Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXII/128/08 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa dla obliczania wysokości podatku rolnego na 2009

Uchwała nr XXII/128/2008

Rady Gminy Marianowo

z dnia 30 października 2008 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2009 rok

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730) uchwala się, co następuje:

§ 1. Średnią cenę skupu żyta określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. wynoszącą 55,80 zł za 1 kwintal, obniża się do wysokości 38,50 za 1 kwintal.

§ 2. Cena 1 kwintala żyta określona w § 1 niniejszej uchwały stanowi podstawę
do naliczania podatku rolnego za 2009 rok na obszarze gminy Marianowo.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

  

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym rada gminy, w drodze uchwały, może obniżyć średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Marianowo.

W niniejszym projekcie uchwały proponuje się obniżyć średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. wynoszącą 55,80 zł za 1 dt, zgodnie
z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r., do kwoty 38,50 zł za 1 kwintal W niniejszym projekcie uchwały proponuje się zwiększyć stawkę podatku o poziom 4 % w stosunku do obowiązującej stawki w roku 2008. Wzrost ten spowodowany jest tym, że zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2008 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2008 r. wyniósł 4,2 %.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 02-01-2012 10:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kortus-Wojciechowska 30-10-2008
Ostatnia aktualizacja: - 02-01-2012 10:13