Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 37/2020 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian Sebastian Stępień 2020-05-11 11:42:53
Zarządzenie Nr 36/2020 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2020 r. Sebastian Stępień 2020-05-11 11:41:36
Zarządzenie Nr 35/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Marianowie za 2019 rok Sebastian Stępień 2020-05-11 11:39:42
Zarządzenie Nr 34/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2020-05-11 11:38:17
Uchwała Nr 129/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Sebastian Stępień 2020-05-11 10:44:58
Sprawozdanie finansowe Gminy Marianowo za 2019 rok Sebastian Stępień 2020-05-08 13:05:10
Sprawozdania finansowe za rok 2019 Sebastian Stępień 2020-05-08 12:50:58
Zawiadomienie o XIV sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 31 stycznia 2020 r. Sebastian Stępień 2020-05-08 09:16:35
Zawiadomienie o XV sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 15 maja 2020 r. Sebastian Stępień 2020-05-08 09:16:21
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku Sebastian Stępień 2020-05-08 07:51:36
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Marianowo 05.05.2020 Sebastian Stępień 2020-05-05 15:09:41
Dane Maciej Krzyśko 2020-05-05 10:31:53
Dane Maciej Krzyśko 2020-05-05 10:31:00
Dane Maciej Krzyśko 2020-05-05 10:28:07
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Sebastian Stępień 2020-05-04 11:14:36
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Marianowo 30.04.2020 Sebastian Stępień 2020-04-30 09:01:28
Odpady komunalne Sebastian Stępień 2020-04-29 12:16:39
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Sebastian Stępień 2020-04-28 12:59:04
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Sebastian Stępień 2020-04-24 12:00:27
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Sebastian Stępień 2020-04-17 12:15:43
Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Sebastian Stępień 2020-04-14 14:25:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Marianowo z dnia 10 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Sebastian Stępień 2020-04-10 11:29:08
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną" w miejscowości Wiechowo, realizowanego na działkach nr 293/2, 292/9, 292/1 obręb Wiechowo Sebastian Stępień 2020-04-08 15:11:47
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną" w miejscowości Wiechowo, realizowanego na działkach nr 293/2, 292/9, 292/1 obręb Wiechowo Sebastian Stępień 2020-04-08 15:09:50
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MARIANOWO Sebastian Stępień 2020-04-08 11:10:07
Zarządzenie Nr 33/2020 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian Sebastian Stępień 2020-04-08 11:04:11
Zarządzenie Nr 32/2020 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2020 r. Sebastian Stępień 2020-04-08 11:01:30
Zarządzenie Nr 31/2020 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2020 r. Sebastian Stępień 2020-04-08 11:00:08
Zarządzenie Nr 30/2020 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian Sebastian Stępień 2020-04-08 10:58:17
Zarządzenie Nr 29/2020 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2020 r. Sebastian Stępień 2020-04-08 10:53:27
Zarządzenie Nr 28/2020 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2020 r. Sebastian Stępień 2020-04-08 10:51:17
Uchwała Nr XVI.38.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Marianowo Sebastian Stępień 2020-04-08 10:30:36
Uchwała Nr LXXXIV.164.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Sebastian Stępień 2020-04-08 10:29:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 03.04.2020 Sebastian Stępień 2020-04-03 13:00:29
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 03.04.2020 Sebastian Stępień 2020-04-03 13:00:19
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 03.04.2020 Sebastian Stępień 2020-04-03 12:56:57
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu ustanego nieograniczonego na zbycie niezabudowanych działek gruntu oznaczonych nr ewid. 272/9 i 272/10 położonych w Marianowie Sebastian Stępień 2020-03-30 11:49:23
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od dziatki nr geod. 163/1 i 156/4 do działki nr geod. 245/2 w Marianowie, zakończonej studniami przyłączeniowymi" Sebastian Stępień 2020-03-27 13:47:46
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od przepompowni ścieków zlokalizowanej w działce nr geod. 214/1 poprzez drogę nr geod. 209/3 w Dzwonowie, gm. Marianowo, do granicy działki nr geod. 209/2 w pobliżu istniejącego obiektu mieszkalnego zakończonej studnią przyłączeniową" Sebastian Stępień 2020-03-27 13:46:48
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni S8 zlokalizowanej w działce nr geod. 364 do działki nr geod. 362, 363 i 366 w Dzwonowie, gm. Marianowo, wraz z przyłączeniami do w/w dziełek zakończonymi studniami przyłączeniowymi po stronie działki nr 364 przy istniejących obiektach mieszkalnych" Sebastian Stępień 2020-03-27 13:45:43