Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Serwis Państwowej Komisji Wyborczej - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Sebastian Stępień 2019-04-03 10:03:42
Uchwały, komunikaty i informacje Państwowej Komisji Wyborczej Sebastian Stępień 2019-04-03 10:01:14
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych Sebastian Stępień 2019-04-03 09:53:50
Zarządzenie Nr 38/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2019 - 2028 Sebastian Stępień 2019-04-02 13:12:43
Zarządzenie Nr 37/2019 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr V/25/2019 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2019 r. Sebastian Stępień 2019-04-02 13:10:16
Uchwała Nr V/29/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie urządzeń wodociągowych i nieruchomości gruntowych Sebastian Stępień 2019-04-02 12:55:42
Uchwała Nr V/28/2019 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2019-04-02 12:52:32
Uchwała Nr V/27/2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2019 roku Sebastian Stępień 2019-04-02 12:51:40
Uchwała Nr V/26/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na 2019 rok" Sebastian Stępień 2019-04-02 12:50:44
Uchwała Nr V/25/2019 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2019 r. Sebastian Stępień 2019-04-02 12:49:48
Transmisje obrad na żywo Sebastian Stępień 2019-03-29 09:47:23
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Sebastian Stępień 2019-03-28 13:48:02
Zarządzenie Nr 36/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wiechowo na okres kadencji Rady Gminy Marianowo 2018 - 2023 Sebastian Stępień 2019-03-26 12:15:58
Zarządzenie Nr 35/2019 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian Sebastian Stępień 2019-03-26 12:07:58
Zarządzenie Nr 34/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Marianowo na okres kadencji Rady Gminy Marianowo 2018-2023 Sebastian Stępień 2019-03-26 12:06:41
Zarządzenie Nr 33/2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Sebastian Stępień 2019-03-26 12:01:34
Zarządzenie Nr 32/2019 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wiechowo na okres kadencji Rady Gminy Marianowo 2018 - 2023 Sebastian Stępień 2019-03-26 12:00:09
Zarządzenie Nr 31/2019 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Trąbki na okres kadencji Rady Gminy Marianowo 2018 - 2023 Sebastian Stępień 2019-03-26 11:59:23
Zarządzenie Nr 30/2019 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Sulino na okres kadencji Rady Gminy Marianowo 2018 - 2023 Sebastian Stępień 2019-03-26 11:58:32
Zarządzenie Nr 29/2019 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Marianowo na okres kadencji Rady Gminy Marianowo 2018 - 2023 Sebastian Stępień 2019-03-26 11:57:55
Zarządzenie Nr 28/2019 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Gogolewo na okres kadencji Rady Gminy Marianowo 2018 - 2023 Sebastian Stępień 2019-03-26 11:57:16
Zarządzenie Nr 27/2019 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dzwonowo na okres kadencji Rady Gminy Marianowo 2018 - 2023 Sebastian Stępień 2019-03-26 11:56:30
Zarządzenie Nr 26/2019 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dalewo na okres kadencji Rady Gminy Marianowo 2018 - 2023 Sebastian Stępień 2019-03-26 11:55:51
Zarządzenie Nr 25/2019 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czarnkowo na okres kadencji Rady Gminy Marianowo 2018 - 2023 Sebastian Stępień 2019-03-26 11:55:12
Zarządzenie Nr 24/2019 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2019 r. Sebastian Stępień 2019-03-26 11:54:04
Zarządzenie Nr 23/2019 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2019 r. Sebastian Stępień 2019-03-26 11:13:04
Zarządzenie Nr 22/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2019-03-26 11:06:39
Kadencja 2018-2023 Sebastian Stępień 2019-03-26 10:50:07
Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 29 marca 2019 r. Sebastian Stępień 2019-03-20 12:57:49
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2019 roku Sebastian Stępień 2019-03-20 12:49:30
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2019 roku Sebastian Stępień 2019-03-20 12:45:15
2019 rok Sebastian Stępień 2019-03-20 12:41:11
Klauzula informacyjna dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, których dane osobowe przetwarzane są przez Urząd Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2019-03-13 10:17:53
Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Marianowo, przeprowadzonego w dniu 26 lutego 2019 r. Sebastian Stępień 2019-02-28 09:16:28
Zarządzenie Nr 13/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowościach Dalewo, Dzwonowo i Marianowo oraz powołania Komisji Konkursowej Sebastian Stępień 2019-02-26 08:00:58
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MARIANOWO Sebastian Stępień 2019-02-25 12:33:36
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2019 roku Sebastian Stępień 2019-02-25 12:32:13
Zarządzenie Nr 21/2019 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości Sebastian Stępień 2019-02-22 12:01:50
Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie ustalenia harmonogramu pracy archiwum zakładowego Urzędu Gminy Marianowo oraz przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej na stan archiwum zakładowego Sebastian Stępień 2019-02-22 11:59:47
Zarządzenie Nr 19/2019 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2019 r. Sebastian Stępień 2019-02-22 11:58:39