Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2017 roku

Centralny Rejestr Umów i Porozumień
Urzędu Gminy Marianowo
zawartych w 2017 roku

L.p.

Numer umowy/porozumienia

Data zawarcia umowy/porozumienia

Okres obowiązywania
od - do

Podmiot, z którym zawarto umowę/porozumienie

Przedmiot umowy

Kwota wykonania umowy/porozumienia

Podstawa (tryb) zawarcia
umowy/porozumienia

Data i numer aneksu

1.

GW/1/2017

02.01.2017 r.

01.01.2017 r. –31.12.2017 r.

“VET-ZOO SERWIS”
lek. wet. Zenon Jażdżewski
ul. M. Konopnickiej 62
64-980 Trzcianka

Wyłapywanie, transportowanie i przetrzymywanie w schronisku bezdomnych zwierząt

 • dojazd i transport – 1,05 zł/km netto,
 • czas trwania akcji – 89,00 zł/godz. netto,
 • odbiór zwierzęcia pochwyconego – 27,00 zł netto,
 • przyjęcie do schroniska – 38,00 zł netto,
 • pobyt w schronisku – 7,00 zł/dobę netto,
 • sterylizacja, kastracja, trwałe znakowanie – 89,00 zł netto,
 • unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych – 135,00 zł/szt. netto,
 • opłata abonamentowa – 140,00 zł netto

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

2.

SG/2/2017

02.01.2017 r.

02.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

“INFONET” Usługi Informatyczne Maciej Krzyśko
ul. Ogrodowa 44
73-260 Pełczyce

Obsługa informatyczna Urzędu Gminy Marianowo

5.667,84 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

3.

S-0299/2017

02.01.2017 r.

01.01.2017 r. –31.12.2017 r.

Zakład Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o.
ul. Hanny Januszewskiej 1
60-195 Poznań

Przedłużenie gwarancji 11 programów SIGID wykorzystywanych w Urzędzie Gminy Marianowo

7.648,14 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Umowa zawarta z podmiotem posiadającym prawa autorskie do programów objętych gwarancją.

-

4.

RK/4/2017

02.01.2017 r.

02.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej lek. med. Jerzy Milewski
ul. Armii Krajowej 38
73-120 Chociwel

Przeprowadzanie badań z zakresu medycyny pracy (wstępnych, okresowych i kontrolnych)

 • 50,00 badanie okresowe,
 • 110,00 badanie okresowe dla osoby wykonującej pracę na wys. pow. 3 m,
 • 50,00 zł lub 110,00 zł badanie dodatkowe niewysokospecjalistyczne

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

5.

RK/5/2017

02.01.2017 r.

02.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Firma Usługowo – Szkoleniowa “EUREKA” Henryk Kruszyński
ul. Zacisze 1B/8
73-130 Dobrzany

Prowadzenie zadań z zakresu BHP oraz koordynowanie spraw p.poż.

5.904,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

12.12.2017 r.
Aneks Nr 1

6.

RK/6/2017

02.01.2017 r.

02.01.2017 r. – 28.02.2017 r.

Edmund Garstecki

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i ciągów pieszych na terenie Gminy Marianowo oraz wykonywanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów przy drogach gminnych

4.030,00 zł

Umowa zlecenie

27.02.2017 r.
Aneks Nr 1

7.

RK/7/2017

02.01.2017 r.

02.01.2017 r. – 30.04.2017 r.

Władysława Augustyn

Prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Wiechowie, palenie w piecu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wiechowie

6.448,00 zł

Umowa zlecenie

-

8.

RK/8/2017

02.01.2017 r.

01.01.2017 r. – 30.04.2017 r.

Mieczysław Sztylka

Palenie w kotle centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Dzwonowie 62

8.060,00 zł

Umowa zlecenie

-

9.

RK/9/2017

02.01.2017 r.

02.01.2017 r. – 31.03.2017 r.

Anna Stępień

Prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie, palenie w kotle centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie

2.340,00 zł

Umowa zlecenie

-

10.

RK/10/2017

02.01.2017 r.

02.01.2017 r. – 31.03.2017 r.

Danuta Kot

Prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Sulinie, palenie w kotle centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Sulinie

1.950,00 zł

Umowa zlecenie

-

11.

K 203-2017

02.01.2017 r.

01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

TENSOFT Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2
45-839 Opole

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad eksploatacją oprogramowania ADAS Mieszkańcy

2.307,48 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Umowa zawarta z podmiotem posiadającym prawa autorskie do oprogramowania objętego umową.

-

12.

GN/12/2017

04.01.2017 r.

04.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Zakład Usług Geodezyjnych “AZYMUT” Jerzy Kielan
ul. Staszica 9/1 A-B
Stargard

Usługi geodezyjne na rzecz Gminy Marianowo

Wydzielenie działek:

 • podział na dwie działki – 3.198,00 zł,
 • podział do pięciu działek – 6.027,00 zł,
 • podział powyżej pięciu działek – 984,00 zł (za każdą następną),

Wznowienie granic działki – 338,25 zł za każdy punkt ,

Aktualizacja map w zakresie ewidencji gruntów i budynków – 1.599,00 zł (za każda działkę)

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

13.

GN/13/2017

11.01.2017 r.

11.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Architekt Agata Prabucka
ul. Łabędzia 10/12
73-110 Stargard

Opracowywanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 • 492,00 zł brutto –decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • 492,00 zł brutto decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

14.

57/ENEA Oświetlenie/OS/R6/2016

02.01.2017 r.

01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Ku Słońcu 34
71-080 Szczecin

Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Marianowo

34.698,36 zł
(wartość szacunkowa)

Art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

-

15.

SG/15/2017

02.01.2017 r.

01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Wytwórnia Telewizyjno – Filmowa “ALFA” Spółka z o.o.
ul. Kukułeczki 56
71-698 Szczecin

Udostępnienie systemu e-Urząd składającego się z modułów: e-Obieg, BIP, e-BOI, strona www, poczta e-mail.

8.856,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Umowa zawarta z podmiotem posiadającym prawa autorskie do programów objętych umową.

-

16.

MK/16/2017

02.01.2017 r.

02.01.2017 r. –31.03.2017 r.

Marek Leśniewski

Palenie w piecu centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Marianowie ul. Stargardzka 55 – “Dom Strażaka”

1.521,00 zł

Umowa zlecenie

-

17.

EU/11374/EZ14/2016

02.01.2017 r.

01.01.2017 r. – 31.12.2019 r.

PKP Energetyka S.A.
ul. Hoża 63/67
Warszawa

Utrzymanie w sprawności technicznej siedmiu opraw oświetlenia ulicznego przy drodze do stacji PKP Trąbki

2.451,78 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

15.01.2019 r.
Aneks Nr 1/2019

18.

MK/18/2017

02.01.2017 r.

02.01.2017 r. –23.06.2017 r.

Marta Sadocha

Opieka nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu do szkół w Stargardzie i z powrotem

4.173,00 zł

Umowa zlecenie

-

19.

MK/19/2017

02.01.2017 r.

01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Marek Leśniewski

Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu OSP w Marianowie, utrzymanie czystości w pomieszczeniach garażowych, nadzór nad właściwym użytkowaniem sprzętu pożarniczego, wykonywanie konserwacji powierzonego sprzętu pożarniczego

6.084,00 zł

Umowa zlecenie

-

20.

MK/20/2017

02.01.2017 r.

01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Krzysztof Sinkiewicz

Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu OSP w Marianowie, utrzymanie czystości w pomieszczeniach garażowych, nadzór nad właściwym użytkowaniem sprzętu pożarniczego, wykonywanie konserwacji powierzonego sprzętu pożarniczego

6.084,00 zł

Umowa zlecenie

-

21.

MK/21/2017

11.01.2017 r.

11.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Krzysztof Biernat

Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu OSP w Gogolewie, utrzymanie czystości w pomieszczeniach garażowych, nadzór nad właściwym użytkowaniem sprzętu pożarniczego, wykonywanie konserwacji powierzonego sprzętu pożarniczego

1.872,00 zł

Umowa zlecenie

-

22.

MK/22/2017

02.01.2017 r.

01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Marcin Krajcer

Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu OSP w Dzwonowie, utrzymanie czystości w pomieszczeniach garażowych, nadzór nad właściwym użytkowaniem sprzętu pożarniczego, wykonywanie konserwacji powierzonego sprzętu pożarniczego

1.872,00 zł

Umowa zlecenie

-

23.

RK/23/2017

02.01.2017 r.

02.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Magdalena Kulawiak

Obsługa finansowo – kasowa Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w Marianowie

2.700,00 zł

Umowa zlecenie

-

24.

MK/24/2017

11.01.2017 r.

02.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dalewo i Gogolewo

Dostarczanie energii cieplnej do świetlicy wiejskiej w Gogolewie

2.000,00 zł
(wartość szacunkowa)

Kodeks cywilny

-

25.

MK/25/2017

13.01.2017 r.

13.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Firma Handlowo – Usługowa Henryk Adam Jędrzejewski
ul. Stargardzka 7
73-121 Marianowo

Sprzedaż paliw płynnych do pojazdów będących własnością Gminy Marianowo

38.306,00 zł

(wartość szacunkowa)

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

26.

RPA/26/2017

11.01.2017 r.

02.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Natalia Purgał

Pełnienie funkcji sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

4.800,00 zł

Umowa zlecenie

-

27.

MK/27/2017

11.01.2017 r.

Na czas nieokreślony

Wiesława Przygoda

Najem lokalu mieszkalnego 3/1 w Trąbkach Małych o pow. uż. 71,70 m2 oraz pomieszczenia w budynku gospodarczym o pow. uż. 6 m2

Czynsz – 298,41 zł

Umowa najmu

-

28.

MK/28/2017

11.01.2017 r.

Na czas nieokreślony

Wojciech Klimczak

Najem lokalu mieszkalnego 4/3 w Trąbkach Małych o pow. uż. 34,90 m2 oraz pomieszczenia w budynku gospodarczym o pow. uż. 15,20 m2

Czynsz – 154,74 zł

Umowa najmu

-

29.

USC/29/2017

25.01.2017 r.

02.01.2017 r. – 21.12.2017 r.

But Małgorzata

Aktualizacja rejestru wyborców w Gminie Marianowo

521,88

Umowa-zlecenie

12.12.2017 r.
Aneks Nr 1

30.

RK/30/2017

23.01.2017 r.

23.01.2017 r. – 25.02.2017 r.

Nikola Szostak

Prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Marianowie oraz utrzymanie czystości i porządku w świetlicy wiejskiej w Marianowie

1.300,00 zł

Umowa zlecenie

-

31.

MK/31/2017

24.01.2017 r.

28.01.2017 r. – 29.01.2017 r.

Patryk Grabski

Najem świetlicy wiejskiej w Gogolewie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

32.

-

11.01.2017 r.

01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
ul. Kubickiego 9 lok. 5
Warszawa

Przedłużenie licencji oraz okresu autorskiej opieki technicznej systemu eGmina z modułem iMPA VS

2.460,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Umowa zawarta z podmiotem posiadającym prawa autorskie do oprogramowania objętego umową.

-

33.

MK/33/2017

24.01.2017 r.

28.01.2017 r.

Aneta Walisińska

Najem świetlicy wiejskiej w Wiechowie

73,80 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

34.

86/S4/2017

20.01.2017 r.

01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Wojewoda Zachodniopomorski

Przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów utrzymania GOPS w Marianowie

88.000,00 zł

Art. 150 i 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

-

35.

1/2017

17.01.2017 r.

01.02.2017 r. – 30.11.2017 r.

Powiat Stargardzki – Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie

Organizowanie prac społecznie użytecznych w Gminie Marianowo

10.688,00 zł

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.)

-

36.

MK/36/2017

01.02.2017 r.

01.02.2017 r. – 31.12.2017 r.

SORT Spółka z o.o.
ul. 26 kwietnia 91
71-126 Szczecin

Dostawa materiałów biurowych

7.000,00 zł
(wartość szacunkowa)

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

37.

MK/37/2017

01.02.2017 r.

01.02.2017 r. – 31.12.2017 r.

Piotr Wiechciński

Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu OSP w Wiechowie, utrzymanie czystości w pomieszczeniach garażowych

572,00 zł

Umowa zlecenie

-

38.

MK/38/2017

03.02.2017 r.

03.02.2017 r. – 10.02.2017 r.

Zakład Ogólnobudowlany Wiktor Lewicki
ul. Ogrodowa 2/2
73-121 Marianowo

Malowanie ścian wewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie

1.753,40 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

39.

-

13.01.2017 r.

13.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

PROCAD S.A.
ul. Kartuska 215
80-122 Gdańsk

Utrzymanie systemu informacji przestrzennej do zarządzania miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego – moduł MPZP

1.845,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Umowa zawarta z podmiotem posiadającym prawa autorskie do oprogramowania objętego umową.

-

40.

MK/40/2017

08.02.2017 r.

10.02.2017 r. – 12.02.2017 r.

Agnieszka Grzebielucha

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w “Domu Strażaka” w Marianowie

369,00 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

41.

200/S4/2017

25.01.2017 r.

01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Wojewoda Zachodniopomorski

Przyznanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym w 2017 roku

75.000,00 zł

Art. 136, 150 i 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

27.07.2017 r. Aneks Nr 1/2017

42.

1/1/2017

01.02.2017 r.

01.02.2017 r. – 31.12.2017 r.

Usługowy Zakład Kominiarski Ireneusz Żaboklicki
Osiedle Północne 31
73-108 Kobylanka

Czyszczenie przewodów kominowych w obiektach komunalnych Gminy Marianowo

2.001,16 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

43.

3791

26.01.2017 r.

26.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

DKS Sp. z o.o.
ul. Energetyczna 15
80-180 Kowale

Dzierżawa 3 urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą serwisową

10.000,00 zł
(wartość szacunkowa, zależna od ilości kopii/wydruków)

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

44.

MK/44/2017

22.02.2017 r.

25.02.2017 r. – 26.02.2017 r.

Bożena Świder

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Sulinie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

45.

45/2017

02.03.2017 r.

02.11.2017 r.

BUDPAK Paweł Szubert
ul. Podleśna 14N
73-110 Stargard

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 510006Z w miejscowości Dzwonowo

158.670,00 zł

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

-

46.

46/2017

02.03.2017 r.

02.11.2017 r.

BUDPAK Paweł Szubert
ul. Podleśna 14N
73-110 Stargard

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 193/1 w miejscowości Sulino

194.340,00 zł

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

14.06.2017 r.

Aneks Nr 1

47.

SO/47/2017

24.02.2017 r.

01.03.2017 r. – 30.11.2017 r.

Wanda Justyna Hochman

Utrzymanie czystości i porządku na kompleksie boisk sportowych ORLIK w Marianowie

6.300,00 zł

Umowa zlecenie

-

48.

SO/48/2017

24.02.2017 r.

01.03.2017 r. – 30.11.2017 r.

Robert Lipiński

Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych na kompleksie boisk sportowych ORLIK w Marianowie

9.360,00 zł

Umowa zlecenie

-

49.

SO/49/2017

24.02.2017 r.

01.03.2017 r. – 30.11.2017 r.

Marian Sztylka

Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych na kompleksie boisk sportowych ORLIK w Marianowie

9.360,00 zł

Umowa zlecenie

-

50.

GN/50/2017

27.03.2017 r.

27.03.2017 r. – 26.03.2020 r.

Żaneta Flejterska
Zbigniew Flejterski

Dzierżawa nieruchomości – części działki nr geod. 285/2 obręb Dalewo o pow. 72 m2 na cele przydomowych terenów zieleni

959,10 zł

Umowa dzierżawy

-

51.

RK/51/2017

01.03.2017 r.

01.03.2017 r. – 09.04.2017 r.

Kościelniak Henryk

Palenie w kotle centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Dzwonowie 62

2.483,00 zł

Umowa zlecenie

-

52.

MK/52/2017

01.03.2017 r.

01.03.2017 r. – 31.12.2017 r.

Franciszek Bojczuk

Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu OSP w Sulinie, utrzymanie czystości w pomieszczeniach garażowych, nadzór nad właściwym użytkowaniem sprzętu pożarniczego, wykonywanie konserwacji powierzonego sprzętu pożarniczego

1.404,00 zł

Umowa zlecenie

-

53.

PP/53/2017

01.03.2017 r.

01.03.2017 r. – 31.12.2017 r.

LKS „Czarni”
ul. Stargardzka 42
73-121 Marianowo

Realizacja zadania publicznego pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Marianowo

17.500,00 zł

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

06.12.2017 r.
Aneks Nr 1

54.

PP/54/2017

01.03.2017 r.

01.03.2017 r. – 31.12.2017 r.

LZS „Ogniwo”
Dzwonowo 26
73-121 Marianowo

Realizacja zadania publicznego pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Dzwonowo

10.350,00 zł

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

-

55.

PP/55/2017

01.03.2017 r.

01.03.2017 r. – 31.12.2017 r.

LZS „Orkan”
Dalewo 60A
73-121 Marianowo

Realizacja zadania publicznego pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Dalewo

23.500,00 zł

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

05.12.2017 r.
Aneks Nr 1

56.

MK/56/2017

09.02.2017 r.

11.03.2017 r.

Katarzyna Kaciupa

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Gogolewie

110,70 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

57.

MK/57/2017

09.03.2017 r.

17.03.2017 r. – 19.03.2017 r.

Agnieszka Misztela

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Gogolewie

369,00 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

58.

MK/58/2017

13.03.2017 r.

14.03.2017 r.

Wanda Czaplińska

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie

110,70 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

59.

54/D/2017

13.03.2017 r.

13.03.2017 r. – 31.12.2017 r.

Zachodniopomorski Kurator Oświaty

Określenie trybu przekazywania w 2017 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczania

Według potrzeb – zgodnie z przedłożonymi wnioskami

Art. 150 w zw. z art. 127 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.)

04.12.2017 r.
Aneks Nr 1

60.

MK/60/2017

20.03.2017 r.

01.04.2017 r. – 02.04.2017 r.

Małgorzata Nowak

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Wiechowie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

61.

61/2017

27.03.2017 r.

27.03.2017 r. 29.04.2017 r.

„NOR-MA” Monika Widz
ul. Ludowa 9/2
78-200 Białogard

Czyszczenie i konserwacja kompleksu boisk sportowych ORLIK w Marianowie

2.500,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

62.

MK/62/2017

22.03.2017 r.

25.03.2017 r. – 26.03.2017 r.

Rita Ajzenberg

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Sulinie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

63.

-

21.03.2017 r.

21.03.2017 r. – 30.09.2017 r.

Powiat Stargardzki
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard

Pomoc finansowa Powiatowi Stargardzkiemu na zrealizowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa i przebudowa drogi powiatowej numer 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 – Trąbki – Marianowo ul. Stargardzka – Wiechowo – Dobrzany ul. Armii Czerwonej. Budowa chodnika w miejscowości Wiechowo (przy kościele)”

13.000,00 zł

Uchwała Nr XXII/153/2017 Rady Gminy Marianowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania pn. "Budowa i przebudowa drogi powiatowej numer 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trąbki - Marianowo ul. Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej. Budowa chodnika w miejscowości Wiechowo (przy kościele)"

-

64.

-

21.03.2017 r.

21.03.2017 r. – 30.09.2017 r.

Powiat Stargardzki
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard

Pomoc finansowa Powiatowi Stargardzkiemu na zrealizowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa i przebudowa drogi powiatowej numer 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 – Trąbki – Marianowo ul. Stargardzka – Wiechowo – Dobrzany ul. Armii Czerwonej. Budowa skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Wiechowo”

25.000,00 zł

Uchwała Nr XXII/152/2017 Rady Gminy Marianowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania pn. "Budowa i przebudowa drogi powiatowej numer 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trąbki - Marianowo ul. Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej. Budowa skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Wiechowo"

-

65.

GN/65/2017

21.03.2017 r.

21.03.2017 r. – 20.03.2020 r.

PPHU „WTÓRPOL” Leszek Wojteczek Sp. z o.o.
ul. Żurawia 1
26-110 Skarżysko-Kamienna

Dzierżawa nieruchomości – części działki nr geod. 328 obręb Gogolewo o pow. 2 m2, części działki nr geod. 311 obręb Dzwonowo o pow. 2 m2, części działki nr geod. 97/4 obręb Marianowo o pow. 6 m2, na cele usytuowania pojemników na zbiórkę odzieży używanej

3.365,28 zł

Umowa dzierżawy

-

66.

GN/66/2017

29.03.2017 r.

29.03.2017 r. - 31.01.2018 r.

Marta i Daniel Lew
Anna i Paweł Gruszczyńscy

Przedwstępna umowa odpłatnego przekazania sieci wodociągowej na rzecz Gminy Marianowo

50 zł/mb sieci wodociągowej

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

31.12.2017 r.
Aneks Nr 1

67.

GN/67/2017

31.03.2017 r.

31.03.2017 r. – 30.03.2020 r.

Sylwia i Mariusz Kulawiak

Dzierżawa nieruchomości – części działki nr geod. 285/2 obręb Dalewo o pow. 136 m2, na cele przydomowych terenów zieleni

1.811,49 zł

Umowa dzierżawy

-

68.

MK/68/2017

31.03.2017 r.

16.04.2017 r. – 18.04.2017 r.

Mariola Wysocka

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Wiechowie

369,00 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

69.

GN/69/2017

30.03.2017 r.

30.03.2017 r. – 29.03.2020 r.

Karina Siwy

Dzierżawa nieruchomości – części działki nr geod. 285/2 obręb Dalewo o pow. 60 m2 na cele przydomowych terenów zieleni

799,25 zł

Umowa dzierżawy

-

70.

RK/70/2017

31.03.2017 r.

01.04.2017 r. – 31.08.2017 r.

Edmund Garstecki

Wykonywanie prac porządkowych (m. in. Koszenie terenów zielonych) i konserwacyjno-remontowych małej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej, przyległej do obiektu socjalno-gospodarczego na terenie plaży i w bezpośrednim otoczeniu

10.075,00 zł

Umowa zlecenie

-

71.

198/D/2017

24.03.2017 r.

24.03.2017 r. – 31.12.2017 r.

Wojewoda Zachodniopomorski

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

86.660,00 zł

Art. 90r ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zw. z art. 128 ust. 2 oraz art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

26.10.2017 r.
Aneks Nr 1

72.

GN/72/2017

28.03.2017 r.

28.03.2017 r. – 27.03.2020 r.

Mirosław Spiżewski

Dzierżawa nieruchomości – części działki nr geod. 154/1 obręb Czarnkowo o pow. 94 m2 na cele przydomowych terenów zieleni

1.381,68 zł

Umowa dzierżawy

-

73.

MK/73/2017

12.04.2017 r.

15.04.2017 r. – 16.04.2017 r.

Jolanta Kilińska

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Gogolewie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

74.

7984/2017/OD3/ZR3

12.04.2017 r.

Umowa obowiązuje w okresie realizacji warunków przyłączenia oraz świadczenia usług dystrybucji w oparciu o odrębną umowę

ENEA Operator Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań

Przyłączenie obiektu lokalnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Trąbkach, dz. nr 21/6 do sieci ENEA Operator z mocą przyłączeniową 12 kW na napięciu 0,4 kV

971,06 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

75.

RK/75/2017

28.04.2017 r.

01.05.2017 r. – 15.05.2017 r.

Mieczysław Sztylka

Palenie w kotle centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Dzwonowie 62

1.365,00 zł

Umowa zlecenie

-

76.

MK/76/2017

27.04.2017 r.

29.04.2017 r. – 30.04.2017 r.

Anna Purgał

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Gogolewie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących

mienie gminy (z późn. zm.)

-

77.

MK/77/2017

04.05.2017 r.

06.05.2017 r. – 07.05.2017 r.

Zygmunt Szrenfer

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

78.

MK/78/2017

04.05.2017 r.

05.05.2017 r. – 08.05.2017 r.

Jakub Piekarski

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w “Domu Strażaka” w Marianowie

Nieodpłatnie

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

79.

MK/79/2017

11.05.2017 r.

13.05.2017 r. – 15.05.2017 r.

Krzysztof Bednarek

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie

369,00 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

80.

MK/80/2017

12.05.2017 r.

20.05.2017 r. – 22.05.2017 r.

Emil Kormosz

Wynajem 10 stołów i 30 krzeseł

135,30 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

81.

ZPB-81/2017

17.05.2017 r.

17.05.2017 r. – 31.10.2017 r.

GEO-GIS-PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Warszawy 34
72-200 Nowogard

Wykonanie projektu wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ciągu ul. Zacisznej w Marianowie (dz. Nr geod. 859/1) – faza projektowa”

15.744,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

05.12.2017 r. Aneks Nr 1

82.

GN/82/2017

15.05.2017 r.

15.05.2017 r. – 14.05.2020 r.

Helena Waszczuk

Dzierżawa nieruchomości:

- część działki nr ewid. 272/6 o pow. 0,5898 ha,

- część działki nr ewid. 272/7 o pow. 0,2022 ha,

- część działki nr ewid. 272/8 o pow. 0,4027 ha,

- działka nr ewid. 272/9 o pow. 0,1098 ha,

- działka nr ewid. 272/10 o pow. 0,0904 ha,

- działka nr ewid. 272/11 o pow. 0,0213 ha,

obręb Marianowo na cele rolne

1.701,00 zł

Umowa dzierżawy

-

83.

ZPB/83/2017

17.05.2017 r.

17.05.2017 r. – 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia robót

Usługi Projektowo – Budowlane Wojciech Józwa
ul. Chrobrego 5c/2
73-110 Stargard

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 193/1 w miejscowości Sulino”

2.952,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

84.

ZPB/84/2017

17.05.2017 r.

17.05.2017 r. – 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia robót

Usługi Projektowo – Budowlane Wojciech Józwa
ul. Chrobrego 5c/2
73-110 Stargard

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 510006Z, dz. nr geod. 196, 197, 193/3, 193/4 obr. Dzwonowo”

2.952,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

85.

MK/85/2017

16.05.2017 r.

27.05.2017 r. – 28.05.2017 r.

Izabela Zabadała

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w “Domu Strażaka” w Marianowie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

86.

MK/86/2017

24.05.2017 r.

27.05.2017 r.

Władysław Lizuń

Usługa tłumaczenia ustnego z j. polskiego na j. niemiecki oraz z j. niemieckiego na j. polski

402,00 zł

Umowa zlecenie

-

87.

1708/RCS-SZ/Szafir/2017

19.05.2017 r.

19.06.2017 r. – 19.06.2019 r.

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. w Warszawie
ul. rtm. W.Pileckiego 65
02-781 Warszawa

Świadczenie usług zaufania: wydawanie kwalifikowanych lub niekwalifikowanych certyfikatów, dostawa elementów urządzeń do składania podpisu elektronicznego, wydawanie elektronicznych znaczników czasu

Wartość umowy uzależniona od odrębnie złożonych, jednostkowych zamówień

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

88.

MK/88/2017

26.05.2017 r.

27.05.2017 r. – 28.05.2017 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Sulinie

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Sulinie

Nieodpłatnie

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

89.

2017D0266S

17.05.2017 r.

17.05.2017 r. – 30.09.2017 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3

Dotacja na realizację zadania “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Marianowo”

50.922,00 zł

Umowa dotacji

-

90.

ŚR/90/2017

26.05.2017 r.

26.05.2017 r. – 30.11.2017 r.

Zakład Analiz Środowiskowych „EKO-PRECYZJA” Paweł Czupryn
ul. Sikorskiego 10
43-450 Ustroń

Opracowanie aktualizacji „Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest”

6.000,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

91.

PROW-07.2.1-11-00244-32

25.05.2017 r.

Do dnia spłaty pożyczki (przewidywany termin do 31.12.2018 r.)

Bank Gospodarstwa Krajowego
ul. Aleje Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

Udzielenie pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulino” w wysokości do 166.543,00 zł

 • prowizja w wysokości 0,1 % kwoty udzielonej pożyczki w dniu uruchomienia I transzy pożyczki,
 • oprocentowanie 0,25 stawki referencyjnej obliczonej jako śr. arytmetyczna wskaźnika wibor 3M za okres ostatnich 3 dni

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2015 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1558)

-

92.

-

24.05.2017 r.

Na czas oznaczony do dnia całkowitego rozliczenia pożyczki (przewidywany termin do 31.12.2018 r.)

Bank Gospodarstwa Krajowego
ul. Aleje Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

Otwarcie i prowadzenie rachunku środków własnych oraz rachunku pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulino”

Zgodnie z taryfą opłat i prowizji banku BGK

Umowa Nr PROW-07.2.1-11-00244-32 z dnia 25.05.2017 r.

-

93.

GW/93/2017

31.05.2017 r.

01.06.2017 r. – 30.06.2017 r.

Usługi Transportowe Arkadiusz Woźniak
ul. Dąbrowskiego 10A/6
73-120 Chociwel

Wykonanie remontu drogi na odcinku 200 mb położonej na działkach nr geod 248 i 249 obręb Gogolewo gm. Marianowo

9.963,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

94.

GW/94/2017

01.06.2017 r.

nieokreślony

Stanisław Kalata

Zaopatrzenie nieruchomości w wodę

Zgodnie z taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

-

95.

00004-65150-UM1600077/16

30.05.2017.

30.05.2017 r. – do dnia ostatecznego rozliczenia operacji

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Umowa o przyznaniu pomocy na realizację operacji „Budowa rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w sołectwie Trąbki Gmina Marianowo

63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji

(wartość szacunkowa 253.420,00 zł)

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

13.06.2018 r.
Aneks Nr 1
03.07.2018 r.
Aneks Nr 2

96.

00003-65150-UM1600078/16

30.05.2017.

30.05.2017 r. – do dnia ostatecznego rozliczenia operacji

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Umowa o przyznaniu pomocy na realizację operacji „Budowa rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dzwonowo

63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji

(wartość szacunkowa 1.021.034 zł)

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

13.06.2018 r.
Aneks Nr 1
03.07.2018 r.
Aneks Nr 2

30.11.2018 r.
Aneks Nr 3

97.

ŚR/97/2017

26.05.2017 r.

26.05.2017 r. – 31.07.2017 r.

Przedsiębiorstwo EKO 24 Barbara Plewko
ul. Królowej Jadwigi 1
74-400 Dębno

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Marianowo

50.922,00 zł
(wartość szacunkowa)

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

98.

STS0701A

01.06.2017 r.

10 lat od chwili wydania nieruchomości

P4 Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Dzierżawa nieruchomości – części działki nr geod. 29/2 obręb Marianowo o pow. 100 m2 z przeznaczeniem na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym wieży telekomunikacyjnej

73.800,00 zł

Umowa dzierżawy

-

99.

PROW-07.2.1-11-00298-32

23.06.2017 r.

Do dnia spłaty pożyczki (przewidywany termin do 31.12.2018 r.)

Bank Gospodarstwa Krajowego
ul. Aleje Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

Udzielenie pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji „Przebudowa drogi gminnej nr 510006Z w miejscowości Dzwonowo” w wysokości do 152.912,00 zł

 • prowizja w wysokości 0,1 % kwoty udzielonej pożyczki w dniu uruchomienia I transzy pożyczki,
 • oprocentowanie 0,25 stawki referencyjnej obliczonej jako śr. arytmetyczna wskaźnika wibor 3M za okres ostatnich 3 dni

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2015 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1558)

-

100.

-

22.06.2017 r.

Na czas oznaczony do dnia całkowitego rozliczenia pożyczki (przewidywany termin do 31.12.2018 r.)

Bank Gospodarstwa Krajowego
ul. Aleje Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

Otwarcie i prowadzenie rachunku środków własnych oraz rachunku pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji „Przebudowa drogi gminnej nr 510006Z w miejscowości Dzwonowo”

Zgodnie z taryfą opłat i prowizji banku BGK

Umowa Nr PROW-07.2.1-11-00298-32 z dnia 23.06.2017 r.

-

101.

GN/101/2017

30.06.2017 r.

01.07.2017 r. – 31.12.2017 r.

Stowarzyszenie SIEJA
ul. Mieszka I 1
73-121 Marianowo

Najem pomieszczenia biurowego na poddaszu budynku Urzędu Gminy Marianowo o pow. uż. 48,42 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie biura stowarzyszenia

2.262,00 zł

Umowa najmu

-

102.

MK/102/2017

30.06.2017 r.

08.07.2017 r. – 09.07.2017 r.

Wanda Miłek

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Sulinie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

103.

GN/103/2017

14.07.2017 r.

14.07.2017 r. – 31.01.2019 r.

 1. Małgorzata i Dariusz Naganowscy
 2. Marlena i Waldemar Furmańscy
 3. Cezary Janecki

Przedwstępna umowa odpłatnego przekazania sieci wodociągowej

50,00 zł / mb sieci wodociągowej (długość sieci ustalona zostanie w oparciu o dokumentację powykonawczą)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

-

104.

PP/104/2017

20.07.2017 r.

01.08.2017 r. – 30.09.2017 r.

Ludowy Zespół Sportowy „Sydonia”
ul. Stargardzka 26
73-121 Marianowo

Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży”

2.000,00 zł

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

-

105.

OR/105/2017

24.07.2017 r.

17.09.2017 r.

Artur Marcinkiewicz

Prowadzenie wraz z obsługą muzyczną, wokalną i artystyczną koncertu pt. „Mała gala piosenki biesiadnej” oraz zabawy tanecznej w wykonaniu zespołu „PARADISE” podczas dożynek gminnych w dniu 17.09.2017 r.

3.800,00 zł

Umowa o dzieło

-

106.

OR/106/2017

24.07.2017 r.

17.09.2017 r.

Henryk Maciejewski

Koncert kapeli ludowo-biesiadnej „Retro” podczas trwania dożynek gminnych w Marianowie w dniu 17.09.2017 r.

500,00 zł

Umowa o dzieło

-

107.

MK/107/2017

11.08.2017 r.

12.08.2017 r. – 13.08.2017 r.

Jakub Żarski

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Gogolewie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

108.

MK/108/2017

14.08.2017 r.

19.08.2017 r. – 20.08.2017 r.

Krzysztof Sinkiewicz

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w “Domu Strażaka” w Marianowie

Nieodpłatnie

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

109.

T-2380-490/17

24.07.2017 r.

24.07.2017 r. – 30.01.2018 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
ul. Małopolska 47
70-515 Szczecin

Wsparcie finansowe |Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, poprzez częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu do użytku służbowego

5.000,00 zł

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

-

110.

MK/110/2017

25.08.2017 r.

23.09.2017 r. – 24.09.2017 r.

Roksana Bodys

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Sulinie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

111.

MK/111/2017

04.09.2017 r.

04.09.2017 r. – 22.12.2017 r.

Marta Sadocha

Opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z Gminy Marianowo w czasie przewozu do szkół w Stargardzie i z powrotem

3.081,00 zł

Umowa zlecenie

-

112.

RK/112/2017

30.08.2017 r.

01.09.2017 r. – 15.09.2017 r.

Wiesław Lipa

Prace porządkowe w świetlicy wiejskiej w Sulinie i terenie przyległym, koszenie terenów zielonych

520,00 zł

Umowa zlecenie

-

113.

W-23WB/WT/2017/07/79

24.08.2017 r.

Nieokreślony

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2
Nowogard

Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej nieruchomości w ciągu ul. Zacisznej w Marianowie

-

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

-

114.

ZPB.114.2017

14.09.2017 r.

14.09.2017 r. – 10.11.2017 r.

„Proinvest” Łukasz Żarnowski
ul. Nowakowskiego 3f lok. 7
73-110 Stargard

Opracowanie projektu wykonawczego dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu plaży w Wiechowie wraz z budową pomostu”

9.840,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

115.

MK/115/2017

01.09.2017 r.

Nieokreślony

Szkoła Podstawowa w Marianowie

ul. Jeziorna 15
73-121 Marianowo

Porozumienie w sprawie rozliczania kosztów energii elektrycznej do budynku przy ul. Mieszka I 2A w Marianowie

zgodnie z notami księgowymi

Kodeks cywilny

-

116.

OR/116/2017

08.09.2017 r.

17.09.2017 r.

AS 54 Aleksander Skrzyński

ul. Słoneczna 9
73-121 Marianowo

Pokaz psów rasowych podczas dożynek gminnych w Marianowie w dniu 17.09.2017 r.

2.000,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

117.

MK/117/2017

12.09.2017 r.

16.09.2017 r. – 17.09.2017 r.

Tomasz Owczarek

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Gogolewie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

118.

GN/118/2017

13.09.2017 r.

13.09.2017 r. – 12.09.2020 r.

Monika Świeca

Dzierżawa nieruchomości – część działki nr 272/4 o pow. 0,3198 ha,

– część działki nr 272/5 o pow. 0,0143 ha,

– część działki nr 272/6 o pow. 0,8148 ha,

– część działki nr 272/7 o pow. 0,2175 ha,

– część działki nr 272/8 o pow. 0,6337 ha, obręb Marianowo na cele rolne

2.403,00 zł

Umowa dzierżawy

-

119.

GW/119/2017

14.09.2017 r.

14.09.2017 r. – 13.10.2017 r.

Usługi Transportowe Arkadiusz Woźniak
ul. Dąbrowskiego 10A/6
73-120 Chociwel

Wymiana balustrad mostowych na moście w ciągu drogi gminnej nr 515006Z w km. 3+855,2 – działki nr 6, 196, 205 obręb Dzwonowo

24.600,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

120.

1/2017

12.09.2017 r.

12.09.2017 r. – 15.01.2018 r.

Powiat Stargardzki

ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard

Udzielenie dotacji Powiatowi Stargardzkiemu na dofinansowanie kosztów zakupu sztandaru wraz z akcesoriami dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie

1.000,00 zł

Uchwała Nr XXIV/166/2017 Rady Gminy Marianowo z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu

-

121.

SO 121/2017

27.09.2017 r.

27.09.2017 r. – 15.11.2017 r.

„BAGAN” Daniel Bagan
Sokołowice 102
56-400 Oleśnica

Wykonanie piłkochwytu na dz. nr 285/2 w Dalewie

4.888,32 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

15.11.2017 r.
Aneks Nr 1

122.

RK/122/2017

29.09.2017 r.

01.10.2017 r. – 31.10.2017 r.

Władysława Augustyn

Prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Wiechowie oraz palenie w piecu CO w budynku świetlicy

2.002,00 zł

Umowa zlecenie

-

123.

RK/123/2017

29.09.2017 r.

02.10.2017 r. – 31.10.2017 r.

Antoni Miałkowski

Prace porządkowe przy budynku Urzędu Gminy Marianowo

2.002,00 zł

Umowa zlecenie

-

124.

RK/124/2017

29.09.2017 r.

02.10.2017 r. – 31.10.2017 r.

Tadeusz Seredyński

Prace porządkowe w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie i na terenie przyległym do świetlicy

2.002,00 zł

Umowa zlecenie

-

125.

MK/125/2017

06.10.2017 r.

06.10.2017 r. – 30.11.2017 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Marianowie
ul. Stargardzka 55
73-121 Marianowo

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i wyposażenia oraz innych kosztów wynikających z umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu pn. „Wsparcie systemu ratownictwa w Województwie Zachodniopomorskim poprzez zakup samochodów oraz wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych”

120.282,50 zł

Uchwała Nr XXVII/177/2017 Rady Gminy Marianowo z dnia 20 września 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie

28.11.2017 r.
Aneks Nr 1

126.

MK/126/2017

06.10.2017 r.

06.10.2017 r. – 30.11.2017 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Marianowie
ul. Stargardzka 55
73-121 Marianowo

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej strażaków w związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie systemu ratownictwa w Województwie Zachodniopomorskim poprzez zakup samochodów oraz wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych”

5.300,00 zł

Uchwała Nr XXVII/176/2017 Rady Gminy Marianowo z dnia 20 września 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie

-

127.

127/2017

29.09.2017 r.

29.09.2017 r. – 30.04.2018 r.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „ELAS” Elżbieta Krukowska
ul. Boh. Warszawy 34
72-200 Nowogard

Dostawa opału do obiektów komunalnych Gminy Marianowo

 • węgiel – 780,00 zł/tona,
 • miał – 565,00 zł/tona

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

128.

-

27.09.2017 r.

Nieokreślony

Gmina Miasto Stargard
ul. Czarnieckiego 17
73-110 Stargard

Umowa sprzedaży udziałów Funduszu Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie

21.000,00 zł

Uchwała Nr XXVII/179/2017 Rady Gminy Marianowo z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów i wystąpienia ze spółki

-

129.

-

27.09.2017 r.

Nieokreślony

Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
ul. Pierwszej Brygady 35
73-110 Stargard

Ustalenie zasad i warunków współpracy dotyczącej wspierania przedsiębiorców z terenu Gminy Marianowo

-

Kodeks cywilny

-

130.

RK/130/2017

29.09.2017 r.

01.10.2017 r. – 27.12.2017 r.

Mieczysław Sztylka

Palenie w kotle CO w budynku komunalnym Gminy Marianowo w Dzwonowie 62

6.045,00 zł

Umowa zlecenie

-

131.

131/2017

17.10.2017 r.

17.10.2017 r. – 25.11.2018 r.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Tadeusz Błaszczyk
Kicko 41
73-112 Stara Dąbrowa

Budowa rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dzwonowo, gmina Marianowo

1.889.490,17 zł

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.)

-

132.

132/2017

17.10.2017 r.

17.10.2017 r. – 25.11.2018 r.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Tadeusz Błaszczyk
Kicko 41
73-112 Stara Dąbrowa

Budowa rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w sołectwie Trąbki Gmina Marianowo

448.631,11 zł

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.)

-

133.

GN/133/2017

09.10.2017 r.

09.10.2017 r. – 28.02.2019 r.

Dorota i Mariusz Krasowscy,

Szymon Kobiałka,

Marek Szafrański,

Dorota i Maciej Denisiuk,

Maciej Ziętką,

Rajmund Pyszniak,

Aneta Gębala,

Beata Szwedzińska,

Paulina i Grzegorz Sawiccy,

Joanna Sawczyn,

Grzegorz Jurewicz,

Andżelika i Krzysztof Sobolewscy,

Dorota i Czesław Wiechcińscy,

Adam Kuberski,

Anna Borek-Koczorowska,

Sławomir Koczorowski,

Małgorzata i Grzegorz Szafrańscy, Bożena i Damian Johansson,

Alicja Janiak,

Wioleta i Piotr Rączka, Magdalena Radomska,

Marcin Łaniewski

Przedwstępna umowa odpłatnego przekazania sieci wodociągowej na rzecz Gminy Marianowo

50 zł/mb sieci wodociągowej

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

-

134.

GN/134/2017

09.10.2017 r.

09.10.2017 r. – 28.02.2019 r.

Krzysztofa Pasieka-Garstecka
Adam Garstecki

Przedwstępna umowa odpłatnego przekazania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na rzecz Gminy Marianowo

 • 50 zł/mb sieci wodociągowej,
 • 100 zł/mb sieci kanalizacyjnej,

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

-

135.

-

04.10.2017 r.

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.
w Nowogardzie

Ustalenie stawek czynszu dzierżawnego na rok 2018

 • 0,04 zł za 1m3 dostarczonej wody,
 • 0,05 zł za 1m3 przyjętych ścieków

§ 6 umowy na dzierżawę majątku

-

136.

MK/136/2017

18.10.2017 r.

18.11.2017 r. – 19.11.2017 r.

Rafał Olas

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Gogolewie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

137.

RK/137/2017

27.10.2017 r.

01.11.2017 r. -27.12.2017 r.

Władysława Augustyn

Palenie w piecu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wiechowie

3.120,00 zł

Umowa zlecenie

-

138.

RK/138/2017

02.11.2017 r.

02.11.2017 r. -27.12.2017 r.

Sylwia Krajcer

Palenie w piecu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie

1.300,00 zł

Umowa zlecenie

-

139.

RK/139/2017

02.11.2017 r.

02.11.2017 r. -27.12.2017 r.

Danuta Kot

Palenie w piecu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Sulinie

1.300,00 zł

Umowa zlecenie

-

140.

ZPB/142/2017

23.10.2017 r.

23.10.2017 r. – do 30 dni od dnia zakończenia robót

Pracownia Instalacji Sanitarnych EKO-SANIT Eugeniusz Kasperkiewicz
Oś. Zachód B1/G3
73-110 Stargard

Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Budowa rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Sołectwie Trąbki, gm. Marianowo”

6.273,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

141.

ZPB/141/2017

23.10.2017 r.

23.10.2017 r. – do 30 dni od dnia zakończenia robót

Pracownia Instalacji Sanitarnych EKO-SANIT Eugeniusz Kasperkiewicz
Oś. Zachód B1/G3
73-110 Stargard

Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dzwonowo, Gm. Marianowo”

24.108,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

142.

RK/142/2017

24.10.2017 r.

24.10.2017 r. – 22.12.2017 r.

Monika Cyranowska

Wykonywanie prac biurowych w Urzędzie Gminy Marianowo – pomoc przy archiwizacji dokumentów

2.002,00 zł

Umowa zlecenie

-

143.

GW/143/2017

27.10.2017 r.

01.11.2017 r. -27.12.2017 r.

Tadeusz Seredyński

Wykonywanie prac na drogach gminnych (koszenie poboczy, przegląd i konserwacja znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg),

3.120,00 zł

Umowa zlecenie

-

144.

RK/144/2017

27.10.2017 r.

01.11.2017 r. -27.12.2017 r.

Leon Parada

Palenie w kotle centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Dzwonowie 62

4.030,00 zł

Umowa zlecenie

-

145.

378/S4/2017

09.10.2017 r.

01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Wojewoda Zachodniopomorski

Przekazanie dotacji celowej na zadanie realizowane w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”

24.400,00 zł

Art. 247 ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, art. 9 ustawy z dnia 04.11.2016 r. o wpieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz art. 150 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych

-

146.

381/D/2017

27.10.2017 r.

27.10.2017 r. – 15.01.2018 r.

Wojewoda Zachodniopomorski

Dotacja celowa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

14.000,00 zł

Art. 128 ust. 2 i art. 150 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, w związku z § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.07.2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

-

147.

MK/147/2017

07.11.2017 r.

11.11.2017 r. – 12.11.2017 r.

Agnieszka Mikulska

Najem świetlicy wiejskiej w Gogolewie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

148.

MK/148/2017

02.11.2017 r.

02.11.2017 r. – 27.12.2017 r.

Marek Leśniewski

Palenie w piecu centralnego ogrzewania w budynku „Dom Strażaka” w Marianowie ul. Stargardzka 55

1.014,00 zł

Umowa zlecenie

-

149.

MK/149/2017

09.11.2017 r.

16.12.2017 r. – 17.12.2017 r.

Damian Leśniewski

Najem świetlicy wiejskiej w Sulinie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

150.

MK/150/2017

17.11.2017 r.

17.11.2017 r. – 30.11.2017 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dzwonowie

73-121 Marianowo

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu turbowentylatora oddymiającego

651,00 zł

Uchwała Nr XXIX/189/2017 Rady Gminy Marianowo z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie

-

151.

RK/151/2017

20.11.2017 r.

20.11.2017 r. – 27.12.2017 r.

Władysława Augustyn

Palenie w piecu CO w budynku świetlicy wiejskiej w Wiechowie

2.535,00 zł

Umowa zlecenie

-

152.

25/ENEA Oświetlenie/OS/R6/2017

21.11.2017 r.

21.11.2017 r. – 31.12.2017 r.

ENEA Oświetlenie sp. z o.o.
ul. Ku Słońcu 34
71-080 Szczecin

Wykonanie trzech punktów oświetleniowych wraz z niezbędną infrastrukturą zasilającą na drodze gminnej, stanowiącej działki oznaczone nr 12/20 i 14/1 obręb Trąbki oraz bieżące utrzymanie urządzeń oświetleniowych wykonanych w ramach realizacji umowy

10.000,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

153.

-

08.11.2017 r.

-

Władysława Augustyn

Rozwiązanie umowy zlecenie z dnia 27.10.2017 r. wpisanej w rejestrze umów i porozumień pod poz. 137/2017

585,00 zł (za okres obowiązywania rozwiązanej umowy zlecenie)

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

-

154.

MK/154/2017

05.12.2017 r.

05.12.2017 r. – 21.12.2017 r.

LECH-DACH
Kudla Leszek Sebastian
ul. Łabędzia 4/5
73-110 Stargard

Remont zaplecza kuchennego i sanitarnego świetlicy w Marianowie przy ul. Stargardzkiej 55

16.550,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

155.

MK/155/2017

05.12.2017 r.

05.12.2017 r. – 21.12.2017 r.

Usługi Ogólnobudowlane Daniel Sala
Gogolewo 52
73-121 Marianowo

Montaż 4 szt. okien połaciowych w budynku remizy strażackiej w Gogolewie

6.000,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

156.

SG/156/2017

28.11.2017 r.

28.11.2017 r. – 31.12.2017 r.

Renata Huninik
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Złotników 5a/7
73-110 Stargard

Obsługa prawna Urzędu Gminy Marianowo

4.920,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

19.12.2017 r.
Aneks Nr 1

157.

GW.157/2017

01.12.2017 r.

01.12.2017 r. – 18.12.2017 r.

Usługi Transportowe Arkadiusz Woźniak
ul. Dąbrowskiego 10A/6
73-120 Chociwel

Wykonanie remontu drogi na odcinku 2000 mb położonej na działkach nr geod 325,327 i 207 obręb Gogolewo gm. Marianowo

11.000,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

158.

SG/158/2017

22.12.2017 r.

22.12.2017 r.

Elżbieta Andruszewska

Udział w pracach komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

250,00 zł

Umowa zlecenie

-

159.

-

08.12.2017 r.

01.01.2018 r. – 31.12.2021 r.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa

Obsługa bankowa budżetu Gminy Marianowo oraz jednostek organizacyjnych gminy w latach 2018 – 2021

142.109,20 zł

(wartość szacunkowa w oparciu o ceny jednostkowe)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

-

160.

143/ZP/2017

06.12.2017 r.

06.12.2017 r. – 31.12.2017 r.

Wojewoda Zachodniopomorski

Dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej w Marianowie

6.050,00 zł

Art. 128 ust.1 i art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 42 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zw. z art. 6 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej

-

161.

MK/161/2017

22.12.2017 r.

02.01.2018 r. – 30.06.2019 r.

Przewóz Osób „POL-BUS”
Tomasz Sochacki
ul. Krótka 5
73-132 Suchań

Dowożenie uczniów z terenu Gminy Marianowo do szkoły w Marianowie i filii w Dzwonowie na podstawie biletów miesięcznych oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu od 02.01.2018 r. do 30.06.2019 r.

Cena jednostkowa biletu miesięcznego

79,71 zł

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

24.01.2019 r.
Aneks Nr 1

162.

SG/162/2017

22.12.2017 r.

22.12.2017 r.

Marlena Kościńska

Udział w pracach komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

250,00 zł

Umowa zlecenie

-

163.

MK/163/2017

28.12.2017 r.

30.12.2017 r. – 31.12.2017 r.

Cezaria Dziublewska

Najem świetlicy wiejskiej w Wiechowie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

164. 60/ENEA Oświetlenie/OS/R6/2017 22.12.2017 r. 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Ku Słońcu 34
71-080 Szczecin
Utrzymanie i konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych  na terenie Gminy Marianowo 37.447,32 zł
(wartość szacunkowa)
Art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych -
165. 375900/P 15.12.2017 r. 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Poczta Polska Spółka Akcyjna

ul. Rodziny Hiszpańskich 8

00-940 Warszawa
Świadczenie usług pocztowych 25.000,00 zł
(wartość szacunkowa)
Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro -

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 09-01-2017 10:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Wojtala 09-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Stępień 12-02-2019 10:19