Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 6 listopada 2014 r.

Uprzejmie informuję, że obrady XXXVII sesji Rady Gminy Marianowo odbędą się w dniu 6 listopada 2014 r. o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Marianowo z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr XXXVI z XXXVI sesji Rady Gminy Marianowo z dnia 25 września 2014 roku.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy od ostatniej sesji.
 5. Zapytania i interpelacje radnych.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę (Wodociągi i Kanalizacja Sp. z. o. o w Chociwlu).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę (Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z. o. o w Goleniowie).
 8. Informacja Wójta Gminy Marianowo z realizacji uchwały Nr III/17/2011 Rady Gminy Marianowo z dnia 28.01.2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych eksploatowanych przez Wodociągi Zachodniopomorskie na terenie gminy Marianowo na lata 2011-2015.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (PUWIS Sp. z o. o  w Nowogardzie).
 10. Informacja Wójta Gminy Marianowo z realizacji uchwały Nr II/12/2010 Rady Gminy Marianowo z dnia 29.12.2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gminy Marianowo na lata 2011-2014 sporządzonego przez Przedsiębiorstwo PUWIS w Nowogardzie.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę (Urząd Gminy Marianowo).
 12. Informacja Wójta Gminy Marianowo o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2013/2014, w tym o wynikach sprawdzianu w Szkole Podstawowej w Marianowie i egzaminu w Publicznym Gimnazjum w Marianowie.
 13. Informacja o osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego za 2013 rok lub złożyły je po terminie, stwierdzonych nieprawidłowościach w analizowanych oświadczeniach wraz z opisem oraz wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia.
 14. Informacja Wójta Gminy Marianowo o przebiegu zebrań sprawozdawczych w jednostkach pomocniczych Gminy w 2014 roku.
 15. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2014 rok.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2014-2024.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2014”.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2014”.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2015 rok.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Marianowo na lata 2015 - 2020.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Gogolewo i Marianowo.
 26. Wolne wnioski i zapytania.
 27. Ustalenie terminu XXXVIII sesji Rady Gminy Marianowo.
 28. Zamknięcie XXXVII sesji Rady Gminy Marianowo.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Marianowo
/-/ Zdzisław Kamiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 03-11-2014 15:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kortus-Wojciechowska 28-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Stępień 03-11-2014 15:58