Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zawiadomienie o XXII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 20 grudnia 2012 r.

Uprzejmie informuję, że obrady XXII sesji Rady Gminy Marianowo odbędą się w dniu 20 grudnia 2012 r. o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Marianowo z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr XXI z XXI sesji Rady Gminy Marianowo z dnia 29 listopada 2012 roku.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy od ostatniej sesji.
 5. Zapytania i interpelacje radnych.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2013 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2013-2023.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2012 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.
 10. Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2013"
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na 2013  rok.
 12. Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2013".
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie rocznych porozumień z Gminą- Miastem Szczecin w sprawie udzielenia dotacji na realizację przez Miejską Izbę Wytrzeźwień w Szczecinie programu interwencyjno-motywacyjnego skierowanego do osób zatrzymanych do wytrzeźwienia na terenie Gminy Marianowo.
 14. Rozpatrzenie  projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Marianowo.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Marianowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo, obejmującego część obrębu ewidencyjnego Marianowo, dotyczącego kopalni kruszywa naturalnego „Wiechowo II”.
 17. Rozpatrzenie  projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy w Marianowie.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Marianowo na lata 2013-2017.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Marianowo.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Marianowo.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2013 rok i sposobu jego realizacji.
 26. Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej  na 2013 rok.
 27. Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na 2013 rok.
 28. Wolne wnioski i zapytania.
 29. Ustalenie terminu XXIII sesji Rady Gminy Marianowo.
 30. Zamknięcie XXII sesji Rady Gminy Marianowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Dędek 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 14-12-2012 08:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kortus-Wojciechowska 14-12-2012
Ostatnia aktualizacja: - 14-12-2012 08:58