Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ewakuacja w Gminie Marianowo


EWAKUACJA W GMINIE MARIANOWO

1. WSTĘP

Ewakuacja jest jednym z podstawowych działań mających na celu ochronę życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz ratowanie mienia, w tym zabytków oraz ważnej dokumentacji, w przypadku wystąpienia wszelkiego rodzaju zagrożeń.

Ewakuacja polega na przemieszczaniu się ludności, zwierząt i transporcie mienia z rejonów, w których występują zagrożenia do miejsc bezpiecznych.

Samoewakuacja polega na przemieszczaniu się ludzi z rejonów, w których może wystąpić lub wystąpiło bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia poza strefę zagrożenia. Prowadzona jest w oparciu o własne możliwości transportowe i zakwaterowania.

2. PODSTAWA PRAWNA ZARZĄDZENIA EWAKUACJI

Podstawę prawną zarządzenia ewakuacji na terenie Gminy Marianowo stanowi:

Zarządzenie Nr 01/ ZK- OC/2009 Wójta Gminy Marianowo z dnia 27 kwietna 2009 r. w sprawie: Gminnego Planu Ewakuacji (przyjęcia) Ludności, Zwierząt i Mienia.

Powyższe zarządzenie zostało wydane na podstawie:

Zarządzenia Nr 22/09 Starosty Stargardzkiego z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie: opracowania powiatowego i gminnych planów ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia.

Zainteresowani powyższą problematyką mieszkańcy Gminy mogą zapoznać się ze szczegółami Planu w Urzędzie Gminy, pok. nr 22 (II piętro).

3. ZAGROŻENIA

 1. zagrożenie pożarowe - może wystąpić szczególnie w szkołach, urzędach i w zakładach pracy;

 2. ekstremalne warunki pogodowe - silne wiatry, huragany, intensywne zjawiska burzowe itp.;

 3. uwolnienie niebezpiecznych substancji chemicznych - przewożonych transportem kolejowym lub kołowym:

 • szlakiem kolejowym Stargard Szczeciński - Koszalin ze szczególnym zagrożeniem w miejscowości Trąbki,

 • wzdłuż drogi krajowej nr 20 ze szczególnym zagrożeniem w miejscowościach Dalewo, Gogolewo i Dzwonowo.

4. KRYTERIA EWAKUACJI

Ewakuacji podlegają wszyscy, którzy znajdują się w rejonie zagrożenia.

1) Pierwszeństwo ewakuacji z rejonów zagrożonych obejmuje:

 • dzieci,

 • matki z dziećmi,

 • kobiety ciężarne,

 • osoby niepełnosprawne,

 • osoby chore,

 • osoby w podeszłym wieku;

w następnej kolejności:

    • pozostałe osoby,

    • zwierzęta,

    • dokumentacja,

    • urządzenia techniczne,

    • pozostałe mienie.

2) Osoby nie podlegające ewakuacji:

 • osoby wchodzące w skład organizacji ratowniczych, ochrony ludności i służb porządku publicznego,

 • osoby niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania życia lokalnej społeczności,

 • osoby niezbędne, ze względu na realizację zadań w rejonie objętym ewakuacją.

5. ORGANIZACJA EWAKUACJI

Ewakuacja w Gminie Marianowo polega na uprzednio przygotowanym przemieszczeniu ludności, zwierząt, mienia ze stref i obiektów stanowiących potencjalne zagrożenie i zarządzana jest w razie konieczności oraz pewności, że w ten sposób zostanie zwiększony poziom bezpieczeństwa.

 1. Decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych jak również w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia na obszarze Gminy podejmuje Wójt.

 1. Decyzję o samoewakuacji podejmują osoby (jednostki organizacyjne) samodzielnie z chwilą wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia poza strefę zagrożenia.

 1. Samoewakuacja może nastąpić przed podjęciem decyzji o ewakuacji jak również w czasie jej trwania i może być elementem dominującym w całym procesie.

 2. Samoewakuacja prowadzona będzie w oparciu o własne możliwości transportowe i zakwaterowania.

 3. Kierowanie procesem samoewakuacji będzie się ograniczać do podawania zalecanych kierunków, dróg i rejonów docelowych miejsc dla ewakuowanych.

 1. Zabezpieczenie i ochrona opuszczonych rejonów.

  1. Za zabezpieczenie opuszczonych miejsc zakwaterowania (budynków, mieszkań) odpowiedzialni są jego bezpośredni użytkownicy (mieszkańcy).

  2. Zabezpieczenie mieszkań (budynków) i pozostawione mienie w szczególności powinno mieć charakter zabezpieczenia fizycznego - zamki, kłódki, szafy itp.

  3. W każdym opuszczonym mieszkaniu na widocznym miejscu powinna być umieszczona informacja zawierająca następujące dane:

   • kto jest właścicielem lokalu, z kim się kontaktować;

   • gdzie ewentualnie w chwili obecnej przebywa - adres i telefon;

   • kto ewentualnie z sąsiadów (innych osób) sprawuje nadzór nad lokalem (budynkiem).

 1. Instalacje techniczne znajdujące się w lokalu mieszkalnym (budynku) powinny być wyłączone (wykręcone bezpieczniki, instalacja gazowa i wodno-kanalizacyjna zabezpieczona i wyłączona).

 1. Ochronę doraźną nad opuszczonymi rejonami sprawować będą patrole policji, wyznaczone przez Wójta patrole ze składów osobowych formacji obrony cywilnej oraz jednostek ochotniczych straży pożarnych.

 1. W rejonach (miejscowościach) objętych ewakuacją wyznacza się punkty zbiórek dla ludności (poza ludnością, która samoewakuje się) w okolicach miejscowych kościołów.

 1. Przemieszczanie (transport) ludności z punktów zbiórek do docelowego doraźnego zakwaterowania zorganizowany będzie w oparciu o środki transportowe będące w dyspozycji wójta i pochodzące ze świadczeń rzeczowych.

 1. Na doraźne zakwaterowanie w ramach przyjęcia ludności z ewakuacji wyznacza się:

   1. Publiczne Gimnazjum w Marianowie ul. Mieszka I 2.

   2. Szkołę Podstawową w Marianowie ul. Jeziorna 15.

   3. Szkołę Podstawową w Marianowie - filię w Dzwonowie 62.

   4. Niepubliczną Szkołę Podstawową w Gogolewie 18.

 1. Gminne stanowisko kierowania procesem ewakuacji znajduje się w Urzędzie Gminy Marianowo ul. Mieszka I 1.

 1. W sołectwach koordynatorem procesu ewakuacji jest sołtys.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 05-10-2009 11:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Wieczorkiewicz 05-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 05-10-2009 11:50