Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadomienie o IV sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 31 stycznia 2019 r. Sebastian Stępień 2019-01-29 10:21:29
Uchwała Nr XXXIII.65.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Marianowo Sebastian Stępień 2019-01-29 09:51:18
Danuta Maria Ankutowicz - Wójt Gminy Sebastian Stępień 2019-01-29 09:46:32
RUCIŃSKI Mateusz Ludwik - Przewodniczący Rady Sebastian Stępień 2019-01-29 09:43:45
Zarządzenie Nr 12/2019 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian Sebastian Stępień 2019-01-28 13:02:18
Zarządzenie Nr 11/2019 w sprawie ustalenia kwoty różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2018, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli ustalonych w roku 2018 Sebastian Stępień 2019-01-28 13:00:43
Zarządzenie Nr 10/2019 w sprawie ustalenia na rok 2019 podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2019 roku Sebastian Stępień 2019-01-28 12:59:48
Zarządzenie Nr 9/2019 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia niepublicznej szkoły podstawowej w 2019 r. Sebastian Stępień 2019-01-28 12:58:58
Zarządzenie Nr 8/2019 w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych w jednostkach OSP Gminy Marianowo w dniu 19 stycznia 2019 r. Sebastian Stępień 2019-01-28 12:57:57
Zarządzenie Nr 7/2019 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2019 r. Sebastian Stępień 2019-01-28 12:56:25
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2019 roku Sebastian Stępień 2019-01-28 11:59:37
Rok 2019 Sebastian Stępień 2019-01-28 11:58:17
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2017 roku Sebastian Stępień 2019-01-28 11:57:11
Informacja o wynikach drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Marianowo, przeprowadzonego w dniu 18 stycznia 2019 r. Sebastian Stępień 2019-01-18 11:29:17
Wyniki przeprowadzonych przetargów Sebastian Stępień 2019-01-18 11:25:05
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2018 roku Sebastian Stępień 2019-01-16 08:58:32
Zarządzenie Nr 6/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu za lokale użytkowe Sebastian Stępień 2019-01-16 08:13:18
Zarządzenie Nr 5/2019 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2019 r. Sebastian Stępień 2019-01-16 08:05:04
Zarządzenie Nr 4/2019 w sprawie wysokości odpisu na fundusz nagród dla pracowników Urzędu Gminy Marianowo na 2019 rok Sebastian Stępień 2019-01-16 08:03:37
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2019-01-14 10:13:37
Zarządzenie Nr 3/2019 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2019 r. Sebastian Stępień 2019-01-14 09:31:23
Zarządzenie Nr 2/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo w 2019 r. Sebastian Stępień 2019-01-14 09:30:08
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy Sebastian Stępień 2019-01-10 09:56:36
Wykazy nieruchomości Sebastian Stępień 2019-01-10 09:51:52
Ogłoszenia o przetargach Sebastian Stępień 2019-01-10 09:51:07
Rok 2019 Sebastian Stępień 2019-01-10 09:50:32
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2018 roku Sebastian Stępień 2019-01-08 14:25:23
Uchwały 2019 Sebastian Stępień 2019-01-08 12:07:04
Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Marianowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2019 rok Sebastian Stępień 2019-01-08 10:11:54
Zarządzenia 2019 Sebastian Stępień 2019-01-08 10:04:48
Uchwała Nr III/23/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2019-01-08 10:03:35
Uchwała Nr III/22/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok Sebastian Stępień 2019-01-08 10:02:44
Uchwała Nr III/21/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na 2019 rok Sebastian Stępień 2019-01-08 10:02:02
Uchwała Nr III/20/2018 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2019 rok i sposobu jego realizacji Sebastian Stępień 2019-01-08 10:01:16
Uchwała Nr III/19/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diety dla sołtysów za wykonywanie czynności publicznych Sebastian Stępień 2019-01-08 10:00:23
Uchwała Nr III/18/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego na powierzenie Gminie - Miasto Stargard przez Gminę Marianowo zadania publicznego w zakresie prowadzenia noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2019-01-08 09:59:37
Uchwała Nr III/17/2018 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na 2019 rok" Sebastian Stępień 2019-01-08 09:58:05
Uchwała Nr III/16/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2019 rok Sebastian Stępień 2019-01-08 09:56:27
Uchwała Nr III/15/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2019 - 2029 Sebastian Stępień 2019-01-08 09:55:41
LISIŃSKA Dorota Lucyna - Radna Sebastian Stępień 2019-01-07 14:23:47