Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 czerwca 2011 r.

Uprzejmie informuję, że obrady VII sesji Rady Gminy Marianowo, odbędą się w dniu 30 czerwca 2011 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Marianowo z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr VI/2011 z VI sesji Rady Gminy Marianowo z dnia 28 kwietnia 2011 roku.
4. Informacja o pracy Wójta Gminy od ostatniej sesji.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Rozpatrzenie sprawozdanie finansowego instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Marianowie za 2010 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Marianowo za 2010 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2010 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010 po zapoznaniu się z:

  • sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2010 r.
  • sprawozdaniem finansowym Gminy za 2010 rok
  • opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania Wójta Gminy Marianowo z wykonania budżetu za 2010 rok,
  • informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Marianowo,
  • stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
  • opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2011 rok.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2011-2021.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów i wydatków na realizacje zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na lata 2011”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Marianowie im. Jana Pawła II poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Sulinie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Marianowo i określenia granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Marianowo publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Marianowo oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Ustalenie terminu VIII sesji Rady Gminy Marianowo.
21. Zamknięcie VII sesji Rady Gminy Marianowo.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Dędek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 17-06-2011 08:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kortus-Wojciechowska 17-06-2011
Ostatnia aktualizacja: - 17-06-2011 08:10