Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XX/120/2004 uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Marianowo.


UCHWAŁA NR XX/120/2004

z dnia 4 listopada 2004

Rady Gminy w Marianowie

uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Marianowo.

Na podstawie art. 14, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r., Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 z 2004 r.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXXVII/241/2002 z dnia 3 września 2002 r. Rady Gminy w Marianowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Marianowo.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marianowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

W roku 2002 Rada Gminy w Marianowie podjęła m.in. uchwałę Nr XXXVII/241/2002 z dnia 3 września 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Marianowo. Przedmiot ustaleń dotyczy zmiany dotychczasowej rolnej funkcji terenów położonych w obrębie wsi Dzwonowo, Trąbki i Sulino na funkcję leśną. Ponadto uchwała obejmuje zmianę dotychczasowej funkcji terenu w Marianowie z zieleni parkowej (plac obok budynku UG w Marianowie) na cele budowlane - budowa sali sportowej. Uchwała obejmuje również zmianę funkcji terenu położonego w obrębie wsi Marianowo (teren położony za Marianowem po prawej stronie w kierunku Trąbek - okolice byłego punktu skupu ziemniaków) z rolnej na cele przemysłowo-składowe.

Ostatnie ustalenia w/w uchwały dotyczyły zmiany dotychczasowej funkcji terenu położonego w Marianowie z dotychczasowej funkcji rolnej na funkcję rekreacyjno-wypoczynkową. W tym miejscu nastąpił konflikt pomiędzy przedmiotową uchwałą, a uchwałą z 1999 roku. Obydwa zapisy w uchwałach dotyczyły tego samego terenu z tym, że w jednym przypadku budowy szkoły gimnazjalnej, w drugim terenów rekreacyjnych. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że do dnia dzisiejszego nie rozpoczęto procedury planistycznej, próba ich prowadzenia w nowym trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest wątpliwa, a raczej niemożliwa.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 16-01-2005 12:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 16-01-2005 12:42