Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVIII/95/2004


Uchwała Nr XVIII/95//2004

Rady Gminy w Marianowie

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1270, Nr 214, poz. 1806,; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz Nr 116, poz. 1203 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. z 2003 r. Nr 33, poz. 264 ; zm. Dz. U z 2004 Nr 47, poz. 448) uchwala się, co następuje :

§ 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Wójta Gminy Marianowo Pani Elżbiety Rink, na które składa się :

1/ wynagrodzenie zasadnicze w kwocie : 3.500,00 zł.

(słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100),

2/ dodatek funkcyjny w kwocie : 1.030,00 zł.

(słownie: jeden tysiąc trzydzieści złotych 00/100),

3/ dodatek specjalny w wysokości 20 % wynagrodzenia obliczonego

od łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego

w kwocie : 906,00 zł.

( słownie: dziewięćset sześć złotych 00/100 ) .

4/ 15 % dodatku za wieloletnią pracę, obliczony od stawki

wynagrodzenia zasadniczego w kwocie : 525,00 zł.

(słownie : pięćset dwadzieścia pięć złotych 00/100)

Dodatek ten wzrastał będzie o 1 % w każdym następnym roku

począwszy od dnia 01 maja każdego roku - do 20 % ,

po 20 latach pracy .

§ 2. Traci moc Uchwała Nr IV/25/2003 Rady Gminy w Marianowie z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 01 stycznia 2004 roku.

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy

Grażyna Sikora - Kobylińska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 11-07-2004 18:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 11-07-2004 18:37