Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XX/117/2004 uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo dotyczącego terenów w obrębie wsi: Gogolewo, Dalewo,


UCHWAŁA NR XX/117/2004

z dnia 4 listopada 2004

Rady Gminy w Marianowie

uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo dotyczącego terenów w obrębie wsi: Gogolewo, Dalewo, Trąbki, Marianowo i Wiechowo.

Na podstawie art. 14, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r., Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 z 2004 r.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XV/92/2004 z dnia 26 lutego 2004 Rady Gminy w Marianowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo dotyczącego terenów w obrębie wsi: Gogolewo, Dalewo, Trąbki, Marianowo i Wiechowo.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marianowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

W roku 2004 Rada Gminy w Marianowie podjęła m.in. uchwałę Nr XV/92/2004 z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo dotyczącego terenów w obrębie wsi Gogolewo, Dalewo, Trąbki, Marianowo i Wiechowo. Uchwała obejmuje tereny związane z budownictwem mieszkaniowym - Gogolewo, Dalewo, Wiechowo i budownictwem składowo-magazynowym oraz rekreacyjnym - Trąbki, Marianowo. Proponowane plany zagospodarowania przestrzennego muszą odpowiadać ustaleniom Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marianowo. Podczas ostatnich posiedzeń poszczególnych Komisji Rady Gminy ustalono, że proponowana w Marianowie i Trąbkach funkcja przemysłowo-składowa nie doczeka się w ciągu najbliższych lat poważnego zainteresowania potencjalnych inwestorów, m.in. w związku z tworzeniem w wielu aglomeracjach województwa zachodniopomorskiego specjalnych stref rozwoju funkcji przemysłowo-składowej, tzw. parków przemysłowych. Ustalono, że z uwagi na uzbrojenie terenu już istniejące i planowane (tereny pomiędzy Trąbkami, a Marianowem) funkcja mieszkaniowa będzie bardziej interesująca dla potencjalnych inwestorów. W związku z powyższym zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian w części Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W konsekwencji przedmiotowa uchwała winna być uchylona.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 16-01-2005 12:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 16-01-2005 12:36