Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
STATUT GMINY MARIANOWO Maciej Krzyśko 2007-06-29 16:59:53
WÓJT GMINY MARIANOWO OGŁASZA PRZETARG NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2007-06-27 19:52:00
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MARIANOWO - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2007-06-22 17:29:27
WYKAZ SOŁTYSÓW Maciej Krzyśko 2007-06-01 18:51:48
Wykaz osób fizycznych, osób prawnych i oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2006 roku udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty Maciej Krzyśko 2007-05-31 23:17:56
Informacja o wykonaniu budżetu za 2006 rok Maciej Krzyśko 2007-05-31 23:17:01
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań Maciej Krzyśko 2007-05-28 07:34:14
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań Maciej Krzyśko 2007-05-28 07:33:39
Podatki i opłaty lokalne - informacje Maciej Krzyśko 2007-05-28 07:30:51
Podatki i opłaty lokalne - informacje Maciej Krzyśko 2007-05-28 07:29:21
Maciej Krzyśko 2007-05-28 07:02:58
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2007-05-28 07:01:28
Uchwała Nr VI /44/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2007 r. Maciej Krzyśko 2007-05-28 06:53:40
Uchwała Nr VI/43/2007 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. Maciej Krzyśko 2007-05-28 06:53:12
Uchwała Nr VI/42/2007 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Marianowo nieruchomości gruntowych przez Firmę Budowlano-Handlowo-Usługową „MODEHPOLMO” Sp. z o.o. w Szczecinie. Maciej Krzyśko 2007-05-28 06:52:47
Uchwała Nr VI/41/2007 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Marianowo nieruchomości gruntowych przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Maciej Krzyśko 2007-05-28 06:52:18
UCHWAŁA NR VI/40/2007 w sprawie świadczeń przyznawanych ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Maciej Krzyśko 2007-05-28 06:51:45
Uchwała Nr VI/39/2007 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium za 2006 rok Maciej Krzyśko 2007-05-28 06:51:15
U c h w a ł a Nr V/38/2007 w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy oświadczenia lustracyjnego Maciej Krzyśko 2007-05-28 06:50:48
UCHWAŁA Nr V/37/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2007 rok i sposobu jego realizacji. Maciej Krzyśko 2007-05-28 06:50:23
UCHWAŁA Nr V/36/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo. Maciej Krzyśko 2007-05-28 06:49:43
UCHWAŁA Nr V/35/2007 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Marianowo do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „POMERANIA”. Maciej Krzyśko 2007-05-28 06:49:15
UCHWAŁA Nr V /34/2007 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2007 r. Maciej Krzyśko 2007-05-28 06:48:50
UCHWAŁA Nr V/35/2007 - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2007-05-28 06:48:25
UCHWAŁA Nr V /34/2007 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2007 r. - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2007-05-28 06:48:03
UCHWAŁA Nr V/35/2007 - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2007-05-28 06:47:59
UCHWAŁA Nr V /34/2007 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2007 r. - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2007-05-28 06:47:29
Uchwały 2007 Maciej Krzyśko 2007-05-28 06:46:27
WÓJT GMINY MARIANOWO OGŁASZA ROKOWANIA NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2007-04-23 06:53:51
WÓJT GMINY MARIANOWO OGŁASZA ROKOWANIA NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2007-04-09 20:57:47
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Marianowo - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2007-04-09 20:55:54
Marcin Gnas - Skarbnik Maciej Krzyśko 2007-03-29 08:06:30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2007-02-26 08:19:47
Komisja Rewizyjna Maciej Krzyśko 2007-02-19 23:48:21
Komisja Rewizyjna Maciej Krzyśko 2007-02-19 23:48:00
Małgorzata Irena Czyż Maciej Krzyśko 2007-02-19 23:46:19
Mirosława Maria Janik Maciej Krzyśko 2007-02-19 23:46:04
Referat Podatkowy Maciej Krzyśko 2007-02-19 23:45:18
Rada Gminy Maciej Krzyśko 2007-02-19 23:44:20
Rada Gminy Maciej Krzyśko 2007-02-19 23:43:49