Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 116/2018 w sprawie aktualizacji ustalonej na rok 2018 podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz aktualizacji ustalonej wysokości dotacji na jednego ucznia oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2018 roku Sebastian Stępień 2018-11-14 09:58:50
Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji Sebastian Stępień 2018-11-13 08:38:38
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Sebastian Stępień 2018-11-13 08:22:26
Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 935.194,86 zł Sebastian Stępień 2018-11-08 11:42:18
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2018 roku Sebastian Stępień 2018-11-07 10:12:47
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce nr ewid. 29/2 obręb Marianowo gm. Marianowo Sebastian Stępień 2018-11-06 10:21:58
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2018 roku Sebastian Stępień 2018-11-02 12:43:01
Zawiadomienie o XL sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 9 listopada 2018 r. Sebastian Stępień 2018-10-31 15:34:32
Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 935.194,86 zł Sebastian Stępień 2018-10-31 08:18:24
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2018-10-30 14:29:34
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz Nn 0,4 kV wraz z zabudową słupa energetycznego SN oraz stacji słupowej 15/0,4 kV na terenie działki nr 296, obręb ewid. Gogolewo, położonej w Gminie Marianowo i stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. Sebastian Stępień 2018-10-30 11:11:00
BARANIAK Wiesław Kazimierz - Przewodniczący Rady Sebastian Stępień 2018-10-30 10:56:41
Elżbieta Rink - Wójt Gminy Sebastian Stępień 2018-10-30 10:52:49
Zarządzenie Nr 115/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-10-30 10:42:44
Zarządzenie Nr 114/2018 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian Sebastian Stępień 2018-10-30 10:40:59
Zarządzenie Nr 113/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Marianowie na rok szkolny 2018/2019 Sebastian Stępień 2018-10-30 10:39:15
Zarządzenie Nr 112/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian Sebastian Stępień 2018-10-30 10:37:33
Zarządzenie Nr 111/2018 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian Sebastian Stępień 2018-10-30 10:21:47
Zarządzenie Nr 110/2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2018 r. oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia Sebastian Stępień 2018-10-30 10:19:30
Zarządzenie Nr 109/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-10-30 10:17:32
Zarządzenie Nr 108/2018 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian Sebastian Stępień 2018-10-30 10:15:51
Zarządzenie Nr 107/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-10-30 10:13:45
Zarządzenie Nr 106/2018 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXIX/252/2018 Rady Gminy Marianowo z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-10-30 10:11:00
Zarządzenie Nr 105/2018 w sprawie organizacji stanowiska kierowania wójta gminy Marianowo w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny Sebastian Stępień 2018-10-30 09:13:10
Sebastian Stępień 2018-10-29 12:46:59
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 Sebastian Stępień 2018-10-29 10:56:24
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok Sebastian Stępień 2018-10-29 10:53:03
Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 Sebastian Stępień 2018-10-29 10:46:12
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok Sebastian Stępień 2018-10-29 10:45:13
Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 935.194,86 zł Sebastian Stępień 2018-10-26 15:05:05
Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 935.194,86 zł Sebastian Stępień 2018-10-26 15:03:12
Sebastian Stępień 2018-10-26 14:44:47
Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 935.194,86 zł Sebastian Stępień 2018-10-26 14:09:49
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Marianowie z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r. Sebastian Stępień 2018-10-23 13:51:05
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej w Marianowie z wyborów Wójta Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2018-10-23 13:44:49
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej w Marianowie z wyborów do Rady Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2018-10-23 13:43:57
Protokoły z obwodów głosowania w Gminie Marianowo Sebastian Stępień 2018-10-23 13:25:42
Protokoły z obwodów głosowania w Gminie Marianowo Sebastian Stępień 2018-10-23 13:16:33
Uchwała Nr XXXIX/254/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2018-10-23 10:19:04
Uchwała Nr XXXIX/253/2018 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" Sebastian Stępień 2018-10-23 10:17:58