Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XX/114/2004 w sprawie zasad zwrotu wydatków za dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum


UCHWAŁA NR XX/114/2004

Rady Gminy w Marianowie

z dnia 4 listopada 2004 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków za dożywianie uczniów szkół podstawowych

i gimnazjum

Na podstawie art. 96 ust. 4 w związku z art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64 poz. 593 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Pomoc w formie zakupu posiłku może być przyznana głodnym lub niedożywionym uczniom szkół podstawowych i gimnazjum.

2. Pomoc przyznaje Ośrodek Pomocy Społecznej na wniosek rodziców bądź opiekunów dziecka, pracownika socjalnego, dyrektora szkoły lub innej osoby.

§ 2. Wydatki na świadczenia, o których mowa w § 1, podlegają zwrotowi według zasad określonych w tabeli:

% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności liczona od wydatków w %

do 100

0 %

101 - 120

20 %

121 - 150

40 %

151 - 200

70 %

ponad 200

100 %

§ 3. 1. Jeżeli dochód w rodzinie ucznia przekracza 100 % kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej, wydatki na udzielone świadczenia podlegają zwrotowi w części lub w całości według zasad określonych w tabeli.

2. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może odstąpić od żądania zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia, o których mowa w § 1 uchwały, w przypadku określonym w art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIV/127/97 Rady Gminy w Marianowie z dnia 24 kwietnia 1997 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 16-01-2005 12:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 16-01-2005 12:34