Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 28 grudnia 2018 r. Sebastian Stępień 2018-12-18 07:56:43
Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 28 grudnia 2018 r. Sebastian Stępień 2018-12-18 07:55:58
Zarządzenie Nr 137/2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego Sebastian Stępień 2018-12-18 07:50:51
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2018-12-14 10:59:08
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2018-12-14 10:37:26
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2018-12-14 10:28:28
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2018-12-14 07:56:53
Stawka podatku leśnego na 2019 rok Sebastian Stępień 2018-12-12 13:35:44
Stawka podatku rolnego na 2019 rok Sebastian Stępień 2018-12-12 13:33:54
Stawki podatku od środków transportowych na 2019 rok Sebastian Stępień 2018-12-12 13:30:02
Stawki podatku od nieruchomości na 2019 rok Sebastian Stępień 2018-12-12 13:28:47
Stawki na rok 2019 Sebastian Stępień 2018-12-12 13:23:29
Uchwała Nr II/14/2018 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 Sebastian Stępień 2018-12-12 13:20:03
Uchwała Nr II/13/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności Sebastian Stępień 2018-12-12 13:18:56
Uchwała Nr II/12/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019 - 2023 Sebastian Stępień 2018-12-12 13:18:02
Uchwała Nr II/11/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2018-12-12 13:16:59
Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2018-12-12 13:15:45
Uchwała Nr II/9/2018 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-12-12 13:14:24
Zarządzenie Nr 136/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo w 2019 r. Sebastian Stępień 2018-12-12 13:09:30
Zarządzenie Nr 135/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Marianowie na rok szkolny 2018/2019 Sebastian Stępień 2018-12-12 13:08:41
Zarządzenie Nr 134/2018 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian Sebastian Stępień 2018-12-12 13:07:38
Zarządzenie Nr 133/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-12-12 13:06:46
Zarządzenie Nr 132/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2018 - 2028 Sebastian Stępień 2018-12-12 13:05:46
Zarządzenie Nr 131/2018 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr II/9/2018 Rady Gminy Marianowo z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-12-12 13:04:32
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo w 2019 r. Sebastian Stępień 2018-12-10 15:05:20
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny í systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo w 2019 r. Sebastian Stępień 2018-12-10 15:00:25
Sebastian Stępień 2018-12-10 09:37:01
Transmisje obrad na żywo Sebastian Stępień 2018-12-07 08:43:56
Transmisje obrad na żywo Sebastian Stępień 2018-12-07 07:57:37
Uchwała Nr I/8/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sebastian Stępień 2018-12-04 11:12:01
Uchwała Nr I/7/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sebastian Stępień 2018-12-04 11:11:10
Uchwała Nr I/6/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska Sebastian Stępień 2018-12-04 11:10:22
Uchwała Nr I/5/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska Sebastian Stępień 2018-12-04 11:08:45
Uchwała Nr I/4/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sebastian Stępień 2018-12-04 11:07:39
Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sebastian Stępień 2018-12-04 11:06:56
Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2018-12-04 11:06:09
Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Marianowo Sebastian Stępień 2018-12-04 11:05:19
Zarządzenie Nr 130/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r. Sebastian Stępień 2018-12-03 15:01:20
Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 7 grudnia 2018 r. Sebastian Stępień 2018-12-03 13:30:54
Dyżury radnych Sebastian Stępień 2018-12-03 11:57:49