Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 109/2013 w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych na rzecz jednostki budżetowej Gminy Marianowo 2014-01-13 08:51
dokument Zarządzenie Nr 108/2013 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2013 rok 2014-01-09 12:57
dokument Zarządzenie Nr 107/2013 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXX/219/2013 Rady Gminy Marianowo z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2013 r. 2013-12-30 08:59
dokument Zarządzenie Nr 106/2013 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2013 rok 2013-12-30 08:58
dokument Zarządzenie Nr 105/2013 w sprawie ustalenia składu Komisji Odbiorowej 2013-12-30 08:57
dokument Zarządzenie Nr 104/2013 w sprawie zmian w budżecie i ustalenia układu wykonawczego do ww. zmian 2013-12-30 08:56
dokument Zarządzenie Nr 103/2013 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2013 rok 2013-12-11 12:12
dokument Zarządzenie Nr 102/2013 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXIX/212/2013 Rady Gminy Marianowo z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2013 rok 2013-12-11 12:11
dokument Zarządzenie Nr 101/2013 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2013-12-11 12:09
dokument Zarządzenie Nr 100/2013 w sprawie ustalenia składu Komisji Odbiorowej 2013-12-11 11:52
dokument Zarządzenie Nr 99/2013 w sprawie ustalenia składu Komisji Odbiorowej 2013-12-11 11:51
dokument Zarządzenie Nr 98/2013 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2013 rok 2013-12-06 14:35
dokument Zarządzenie Nr 97/2013 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2013 rok 2013-12-06 14:34
dokument Zarządzenie Nr 96/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenia pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2013 rok 2013-12-06 14:32
dokument Zarządzenie Nr 95/2013 w sprawie organizacji stałego dyżuru wójta gminy, na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2013-11-29 13:27
dokument Zarządzenie Nr 94/2013 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do przeprowadzania wywiadów środowiskowych mających na celu ustalenie uprawnień do dodatków mieszkaniowych 2013-11-25 11:21
dokument Zarządzenie Nr 93/2013 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do ustanawiania rodziny wspierającej oraz zawierania i rozwiązywania z nią umów 2013-11-25 11:20
dokument Zarządzenie Nr 92/2013 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji 2013-11-25 11:18
dokument Zarządzenie Nr 91/2013 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego 2013-11-25 11:17
dokument Zarządzenie Nr 90/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2013-11-25 11:16
dokument Zarządzenie Nr 89/2013 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2013 rok 2013-11-22 08:21
dokument Zarządzenie Nr 88/2013 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2013-11-22 08:19
dokument Zarządzenie Nr 87/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu dzierżawnego za grunty przeznaczone na cele nierolnicze 2013-11-22 08:18
dokument Zarządzenie Nr 86/2013 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 2013-11-22 08:17
dokument Zarządzenie Nr 85/2013 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2013 rok 2013-11-15 11:53
dokument Zarządzenie Nr 84/2013 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXVIII/199/2013 Rady Gminy Marianowo z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2013 r. 2013-11-15 11:52
dokument Zarządzenie Nr 83/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2013 roku 2013-11-07 13:00
dokument Zarządzenie Nr 82/2013 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2013-11-12 12:50
dokument Zarządzenie Nr 81/2013 w sprawie przeznaczenia do kasacji samochodu specjalnego pożarniczego 2013-11-05 13:21
dokument Zarządzenie Nr 80/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym samochodu specjalnego pożarniczego 2013-11-05 13:20
dokument Zarządzenie Nr 79/2013 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2013-11-04 10:41
dokument Zarządzenie Nr 78/2013 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2013 rok 2013-10-25 13:23
dokument Zarządzenie Nr 77/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Marianowo 2013-10-17 08:03
dokument Zarządzenie Nr 76/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Marianowo 2013-10-17 08:00
dokument Zarządzenie Nr 75/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2013 r. oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia 2013-10-17 08:00
dokument Zarządzenie Nr 74/2013 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej 2013-10-17 07:58
dokument Zarządzenie Nr 73/2013 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2013-10-14 12:14
dokument Zarządzenie Nr 72/2013 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Szkoły Podstawowej w Marianowie Filii w Dzwonowie dla Towarzystwa Rozwoju Gminy Marianowo 2013-10-14 12:13
dokument Zarządzenie Nr 71/2013 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2013 rok 2013-10-14 12:12
dokument Zarządzenie Nr 70/2013 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2013-10-14 12:11
dokument Zarządzenie Nr 69/2013 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Gminy Marianowo na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Marianowo 2013-10-14 12:10
dokument Zarządzenie Nr 68/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2013 roku 2013-10-01 11:15
dokument Zarządzenie Nr 67/2013 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXVII/192/2013 Rady Gminy Marianowo z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2013 r. 2013-10-01 11:12
dokument Zarządzenie Nr 66/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Marianowo 2013-09-23 11:12
dokument Zarządzenie Nr 65/2013 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2013-09-23 09:50
dokument Zarządzenie Nr 64/2013 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Marianowo na 2014 r. 2013-09-23 09:34
dokument Zarządzenie Nr 63/2013 w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 2013-09-23 09:32
dokument Zarządzenie Nr 62/2013 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2013 rok 2013-09-18 11:17
dokument Zarządzenie Nr 61/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu dzierżawnego grunty przeznaczone na cele nierolnicze 2013-09-18 11:16
dokument Zarządzenie Nr 60/2013 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Wyborczego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Marianowo w okresie kadencji 2010 - 2014 2013-09-18 11:15
dokument Zarządzenie Nr 59/2013 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Wyborczego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Dzwonowo w okresie kadencji 2010 - 2014 2013-09-18 11:14
dokument Zarządzenie Nr 58/2013 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2013-09-18 11:14
dokument Zarządzenie Nr 57/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Marianowo na rok szkolny 2013/2014 2013-09-18 11:13
dokument Zarządzenie Nr 56/2013 w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz procedur kontroli zarządczej w zakresie prowadzenia egzekucji zaległości podatkowych w Urzędzie Gminy Marianowo 2013-09-18 11:12
dokument Zarządzenie Nr 55/2013 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2013 rok 2013-09-06 15:15
dokument Zarządzenie Nr 54/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Marianowo 2013-08-23 08:55
dokument Zarządzenie Nr 53/2013 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2013 rok 2013-08-23 08:49
dokument Zarządzenie Nr 52/2013 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Marianowie 2013-08-20 13:16
dokument Zarządzenie Nr 51/2013 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Ks. Poety Jana Twardowskiego w Marianowie 2013-08-16 08:13
dokument Zarządzenie Nr 50/2013 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna" 2013-08-16 08:10
dokument Zarządzenie Nr 49/2013 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2013 rok 2013-08-12 15:05
dokument Zarządzenie Nr 48/2013 w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2013-08-12 15:01
dokument Zarządzenie Nr 47/2013 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2013-08-12 10:58
dokument Zarządzenie Nr 46/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego 2013-07-19 14:45
dokument Zarządzenie Nr 45/2013 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2013-07-19 13:24
dokument Zarządzenie Nr 44/2013 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2013 rok 2013-07-19 13:23
dokument Zarządzenie Nr 43/2013 w sprawie udzielenia pożyczki Bibliotece Publicznej w Marianowie 2013-07-16 10:43
dokument Zarządzenie Nr 42/2013 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2013 rok 2013-07-05 14:00
dokument Zarządzenie Nr 41/2013 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2013 rok 2013-07-05 13:58
dokument Zarządzenie Nr 40/2013 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2013-07-05 14:06
dokument Zarządzenie Nr 39/2013 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXVI/188/2013 Rady Gminy Marianowo z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2013 r. 2013-07-05 13:55
dokument Zarządzenie Nr 38/2013 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2013 rok 2013-07-05 13:53
dokument Zarządzenie Nr 37/2013 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2013-06-13 11:21
dokument Zarządzenie Nr 36/2013 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2013 rok 2013-05-31 08:48
dokument Zarządzenie Nr 35/2013 w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Marianowo na rok szkolny 2013/2014 2013-05-27 08:10
dokument Zarządzenie Nr 34/2013 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2013-05-16 11:50
dokument Zarządzenie Nr 33/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego ograniczonego 2013-05-09 12:11
dokument Zarządzenie Nr 32/2013 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2013-05-09 07:52
dokument Zarządzenie Nr 31/2013 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXV/182/2013 Rady Gminy Marianowo z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2013 r. 2013-05-09 07:50
dokument Zarządzenie Nr 30/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego 2013-04-26 14:54
dokument Zarządzenie Nr 29/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Marianowo 2013-04-26 14:52
dokument Zarządzenie Nr 28/2013 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2013 rok 2013-04-26 14:44
dokument Zarządzenie Nr 27/2013 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2013 rok 2013-04-26 14:43
dokument Zarządzenie Nr 26/2013 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian 2013-04-26 14:41
dokument Zarządzenie Nr 25/2013 w sprawie instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2013-04-22 11:30
dokument Zarządzenie Nr 24/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka niepublicznego przedszkola w 2013 roku 2013-04-08 15:42
dokument Zarządzenie Nr 23/2013 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia szkoły niepublicznej w 2013 roku 2013-04-08 15:41
dokument Zarządzenie Nr 22/2013 w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2013-04-08 15:40
dokument Zarządzenie Nr 21/2013 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2013 rok 2013-04-08 15:39
dokument Zarządzenie Nr 20/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Marianowo oraz powołania komisji Konkursowej 2013-04-03 13:27
dokument Zarządzenie Nr 19/2013 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXIV/173/2013 Rady Gminy Marianowo z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2013 r. 2013-04-03 13:25
dokument Zarządzenie Nr 18/2013 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat z kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2013 rok 2013-04-03 13:22
dokument Zarządzenie Nr 17/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie udostępniania lokali i obiektów administracyjnych oraz użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy 2013-03-25 11:46
dokument Zarządzenie Nr 16/2013 w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej 2013-03-25 11:44
dokument Zarządzenie Nr 15/2013 w sprawie zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych przez pracowników Urzędu Gminy Marianowo oraz ustalenia wysokości stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy, wykorzystywanych w podróży służbowej 2013-03-08 15:23
dokument Zarządzenie Nr 14/2013 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XXIII/171/2013 Rady Gminy Marianowo z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2013 rok 2013-03-08 15:18
dokument Zarządzenie Nr 13/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowościach Dalewo, Dzwonowo i Marianowo oraz powołania Komisji Konkursowej 2013-02-27 15:20
dokument Zarządzenie Nr 12/2013 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2013-02-14 11:13
dokument Zarządzenie Nr 11/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Marianowo na rok szkolny 2012-2013 2013-02-14 11:11
dokument Zarządzenie Nr 10/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Marianowo na rok szkolny 2012 - 2013 2013-02-14 11:07
dokument Zarządzenie Nr 9/2013 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2013 rok 2013-02-06 12:45
dokument Zarządzenie Nr 8/2013 w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych 2013-01-25 13:04
dokument Zarządzenie Nr 7/2013 w sprawie ustalenia kwoty różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2012, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli ustalonych w roku 2012 2013-01-24 12:04
dokument Zarządzenie Nr 6/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka niepublicznego przedszkola w 2013 roku 2013-01-24 12:02
dokument Zarządzenie Nr 5/2013 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka niepublicznego przedszkola w 2013 roku 2013-01-22 08:43
dokument Zarządzenie Nr 4/2013 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2013 roku 2013-01-22 08:42
dokument Zarządzenie Nr 3/2013 w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Marianowo 2013-01-22 08:41
dokument Zarządzenie Nr 2/2013 w sprawie przekazania upoważnień do dokonywania zmian w budżecie gminy na 2013 rok 2013-01-22 08:39
dokument Zarządzenie Nr 1/2013 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXII/149/2012 Rady Gminy Marianowo z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2013 rok 2013-01-24 12:00