Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zawiadomienie o XX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 8 listopada 2012 r.

Uprzejmie informuję, że obrady XX sesji Rady Gminy Marianowo odbędą się w dniu 8 listopada 2012 r. o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Marianowo z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr XIX z XIX sesji Rady Gminy Marianowo z dnia 27 września 2012 roku.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy od ostatniej sesji.
 5. Zapytania i interpelacje radnych.
 6. Przyjęcie informacji o realizacji uchwały Rady Gminy nr XIX/103/2004 z dnia 9 września 2004 roku w sprawie Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Marianowo oraz uchwały nr XLIV/282/2010 Rady Gminy Marianowo z dnia 30 września 2010 roku w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Marianowo na lata 2009-2016 wraz z prognoza oddziaływania na środowisko”.
 7. Przyjęcie informacji o realizacji uchwały nr XIX/104/2004 Rady Gminy Marianowo z dnia 9 września  2004 roku w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Gminy Marianowo” oraz uchwały nr XLI/262/2010 Rady Gminy Marianowo z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Marianowo na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.
 8. Przyjęcie informacji Wójta Gminy Marianowo o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2011/2012, w tym o wynikach sprawdzianu w Szkole Podstawowej w Marianowie i egzaminu w Publicznym Gimnazjum w Marianowie oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gogolewie.
 9. Przyjęcie informacji Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy o osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego za 2011 rok lub złożyły je po terminie, stwierdzonych nieprawidłowościach w analizowanych oświadczeniach wraz z opisem oraz wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia.
  - informacja  Wojewody Zachodniopomorskiego,
  - analiza Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim.
 10. Przyjęcie informacji Przewodniczących Rad Sołeckich z działalności jednostek pomocniczych Gminy w 2011 roku.
 11. Przyjęcie informacji o realizacji uchwały nr VIII/58/2007 r. Rady Gminy Marianowo z dnia 20 września 2007 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Marianowo na lata 2008-2013 oraz z realizacji uchwały nr X/59/2011 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Marianowo na lata 2011-2017.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2012 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa dla obliczenia wysokości podatku rolnego  na 2013 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu ze Stowarzyszeniem „SIEJA”.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013".
 21. Wolne wnioski i zapytania.
 22. Ustalenie terminu XXI sesji Rady Gminy Marianowo.
 23. Zamknięcie XX sesji Rady Gminy Marianowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Dędek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 30-10-2012 08:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kortus-Wojciechowska 30-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Stępień 30-10-2012 08:57