 rok 2022-01-04 14:38
dokument Uchwała Nr XXXV/176/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2022 rok 2022-01-04 14:36
dokument Uchwała Nr XXXV/175/2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2022 - 2028 2022-01-04 14:35
dokument Uchwała Nr XXXIV/174/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Marianowo na 2021 rok 2021-12-10 14:58
dokument Uchwała Nr XXXIV/173/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2021 - 2028 2021-12-10 14:57
dokument Uchwała Nr XXXIII/172/2021 w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022" 2021-11-26 09:56
dokument Uchwała Nr XXXIII/171/2021 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 2021-11-26 09:55
dokument Uchwała Nr XXXIII/170/2021 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 2021-11-26 09:55
dokument Uchwała Nr XXXIII/169/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok 2021-11-26 09:54
dokument Uchwała Nr XXXIII/168/2021 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Marianowo 2021-11-26 09:53
dokument Uchwała Nr XXXIII/167/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2021-11-26 09:53
dokument Uchwała Nr XXXIII/166/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marianowo 2021-11-26 09:52
dokument Uchwała Nr XXXIII/165/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na 2021 rok 2021-11-26 09:51
dokument Uchwała Nr XXXIII/164/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Marianowo na 2021 rok 2021-11-26 09:51
dokument Uchwała Nr XXXIII/163/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2021 - 2028 2021-11-26 09:50
dokument Uchwała Nr XXXII/162/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo dla terenu położonego w obrębie Wiechowo 2021-10-21 10:26
dokument Uchwała Nr XXXII/161/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2021 rok 2021-10-21 10:25
dokument Uchwała Nr XXXI/160/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2021 - 2028 2021-09-17 14:03
dokument Uchwała Nr XXXI/159/2021 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2021 rok 2021-09-17 13:54
dokument Uchwała Nr XXXI/158/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku 2021-09-17 13:50
dokument Uchwała Nr XXX/157/2021 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Marianowo i określenia granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Marianowo publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, od dnia 1 września 2021 r. 2021-08-06 09:38
dokument Uchwała Nr XXX/156/2021 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Marianowie poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Dzwonowie 2021-08-06 09:37
dokument Uchwała Nr XXX/155/2021 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2021-08-06 09:36
dokument Uchwała Nr XXX/154/2021 w sprawie regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - Skateparku będącego własnością Gminy Marianowo 2021-08-06 09:34
dokument Uchwała Nr XXX/153/2021 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie 2021-08-06 09:32
dokument Uchwała Nr XXX/152/2021 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie 2021-08-06 09:31
dokument Uchwała Nr XXX/151/2021 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2021 rok 2021-08-06 09:28
dokument Uchwała Nr XXX/150/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2021 - 2028 2021-08-06 09:26
dokument Uchwała Nr XXIX/149/2021 w sprawie regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - plaży gminnej będącej własnością Gminy Marianowo 2021-07-02 12:36
dokument Uchwała Nr XXIX/148/2021 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej 2021-07-02 12:35
dokument Uchwała Nr XXIX/147/2021 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie 2021-07-02 12:34
dokument Uchwała Nr XXIX/146/2021 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2021 rok 2021-07-02 12:31
dokument Uchwała Nr XXIX/145/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 2021-07-02 12:30
dokument Uchwała Nr XXIX/144/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Marianowo za 2020 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2020 rok 2021-07-02 12:29
dokument Uchwała Nr XXIX/143/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo wotum zaufania 2021-07-02 12:26
dokument Uchwała Nr XXVI/142/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2021 rok 2021-04-01 13:12
dokument Uchwała Nr XXVI/141/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji 2021-04-01 13:10
dokument Uchwała Nr XXVI/140/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości 2021-04-01 13:09
dokument Uchwała Nr XXVI/139/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2021-04-01 13:07
dokument Uchwała Nr XXV/138/2021 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2021 rok 2021-03-10 14:49
dokument Uchwała Nr XXIV/137/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji 2021-03-01 10:22
dokument Uchwała Nr XXIV/136/2021 w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2021-03-01 10:22
dokument Uchwała Nr XXIV/135/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Marianowo na lata 2021 -2023. 2021-03-01 10:22
dokument Uchwała Nr XXIV/134/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 2021-03-01 10:21
dokument Uchwała Nr XXIV/133/2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2021 roku 2021-03-01 10:21
dokument Uchwała Nr XXIII/132/2021 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Marianowie poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Dzwonowie 2021-02-25 12:00
dokument Uchwała Nr XXIII/131/2021 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej 2021-02-25 11:59
dokument Uchwała Nr XXIII/130/2021 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej 2021-02-25 11:58
dokument Uchwała Nr XXIII/129/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na 2021 rok 2021-02-25 11:57
dokument Uchwała Nr XXIII/128/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2021-2032 2021-02-25 11:56
dokument Uchwała Nr XXIII/127/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Marianowo na 2021 rok 2021-02-25 11:55