Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XX/116/2004 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.


UCHWAŁA NR XX/116/2004

Rady Gminy w Marianowie

z dnia 4 listopada 2004r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby, lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

§ 3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

§ 4. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

§ 5. Osoba, której dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej ponosi odpłatność za usługi opiekuńcze na zasadach określonych w tabeli:

Grupy odpłatności

Dochód w gospodarstwie domowym

(% kryterium dochodowego)

Wysokość odpłatności liczona od kosztu usługi w %

Gospodarstwo jednoosobowe

Gospodarstwo wieloosobowe

Osoba nie posiadająca krewnych zobowiązanych do alimentacji

Osoba posiadająca krewnych zobowiązanych do alimentacji w miejscu zamieszkania podopiecznego

Osoba posiadająca krewnych zobowiązanych do alimentacji poza miejscem zamieszkania podopiecznego

I

101 - 130

5

10

5

10

II

131 - 150

10

15

10

10

III

151 - 200

15

20

15

20

IV

201 - 250

20

30

20

30

V

251 - 300

25

40

25

40

VI

301 - 351

30

50

30

50

VII

351 - 400

40

60

40

60

VIII

powyżej 400

100

100

100

100

§ 6. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może obniżyć procent odpłatności za usługi opiekuńcze o jedną grupę w przypadku, gdy w gospodarstwie wieloosobowym więcej niż jedna osoba wymaga opieki osób drugich.

§ 7. 1. Należność za usługi opiekuńcze świadczone w dni wolne od pracy ustala się
w wysokości 200 % podstawowej odpłatności.

2. Cenę usługi ustala Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie kosztów rzeczywistych usług.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marianowo.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zmian.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W myśl art. 50 ust. 6 nowej, w/w ustawy o pomocy społecznej Rada Gminy została zobligowana do wydania nowej uchwały, określającej szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze. Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały uważam za zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 16-01-2005 12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 16-01-2005 12:35