Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XX/112/2004 w sprawie zmian budżetu gminy i zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2004


UCHWAŁA NR XX/112/2004

z dnia 04 listopada 2004 r.

RADY GMINY W MARIANOWIE

w sprawie zmian budżetu gminy i zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2004 .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23 , poz.220, Nr 62 ,poz.558 , Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203 ) uchwala się, co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2004 o kwotę 7.325 zł,

z tego :

- zadania własne o kwotę 7.325 zł,

w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

innych jednostek nieposiadających osobowości

prawnej o kwotę 7.325 zł,

z tytułu zwiększenia wpływów z opłat za zezwolenia

na sprzedaż alkoholu

§ 2.Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2004 o kwotę 48.480 zł,

z tego :

- zadania własne o kwotę 48.480 zł,

w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 41.480 zł,

w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania

przestrzennego o kwotę 41.480 zł,

w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 7.000 zł,

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 7.000 zł,

§ 3.Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2004 o kwotę 55.805 zł,

z tego : - zadania własne o kwotę 55.805 zł,

w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 41.480 zł,

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast

na prawach powiatu) o kwotę 41.480 zł,

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne 41.480 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 7.325 zł

w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 7.325 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 7.000 zł,

w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 7.000 zł,

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Zmiany w budżecie wprowadza się w związku z brakiem środków na wynagrodzenia i pochodne w 2004 r. :

- nagrody jubileuszowe 13.972 zł,

- odprawy emerytalne 5.826 zł,

- wzrost wynagrodzenia Wójta 6.469 zł,

- „13” pracowników dla pracowników

zatrudnionych w ramach robót publicznych 11.103 zł,

- ekwiwalenty za urlop i odzież roboczą

dla pracowników zatrudnionych w ramach

robót publicznych 4.110 zł

--------------

41.480 zł.

W wyniku uzyskania wyższych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, zwiększa się wydatki dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pozostałe zmiany wprowadza się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Marianowie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 16-01-2005 12:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 16-01-2005 12:31