Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 7 listopada 2013 r.

Uprzejmie informuję, że obrady XXVIII sesji Rady Gminy Marianowo odbędą się w dniu 7 listopada 2013 r. o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Marianowo z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr XXVII z XXVII sesji Rady Gminy Marianowo z dnia 19 września 2013 roku.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy od ostatniej sesji.
 5. Zapytania i interpelacje radnych.
 6. Rozpatrzenie informacji Wójta Gminy Marianowo o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2012/2013, w tym o wynikach sprawdzianu w Szkole Podstawowej w Marianowie i egzaminu w Publicznym Gimnazjum w Marianowie.
 7. Rozpatrzenie informacji o osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego za 2012 rok lub złożyły je po terminie, stwierdzonych nieprawidłowościach w analizowanych oświadczeniach wraz z opisem oraz wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia.
 8. Rozpatrzenie informacji Wójta Gminy Marianowo o przebiegu zebrań wiejskich w jednostkach pomocniczych Gminy Marianowo w 2013 roku.
 9. Rozpatrzenie informacji Wójta Gminy Marianowo z realizacji uchwał:
  a) nr II/12/2010 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gminy Marianowo na lata 2011-2014 sporządzonego przez Przedsiębiorstwo PUWIS w Nowogardzie;
  b) nr III/17/2011 Rady Gminy Marianowo z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych eksploatowanych przez Wodociągi Zachodniopomorskie na terenie Gminy Marianowo na lata 2011-2015.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2013 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2013-2023.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2013”.
 14. Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.
 15. Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2014 rok.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.
 18. Wolne wnioski i zapytania.
 19. Ustalenie terminu XXIX sesji Rady Gminy  Marianowo.
 20. Zamknięcie XXVIII sesji Rady Gminy Marianowo.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Dędek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 31-10-2013 08:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kortus-Wojciechowska 28-10-2013
Ostatnia aktualizacja: - 31-10-2013 08:14