Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 29 maja 2014 r.

Uprzejmie informuję, że obrady XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo odbędą się w dniu 29 maja 2014 r. o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Marianowo z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr XXXII z XXXII sesji Rady Gminy Marianowo z dnia 27 marca 2014 roku.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy od ostatniej sesji.
 5. Zapytania i interpelacje radnych.
 6. Ocena stanu porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Marianowo:
  - informacja Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie Szczecińskim,
  - informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim.
 7. Informacja o realizacji statutowych celów i zadań przez Bibliotekę Publiczną w Marianowie ustalonych uchwałą nr VIII/59/2007 Rady Gminy Marianowo z dnia 20 września 2007 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Marianowie.
 8. Sprawozdanie finansowe instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Marianowie za 2013 rok.
 9. Wręczenie Pani Annie Leszczyńskiej Dyrektor Biblioteki Publicznej w Marianowie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Marianowo za 2013 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2013 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013, po zapoznaniu się:
  - ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2013 r.;
  - ze sprawozdaniem finansowym Gminy Marianowo za 2013 rok;
  - z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Wójta Gminy Marianowo z wykonania budżetu za 2013 rok;
  - z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Marianowo na dzień 31.12.2013 r.;
  - ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marianowo;
  - z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marianowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Marianowo z wykonania budżetu za 2013 rok.
 12. Sprawozdanie z realizacji uchwały nr XX/139/2012 Rady Gminy Marianowo z dnia 08.11.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
 13. Informacja Wójta Gminy Marianowo o działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Marianowo za 2013 rok.
 14. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2014 rok.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Marianowo lub jej jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
 16. Podjęcie  uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębach ewidencyjnych Marianowo i Trąbki.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie ewidencyjnym  Marianowo.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębach ewidencyjnych Marianowo i Wiechowo.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Stargardzkiego.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny z siedzibą przy ul. Sydonii 3 w Marianowie na sfinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 22. Wolne wnioski i zapytania.
 23. Ustalenie terminu XXXIV sesji Rady Gminy Marianowo.
 24. Zamknięcie XXXIII sesji Rady Gminy  Marianowo.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Dędek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 21-05-2014 09:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kortus-Wojciechowska 21-05-2014
Ostatnia aktualizacja: - 21-05-2014 09:10