Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021" Sebastian Stępień 2020-10-23 10:49:07
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021" Sebastian Stępień 2020-10-23 10:40:21
Informacja o wynikach przeprowadzonych przetargów w dniu 20 października 2020 r. Sebastian Stępień 2020-10-23 10:04:04
Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 października 2020 r. Sebastian Stępień 2020-10-22 13:07:14
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 Sebastian Stępień 2020-10-20 08:35:58
Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 Sebastian Stępień 2020-10-20 08:32:52
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 19.10.2020 Sebastian Stępień 2020-10-20 08:22:27
Zarządzenie Nr 105/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2020 r. oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia Sebastian Stępień 2020-10-19 15:09:55
Zarządzenie Nr 104/2020 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2020 r. Sebastian Stępień 2020-10-19 15:07:10
Zarządzenie Nr 103/2020 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2020 r. Sebastian Stępień 2020-10-19 15:03:59
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży" Sebastian Stępień 2020-10-19 14:50:58
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2020-10-15 13:08:32
Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2020-10-15 13:00:09
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Modernizacja kotła centralnego ogrzewania UKS 95 kW w budynku szkoły w Gogolewie" Sebastian Stępień 2020-10-15 12:55:28
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Marianowo 15.10.2020 Sebastian Stępień 2020-10-15 12:50:55
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Marianowo na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 Sebastian Stępień 2020-10-14 12:55:56
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Marianowo na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027 Sebastian Stępień 2020-10-14 12:50:51
Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Marianowo na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 Sebastian Stępień 2020-10-14 12:44:18
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok Sebastian Stępień 2020-10-09 13:30:34
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok Sebastian Stępień 2020-10-09 13:28:36
Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi rowerowej na odcinku Marianowo - Mosina (Trasa pojezierzy zachodnich)" Sebastian Stępień 2020-10-08 15:17:12
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Marianowo" Sebastian Stępień 2020-10-06 14:41:25
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Zadaszenie sceny koncertowej przy plaży w miejscowości Marianowo wraz z widownią oraz częściową zmianą zagospodarowania terenu" Sebastian Stępień 2020-10-06 14:30:40
Informacja z przeprowadzonego przetargu ofertowego pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki IVECO MAGIRUS, nr rej. ZST 28452, sporządzony dnia 30 września 2020 r. z posiedzenia Komisji Przetargowej Sebastian Stępień 2020-10-06 12:43:50
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Dostawa opału w sezonie grzewczym 2020/2021 do obiektów komunalnych Gminy Marianowo" Sebastian Stępień 2020-10-06 07:39:22
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Zamówienie na zakup i montaż placu zabaw, huśtawki wieloosobowej i karuzeli do Przedszkola Wesoły Promyczek przy Szkole Podstawowej w Marianowie" Sebastian Stępień 2020-10-02 12:36:18
Uchwała Nr CCXXIV.420.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciągniętej przez gminę Marianowo Sebastian Stępień 2020-10-02 09:42:26
Uchwała Nr CCXXIV.419.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciągniętej przez gminę Marianowo Sebastian Stępień 2020-10-02 09:41:27
Uchwała Nr CCXXIV.418.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciągniętej przez gminę Marianowo Sebastian Stępień 2020-10-02 09:40:21
Zarządzenie Nr 102/2020 w sprawie wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności w Gminie Marianowo Sebastian Stępień 2020-10-02 09:36:35
Zarządzenie Nr 101/2020 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2020 r. Sebastian Stępień 2020-10-02 09:35:11
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2019 roku Sebastian Stępień 2020-09-30 13:57:56
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia 28.09.2020 Sebastian Stępień 2020-09-29 14:56:11
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 28.09.2020 Sebastian Stępień 2020-09-29 14:54:16
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Modernizacja kotła centralnego ogrzewania UKS 95 kW w budynku szkoły w Gogolewie" Sebastian Stępień 2020-09-29 11:34:34
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Modernizacja kotła centralnego ogrzewania UKS 95 kW w budynku szkoły w Gogolewie" Sebastian Stępień 2020-09-29 11:30:28
Zarządzenie Nr 100/2020 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian Sebastian Stępień 2020-09-29 10:55:49
Zarządzenie Nr 99/2020 w sprawie użyczenia mienia Gminy Marianowo na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dalewo i Gogolewo z przeznaczeniem dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 11 września w Gogolewie Sebastian Stępień 2020-09-29 10:49:49
Zarządzenie Nr 98/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Gminy Marianowo na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Marianowo - Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Marianowie Sebastian Stępień 2020-09-29 10:45:54
Zarządzenie Nr 97/2020 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2020 r. Sebastian Stępień 2020-09-29 10:41:42