Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 42/2020 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XV/69/2019 Rady Gminy Marianowo z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2020 r. - dokument usunięty Sebastian Stępień 2020-05-22 09:33:02
Zarządzenie Nr 42/2020 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XV/69/2019 Rady Gminy Marianowo z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2020 r. - dokument usunięty Sebastian Stępień 2020-05-22 09:32:40
Zarządzenie Nr 41/2020 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2020 r. Sebastian Stępień 2020-05-22 09:30:43
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MARIANOWO Sebastian Stępień 2020-05-22 09:22:34
Uchwała Nr XV/78/2020 w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Sebastian Stępień 2020-05-22 08:32:33
Uchwała Nr XV/77/2020 w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Marianowo, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia Sebastian Stępień 2020-05-22 08:31:54
Uchwała Nr XV/76/2020 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Marianowo, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia Sebastian Stępień 2020-05-22 08:30:40
Uchwała Nr XV/75/2020 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Sebastian Stępień 2020-05-22 08:29:28
Uchwała Nr XV/74/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Sebastian Stępień 2020-05-22 08:28:05
Uchwała Nr XV/73/2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2020 roku Sebastian Stępień 2020-05-22 08:26:56
Uchwała Nr XV/72/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie-etap II" Sebastian Stępień 2020-05-22 08:25:55
Uchwała Nr XV/71/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na 2020 rok Sebastian Stępień 2020-05-22 08:23:18
Uchwała Nr XV/70/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2020 - 2031 Sebastian Stępień 2020-05-22 08:21:23
Uchwała Nr XV/69/2020 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2020 rok Sebastian Stępień 2020-05-22 08:20:16
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego ORx202-321463-XXX-01/10747_LE202_Gogolewo_002 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP PLK S.A. w ramach NPW ERTMS na działce nr 296 położonej obr. ewid. Gogolewo, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. Sebastian Stępień 2020-05-20 14:47:17
Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego ORx202-321463-XXX-01/10747_LE202_Gogolewo_002 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP PLK S.A. w ramach NPW ERTMS na działce nr 296 położonej obr. ewid. Gogolewo, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. Sebastian Stępień 2020-05-20 14:44:02
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2020 r. Sebastian Stępień 2020-05-18 10:15:49
Rok 2020 Sebastian Stępień 2020-05-18 10:13:28
Informacja o wykonaniu budżetu za 2019 rok Sebastian Stępień 2020-05-18 10:12:07
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2019 r. Sebastian Stępień 2020-05-18 10:10:29
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2019 r. Sebastian Stępień 2020-05-18 10:08:51
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2019 r. Sebastian Stępień 2020-05-18 09:59:34
Rok 2019 Sebastian Stępień 2020-05-18 09:54:15
Wykaz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2019 roku udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej Sebastian Stępień 2020-05-18 07:56:14
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z działalności rolniczej na terenie gminy Marianowo" Sebastian Stępień 2020-05-15 15:16:06
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 15.05.2020 Sebastian Stępień 2020-05-15 15:07:18
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 15.05.2020 Sebastian Stępień 2020-05-15 15:06:22
Transmisje obrad na żywo Sebastian Stępień 2020-05-15 12:21:08
Ogłoszenie o odwołaniu przetargów ustnych nieograniczonych na wydzierżawienie części działki nr ewid. 285/2 położonej w Dalewie oraz nr ewid. 154/1 położonej w Czarnkowie. Sebastian Stępień 2020-05-15 09:16:09
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 14.05.2020 Sebastian Stępień 2020-05-14 15:08:40
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Marianowo 14.05.2020 Sebastian Stępień 2020-05-14 15:06:17
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Marianowo 14.05.2020 Sebastian Stępień 2020-05-14 15:04:32
Zarządzenie Nr 40/2020 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian Sebastian Stępień 2020-05-11 11:47:12
Zarządzenie Nr 39/2020 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian Sebastian Stępień 2020-05-11 11:45:59
Zarządzenie Nr 38/2020 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian Sebastian Stępień 2020-05-11 11:44:37
Zarządzenie Nr 37/2020 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian Sebastian Stępień 2020-05-11 11:42:53
Zarządzenie Nr 36/2020 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2020 r. Sebastian Stępień 2020-05-11 11:41:36
Zarządzenie Nr 35/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Marianowie za 2019 rok Sebastian Stępień 2020-05-11 11:39:42
Zarządzenie Nr 34/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2020-05-11 11:38:17
Uchwała Nr 129/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Sebastian Stępień 2020-05-11 10:44:58