Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2018 roku

Centralny Rejestr Umów i Porozumień
Urzędu Gminy Marianowo
zawartych w 2018 roku

L.p.

Numer umowy/porozumienia

Data zawarcia umowy/porozumienia

Okres obowiązywania
od - do

Podmiot, z którym zawarto umowę/porozumienie

Przedmiot umowy

Kwota wykonania umowy/porozumienia

Podstawa (tryb) zawarcia
umowy/porozumienia

Data i numer aneksu

1.

MK/1/2018

02.01.2018 r.

05.01.2018 r. – 07.01.2018 r.

Edyta Pasierbek

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie.

369,00 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

2.

RPA/2/2018

03.01.2018 r.

12.01.2018 r.

Ośrodek Psychoprofilaktyki „Nowa Perspektywa”
ul. Krasickiego 27/1
30-513 Kraków

Przeprowadzenie szkolenia pn. „Mnogość służb – wspólny cel”. Szkolenie na temat koordynacji działań zespołu interdyscyplinarnego oraz komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w obszarze przeciwdziałania przemocy i alkoholizmowi.

1.600,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

3.

MK/3/2018

03.01.2018 r.

03.01.2018 r. – 30.04.2018 r.

Władysława Augustyn

Palenie w piecu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wiechowie.

6.576,00 zł

Umowa zlecenie

-

4.

MK/4/2018

03.01.2018 r.

03.01.2018 r. – 31.03.2018 r.

Danuta Kot

Palenie w piecu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Sulinie.

2.055,00 zł

Umowa zlecenie

-

5.

MK/5/2018

03.01.2018 r.

03.01.2018 r. -31.03.2018 r.

Sylwia Krajcer

Palenie w piecu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie

2.055,00 zł

Umowa zlecenie

-

6.

MK/6/2018

03.01.2018 r.

03.01.2018 r. – 30.04.2018 r.

Mieczysław Sztylka

Palenie w kotle centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Dzwonowie 62

8.494,00 zł

Umowa zlecenie

-

7.

MK/7/2018

03.01.2018 r.

03.01.2018 r. -30.03.2018 r.

Leon Parada

Palenie w kotle centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Dzwonowie 62

6.370,50 zł

Umowa zlecenie

-

8.

GW/8/2018

03.01.2018 r.

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Remondis Szczecin Spółka z o.o.

ul. Janiny Smoleńskiej ps. “Jachna” 35

71-005 Szczecin

Odbiór i wywóz odpadów z obiektów komunalnych Gminy Marianowo.

Zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do umowy:

pojemnik 120 L – 15,00 zł netto,

pojemnik 240 L – 30,00 zł netto,

pojemnik 1100 L – 95,00 zł netto

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

9.

GW/9/2018

02.01.2018 r.

02.01.2018 r. – 31.03.2018 r.

Tadeusz Seredyński

Wykonywanie prac na drogach gminnych (zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych, przegląd i konserwacja znaków drogowych, uzupełnianie ubytków w nawierzchni, bieżące utrzymanie dróg gminnych).

6.165,00 zł

Umowa zlecenie

-

10.

RPA/10/2018

02.01.2018 r.

02.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Natalia Purgał

Pełnienie funkcji sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4.800,00 zł

Umowa zlecenie

-

11.

S-0335/2018

03.01.2018 r.

01.01.2018 r. –31.12.2018 r.

Zakład Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o.
ul. Hanny Januszewskiej 1
60-195 Poznań

Przedłużenie gwarancji 11 programów SIGID wykorzystywanych w Urzędzie Gminy Marianowo.

7.648,14 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Umowa zawarta z podmiotem posiadającym prawa autorskie do programów objętych gwarancją.

-

12.

4717

03.01.2018 r.

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

DKS Sp. z o.o.
ul. Energetyczna 15
80-180 Kowale

Dzierżawa 3 urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą serwisową.

10.000,00 zł
(wartość szacunkowa, zależna od ilości kopii/wydruków)

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

13.

SG/13/2018

03.01.2018 r.

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

“INFONET” Usługi Informatyczne Maciej Krzyśko
ul. Ogrodowa 44
73-260 Pełczyce

Obsługa informatyczna Urzędu Gminy Marianowo.

5.785,92 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

14.

SG/14/2018

03.01.2018 r.

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Wytwórnia Telewizyjno – Filmowa “ALFA” Spółka z o.o.
ul. Kukułeczki 56
71-698 Szczecin

Udostępnienie systemu e-Urząd składającego się z modułów: e-Obieg, BIP, e-BOI, strona www, poczta e-mail.

8.856,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Umowa zawarta z podmiotem posiadającym prawa autorskie do programów objętych umową.

-

15.

MK/15/2018

03.01.2018 r.

03.01.2018 r. –22.06.2018 r.

Marta Sadocha

Opieka nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu do szkół w Stargardzie i z powrotem

4.438,80 zł

Umowa zlecenie

-

16.

OC/16/2018

03.01.2018 r.

03.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Marek Leśniewski

Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu OSP w Marianowie, utrzymanie czystości w pomieszczeniach garażowych, nadzór nad właściwym użytkowaniem sprzętu pożarniczego, wykonywanie konserwacji powierzonego sprzętu pożarniczego

6.411,60 zł

Umowa zlecenie

-

17.

OC/17/2018

03.01.2018 r.

03.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Marcin Krajcer

Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu OSP w Dzwonowie, utrzymanie czystości w pomieszczeniach garażowych, nadzór nad właściwym użytkowaniem sprzętu pożarniczego, wykonywanie konserwacji powierzonego sprzętu pożarniczego

1.972,80 zł

Umowa zlecenie

-

18.

OC/18/2018

03.01.2018 r.

03.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Krzysztof Biernat

Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu OSP w Gogolewie, utrzymanie czystości w pomieszczeniach garażowych, nadzór nad właściwym użytkowaniem sprzętu pożarniczego, wykonywanie konserwacji powierzonego sprzętu pożarniczego

1.972,80 zł

Umowa zlecenie

-

19.

OC/19/2018

03.01.2018 r.

03.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Franciszek Bojczuk

Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu OSP w Sulinie, utrzymanie czystości w pomieszczeniach garażowych, nadzór nad właściwym użytkowaniem sprzętu pożarniczego, wykonywanie konserwacji powierzonego sprzętu pożarniczego

1.972,80 zł

Umowa zlecenie

-

20.

OC/20/2018

03.01.2018 r.

03.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Piotr Wiechciński

Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu OSP w Wiechowie, utrzymanie czystości w pomieszczeniach garażowych

657,60 zł

Umowa zlecenie

-

21.

OC/21/2018

03.01.2018 r.

03.01.2018 r. – 31.03.2018 r.

Marek Leśniewski

Palenie w piecu centralnego ogrzewania w budynku „Dom Strażaka” w Marianowie ul. Stargardzka 55

1.602,90 zł

Umowa zlecenie

-

22.

RK/22/2018

02.01.2018 r.

02.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Firma Usługowo – Szkoleniowa “EUREKA” Henryk Kruszyński
ul. Zacisze 1B/8
73-130 Dobrzany

Prowadzenie zadań z zakresu BHP oraz koordynowanie spraw p.poż.

5.904,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

23.

RK/23/2018

02.01.2018 r.

02.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej lek. Art. Jerzy Milewski
ul. Armii Krajowej 38
73-120 Chociwel

Przeprowadzanie badań z zakresu medycyny pracy (wstępnych, okresowych i kontrolnych)

 • 50,00 badanie okresowe,
 • 110,00 badanie okresowe dla osoby wykonującej pracę na wys. pow. 3 m,
 • 50,00 zł lub 110,00 zł badanie dodatkowe niewysokospecjalistyczne

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

24.

GW/24/2018

03.01.2018 r.

01.01.2018 r. –31.12.2018 r.

“VET-ZOO SERWIS”
lek. Wet. Zenon Jażdżewski
ul. M. Konopnickiej 62
64-980 Trzcianka

Wyłapywanie, transportowanie i przetrzymywanie w schronisku bezdomnych zwierząt

 • dojazd i transport – 1,05 zł/km netto,
 • czas trwania akcji – 89,00 zł/godz. netto,
 • odbiór zwierzęcia pochwyconego – 27,00 zł netto,
 • przyjęcie do schroniska – 38,00 zł netto,
 • pobyt w schronisku – 7,00 zł/dobę netto,
 • sterylizacja, kastracja, trwałe znakowanie – 89,00 zł netto,
 • unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych – 135,00 zł/szt. netto,
 • opłata abonamentowa – 140,00 zł netto

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

25.

MK/25/2018

03.01.2018 r.

01.01.2018 r. – 31.12.2021 r.

„INCOME”
Błażej Gadomski
ul. Grodzka 8
73-110 Stargard

Najem lokalu użytkowego w budynku Urzędu Gminy Marianowo przy ul. Mieszka I 1 o łącznej pow. 12,75 m2 z przeznaczeniem na usługi bankowe.

5.904,00 zł

Umowa najmu lokalu użytkowego.

-

26.

K 203/2018

10.01.2018 r.

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

TENSOFT Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2
45-839 Opole

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad eksploatacją oprogramowania ADAS Mieszkańcy, tsŹródło, Wsad i Admin

2.410,80 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Umowa zawarta z podmiotem posiadającym prawa autorskie do oprogramowania objętego umową.

-

27.

SG/27/2018

09.01.2018 r.

09.01.2018 r. – 19.01.2018 r.

Renata Huninik
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Złotników 5a/7
73-110 Stargard

Obsługa prawna Urzędu Gminy Marianowo.

1.968,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

28.

RK/28/2018

02.01.2018 r.

02.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Magdalena Kulawiak

Obsługa finansowo – kasowa Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w Marianowie

2.808,00 zł

Umowa zlecenie

-

29.

MK/29/2018

16.01.2018 r.

16.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Firma Handlowo – Usługowa Henryk Adam Jędrzejewski
ul. Stargardzka 7
73-121 Marianowo

Sprzedaż paliw płynnych do pojazdów będących własnością Gminy Marianowo

38.453,00 zł

(wartość szacunkowa)

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

30.

MK/30/2018

15.01.2018 r.

15.01.2018 r. – do zakończenia remontu budynku uszkodzonego w wyniku pożaru

Bolesław Stępień

Nieodpłatne użyczenie lokalu użytkowego – świetlicy wiejskiej w Wiechowie

-

Umowa użyczenia

-

31.

MK/31/2018

16.01.2018 r.

02.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dalewo i Gogolewo

Dostarczanie energii cieplnej do budynku świetlicy wiejskiej w Gogolewie

5.000,00 zł
(wartość szacunkowa)

Kodeks cywilny

-

33.

GN/33/2018

17.01.2018 r.

17.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Architekt Agata Prabucka
ul. Łabędzia 10/12
73-110 Stargard

Opracowywanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 • 553,50 zł brutto –decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • 553,50 zł brutto decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

34.

-

11.01.2018 r.

01.01.2018 r. – 01.06.2018 r.

1) Edukacyjna Fundacja im. art. Romana Czarneckiego EFC
ul. Mokotowska 63 lok. 60 Warszawa
2) Fundacja Szkoła z Klasą
ul. Noakowskiego 10/5
Warszawa

Realizacja programu „Edukacja Inspiracja” w Szkole Podstawowej w Marianowie.

2.500,00 zł

Kodeks cywilny

-

35.

GN/35/2018

22.01.2018 r.

22.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Zakład Usług Geodezyjnych “AZYMUT” Jerzy Kielan
ul. Staszica 9/1 A-B
Stargard

Usługi geodezyjne na rzecz Gminy Marianowo

Wydzielenie działek:

 • podział na dwie działki – 3.198,00 zł,
 • podział do pięciu działek – 6.027,00 zł,
 • podział powyżej pięciu działek – 984,00 zł (za każdą następną),

Wznowienie granic działki – 338,25 zł za każdy punkt

Aktualizacja map w zakresie ewidencji gruntów i budynków – 1.599,00 zł (za każdą działkę)

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

36.

MK/36/2018

23.01.2018 r.

24.01.2018 r. – 25.01.2018 r.

Krzysztof Rakowski

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie.

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

37.

SG/37/2018

23.01.2018 r.

23.01.2018 r. – 15.02.2018 r.

Renata Huninik
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Złotników 5a/7
73-110 Stargard

Obsługa prawna Urzędu Gminy Marianowo.

1.968,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

38.

MK/38/2018

06.02.2018 r.

06.02.2018 r. – 31.12.2018 r.

SORT Spółka z o.o.
ul. 26 kwietnia 91
71-126 Szczecin

Dostawa materiałów biurowych

7.900,00 zł
(wartość szacunkowa)

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

39.

MK/39/2018

01.02.2018 r.

03.02.2018 r. – 04.02.2018 r.

Jolanta Klimecka

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Gogolewie.

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

40.

GN/40/2018

01.02.2018 r.

01.02.2018 r. – 31.12.2018 r.

PROCAD S.A.
ul. Kartuska 215
80-122 Gdańsk

Utrzymanie systemu informacji przestrzennej do zarządzania miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego – moduł MPZP

1.845,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Umowa zawarta z podmiotem posiadającym prawa autorskie do oprogramowania objętego umową.

-

41.

SG/41/2018

06.02.2018 r.

06.02.2018 r.

Wiesław Kowalski

Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników urzędu w zakresie systemowego sposobu zapobiegania i walki z korupcją w jednostce budżetowej, metod przeciwdziałania korupcji w jednostce budżetowej, algorytmu postępowania w przypadku zetknięcia się z przypadkiem korupcji oraz rekomendacji postępowań antykorupcyjnych przy stosowaniu procedury udzielania zamówień publicznych.

668,00 zł

Umowa zlecenie

-

42.

86/S4/2018

26.01.2018 r.

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Wojewoda Zachodniopomorski

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie

89.000,00 zł

Art. 150 i 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

-

43.

-

09.02.2018 r.

do 09.02.2018 r.

Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska
ul. Klonowaci 30/1
71-247 Szczecin

Sporządzenie opinii prawnej w przedmiocie zasadności zawarcia ugody

2.500,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

44.

-

01.02.2018 r.

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
ul. Kubickiego 9 lok. 5
Warszawa

Przedłużenie licencji oraz okresu autorskiej opieki technicznej systemu eGmina z modułem iMPA VS

2.460,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Umowa zawarta z podmiotem posiadającym prawa autorskie do oprogramowania objętego umową.

-

45.

200/S4/2018

05.02.2018 r.

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Wojewoda Zachodniopomorski

Przyznanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym w 2018 roku

75.000,00 zł

Art. 136, 150 i 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

28.06.2018 r.

Aneks Nr 1/2018

46.

00035-6523.2-SW1610078/17/18

16.02.2018 r.

16.02.2018 r. – 31.10.2018 r.

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34
Szczecin

Pomoc finansowa na realizację operacji pt. „Zagospodarowanie terenu plaży w Wiechowie wraz z budową pomostu”

101.384,00 zł

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1358 , z poźn. zm.)

03.09.2018 r.

Aneks Nr 1

47.

OC/47/2018

01.03.2018 r.

01.03.2018 r. – 31.12.2018 r.

Krzysztof Sinkiewicz

Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu OSP w Marianowie, utrzymanie czystości w pomieszczeniach garażowych, nadzór nad właściwym użytkowaniem sprzętu pożarniczego, wykonywanie konserwacji powierzonego sprzętu pożarniczego

5.343,00 zł

Umowa zlecenie

-

48.

MK/48/2018

21.02.2018 r.

24.02.2018 r. – 25.02.2018 r.

Monika Breedveld-Smolarek

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie.

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

49.

-

20.02.2018 r.

na czas nieokreślony

Dobra Spółka Sp. z o.o.
ul. Szkolna 4a
73-120 Chociwel

Przystąpienie Gminy Marianowo do Klastra Energii „Odnawialny Chociwel”

-

Kodeks cywilny

-

50.

SO/50/2018

21.02.2018 r.

21.02.2018 r. –  10.06.2018 r.

MUSIC ZONE
Katarzyna Litwin
ul. Biały Kamień 3/9
02-593 Warszawa

Wykonanie programu artystycznego z udziałem wokalisty DANZELA podczas festynu plenerowego z okazji „Jubileuszu 770-lecia Marianowa na Europejskim Szlaku Cysterskim, z Gryfitami w tle”

23.370,00 zł

Kodeks cywilny

-

51.

SG/51/2018

21.02.2018 r.

21.02.2018 r. – 01.03.2018 r.

Katarzyna Petri-Musiał
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Wojska Polskiego 119
73-110 Stargard

Obsługa prawna Urzędu Gminy Marianowo.

1.476,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

01.03.2018 r.

Aneks Nr 1

52.

1/1/2018

01.02.2018 r.

01.02.2018 r. – 31.12.2018 r.

Usługowy Zakład Kominiarski Ireneusz Żaboklicki
Osiedle Północne 31
73-108 Kobylanka

Czyszczenie przewodów kominowych w obiektach komunalnych Gminy Marianowo

2.001,16 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

53.

SG/53/2018

21.02.2018 r.

21.02.2018 r. – 15.03.2018 r.

Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny Znamierowska Beata Maria
ul. Turystyczna 70
43-436 Górki Wielkie

Wykonanie projektu herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru

i pieczęci Gminy Marianowo wraz z uzasadnieniem uwzględniającym miejscową tradycję historyczną.

7.000,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

54.

PP/54/2018

01.03.2018 r.

01.03.2018 r. – 31.12.2018 r.

LZS „Ogniwo”
Dzwonowo 26B
73-121 Marianowo

Realizacja zadania publicznego pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Dzwonowo”

10.850,00 zł

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

20.12.2018 r.

Aneks Nr 1

55.

PP/55/2018

01.03.2018 r.

01.03.2018 r. – 31.12.2018 r.

LKS „Czarni”
ul. Stargardzka 42
73-121 Marianowo

Realizacja zadania publicznego pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Marianowo”

18.500,00 zł

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

14.12.2018 r.

Aneks Nr 1

56.

MK/56/2018

05.03.2018 r.

11.03.2018 r. – 12.03.2018 r.

Małgorzata Naganowska

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Gogolewie.

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

57.

PP/57/2018

01.03.2018 r.

01.03.2018 r. – 31.12.2018 r.

LZS „Orkan”
Dalewo 48B
73-121 Marianowo

Realizacja zadania publicznego pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Dalewo”

24.500,00 zł

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

30.11.2018 r.

Aneks Nr 1

58.

OF 01/03/18/IG

06.03.2018 r.

10.06.2018 r.

Alkon Ochrona Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Domaniewska 37 lok. 2.43
02-672 Warszawa

Zabezpieczenie ładu i porządku publicznego w czasie trwania imprezy pn. „Jubileusz 770-lecia Marianowa na Europejskim Szlaku Cysterskim, z Gryfitami w tle”

2.570,70 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

59.

56/D/2018

06.03.2018 r.

06.03.2018 r. – 31.12.2018 r.

Zachodniopomorski Kurator Oświaty

Określenie trybu przekazywania w 2018 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczania

Według potrzeb – zgodnie z przedłożonymi wnioskami

Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i art. 109c i 110 ustawy z dnia 20kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

-

60.

GN/60/2018

15.03.2018 r.

Na czas nieokreślony

SILIKATY TRĄBKI Sp. z o.o.
Szczecin

Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej znajdującej się w działkach nr ewid. 12/20 i 14/1 obręb Trąbki

17.835,00 zł

Kodeks cywilny

-

61.

MK/61/2018

23.03.2018 r.

30.03.2018 r. – 03.04.2018 r.

Izabela Kormosz

Wynajem mienia gminnego w postaci 5 szt. stołów i 10 szt. krzeseł

55,35 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2008 Wójta Gminy Marianowo z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia stawek za wynajem stołów i krzeseł stanowiących mienie gminy

-

62.

PROW-07.2.2-11-00619-32

09.03.2018 r.

Do dnia spłaty pożyczki (przewidywany termin do 31.12.2019 r.)

Bank Gospodarstwa Krajowego
ul. Aleje Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

Udzielenie pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji „Budowa rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w sołectwie Trąbki Gmina Marianowo” w wysokości do 235.329,00 zł

 • prowizja w wysokości 0,1 % kwoty udzielonej pożyczki w dniu uruchomienia I transzy pożyczki,
 • oprocentowanie 0,25 stawki referencyjnej obliczonej jako śr. arytmetyczna wskaźnika wibor 3M za okres ostatnich 3 dni

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2015 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1558)

-

63.

-

06.03.2018 r.

Na czas oznaczony do dnia całkowitego rozliczenia pożyczki (przewidywany termin do 31.12.2019 r.)

Bank Gospodarstwa Krajowego
ul. Aleje Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

Otwarcie i prowadzenie rachunku  środków własnych oraz rachunku pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji „Budowa rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w sołectwie Trąbki Gmina Marianowo”

Zgodnie z taryfą opłat i prowizji banku BGK

Umowa Nr PROW-07.2.2-11-00619-32 z dnia 09.03.2018 r.

-

64.

PROW-07.2.2-11-00620-32

09.03.2018 r.

Do dnia spłaty pożyczki (przewidywany termin do 31.12.2019 r.)

Bank Gospodarstwa Krajowego
ul. Aleje Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

Udzielenie pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji „Budowa rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dzwonowo Gmina Marianowo” w wysokości do 989.937,00 zł

 • prowizja w wysokości 0,1 % kwoty udzielonej pożyczki w dniu uruchomienia I transzy pożyczki,
 • oprocentowanie 0,25 stawki referencyjnej obliczonej jako śr. arytmetyczna wskaźnika wibor 3M za okres ostatnich 3 dni

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2015 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1558)

-

65.

-

06.03.2018 r.

Na czas oznaczony do dnia całkowitego rozliczenia pożyczki (przewidywany termin do 31.12.2019 r.)

Bank Gospodarstwa Krajowego
ul. Aleje Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

Otwarcie i prowadzenie rachunku  środków własnych oraz rachunku pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji „Budowa rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dzwonowo Gmina Marianowo”

Zgodnie z taryfą opłat i prowizji banku BGK

Umowa Nr PROW-07.2.2-11-00620-32 z dnia 09.03.2018 r.

-

66.

OR/66/2018

28.03.2018 r.

28.03.2018 r. – 10.06.2018 r.

Ewa Teresa Kwiecień

Wykonanie koncertu estradowego podczas festynu plenerowego

1.500,00 zł

Umowa o dzieło

-

67.

OR/67/2018

28.03.2018 r.

28.03.2018 r. – 10.06.2018 r.

Krzysztof Gładysz

Przygotowanie i prezentacja mowy konferansjerskiej podczas festynu plenerowego

1.168,00 zł

Umowa o dzieło

-

68.

OR/68/2018

28.03.2018 r.

28.03.2018 r. – 10.06.2018 r.

Dominik Feldman

Wykonanie koncertu estradowego podczas festynu plenerowego

2.300,00 zł

Umowa o dzieło

-

69.

OR/69/2018

28.03.2018 r.

28.03.2018 r. – 10.06.2018 r.

Radosław Szepiłło

Wykonanie koncertu estradowego podczas festynu plenerowego

3.000,00 zł

Umowa o dzieło

26.07.2018 r.

Aneks Nr 1

70.

OR/70/2018

28.03.2018 r.

28.03.2018 r. – 01.09.2018 r.

ŚWIATŁOGIEŃ Piotr Waliszewski
ul. L. Waryńskiego 28
71-310 Szczecin

Wykonanie pokazu artystycznego w postaci teatralnego przedstawienia z wykorzystaniem ognia i technologii LED pt. „Żywot Sydonii von Borck” podczas festynu plenerowego

3.550,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

26.07.2018 r.

Aneks Nr 1

71.

OR/71/2018

28.03.2018 r.

28.03.2018 r. – 10.06.2018 r.

ŚWIATŁOGIEŃ Piotr Waliszewski
ul. L. Waryńskiego 28
71-310 Szczecin

Wykonanie pokazu artystycznego w postaci animacji LED podczas festynu plenerowego

850,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

72.

MK/72/2018

29.03.2018 r.

01.04.2018 r. – 02.04.2018 r.

Maja Dróżdż

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Gogolewie.

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

73.

MK/73/2018

03.04.2018 r.

07.04.2018 r. – 08.04.2018 r.

Dagmara Miłek-Lubczyńska

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Sulinie.

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

74.

SO/74/2018

30.03.2018 r.

03.04.2018 r. – 30.11.2018 r.

Wanda Hochman

Utrzymanie czystości i porządku na kompleksie boisk sportowych ORLIK w Marianowie

5.600,00 zł

Umowa zlecenie

-

75.

SO/75/2018

30.03.2018 r.

03.04.2018 r. – 30.11.2018 r.

Mateusz Ruciński

Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych na kompleksie boisk sportowych ORLIK w Marianowie

8.960,00 zł

Umowa zlecenie

-

76.

SO/76/2018

30.03.2018 r.

03.04.2018 r. – 30.11.2018 r.

Marian Sztylka

Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych na kompleksie boisk sportowych ORLIK w Marianowie

8.960,00 zł

Umowa zlecenie

-

77.

GW/77/2018

29.03.2018 r.

01.04.2018 r. – 30.09.2018 r.

Tadeusz Seredyński

Wykonywanie prac porządkowych (koszenie terenów zielonych, grabienie, wycinka gałęzi drzew) i konserwacyjno – remontowych na terenie plaży i terenie przyległym z wyłączeniem budynku socjalno – gospodarczego oraz przyległego do niego terenu

12.600,00 zł

Umowa zlecenie

-

78.

PP/78/2018

03.04.2018 r.

03.04.2018 r. – 31.12.2018 r.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9
70-415 Szczecin

Realizacja zadania publicznego pt. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo w 2018 roku”

20.000,00 zł

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

-

79.

OR/79/2018

13.04.2018 r.

13.04.2018 r. – 10.06.2018 r.

Music Planet
Andrzej Woronin
ul. A. Kostki Napierskiego 26
70-783 Szczecin

Obsługa techniczna festynu plenerowego (wynajem sceny estradowej, nagłośnienia i oświetlenia scenicznego wraz z kompleksową obsługą)

10.200,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

80.

166/D/2018

19.04.2018 r.

19.04.2018 r. – 31.12.2018 r.

Wojewoda Zachodniopomorski

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

81.000,00 zł

Art. 128 ust. 2 oraz art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku z art. 90r ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty oraz art. 121 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

15.10.2018 r.

Aneks nr 1

81.

SO/81/2018

27.04.2018 r.

27.04.2018 r. 10.06.2018 r.

„NOR-MA” Monika Widz
ul. Ludowa 9/2
78-200 Białogard

Czyszczenie i konserwacja kompleksu boisk sportowych ORLIK w Marianowie

1.500,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

82.

ZPB/82/2018

27.04.2018 r.

27.04.2018 r. – 22.05.2018 r.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe rojekt
Piotr Różański
ul. Szczecińska 70/2
73-110 Stargard

Opracowanie uproszczonej dokumentacji budowlanej  na posadowienie kontenera gospodarczo – socjalnego wraz z przyłączem elektrycznym, wodnym i kanalizacyjnym na terenie działki nr geod. 176/1 w Marianowie, opracowanie STWiOR

oraz opracowanie kosztorysu nakładczego i inwestorskiego

5.166,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

83.

ZPB/83/2018

27.04.2018 r.

27.04.2018 r. – 22.05.2018 r.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe rojekt
Piotr Różański
ul. Szczecińska 70/2
73-110 Stargard

Opracowanie uproszczonej dokumentacji budowlanej  na posadowienie kontenera gospodarczo – socjalnego wraz z przyłączem elektrycznym, wodnym i kanalizacyjnym na terenie działki nr geod. 21/11 w Trąbkach, opracowanie STWiOR

oraz opracowanie kosztorysu nakładczego i inwestorskiego

5.166,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

84.

ZPB/84/2018

27.04.2018 r.

27.04.2018 r. – 22.05.2018 r.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe rojekt
Piotr Różański
ul. Szczecińska 70/2
73-110 Stargard

Opracowanie uproszczonej dokumentacji budowlanej  na adaptację części pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Gogolewie na cele dwóch sanitariatów, opracowanie STWiOR

oraz opracowanie kosztorysu nakładczego i inwestorskiego

7.995,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

85.

OC/85/2018

04.05.2018 r.

04.05.2018 r.

Wioletta Stefanicka

Wykonanie usługi tłumaczeń ustnych z języka polskiego na język niemiecki i z języka niemieckiego na język polski

338,00 zł

Umowa zlecenie

-

86.

MK/86/2018

07.05.2018 r.

12.05.2018 r. – 13.05.2018 r.

Agnieszka Górecka

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

87.

MK/87/2018

07.05.2018 r.

09.05.2018 r. – 10.05.2018 r.

Przemysław Pieślak

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

88.

MK/88/2018

09.05.2018 r.

09.05.2018 r. – 16.05.2018 r.

Zakład Ogólnobudowlany
Wiktor Lewicki
ul. Ogrodowa 2/2
73-121 Marianowo

Wymiana 4 szt. grzejników i malowanie ścian wewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Marianowie

7.000,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

89.

MK/89/2018

16.05.2018 r.

19.05.2018 r. – 20.05.2018 r.

Krzysztof Sinkiewicz

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w Domu Strażaka w Marianowie

Nieodpłatnie

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

90.

MK/90/2018

21.05.2018 r.

26.05.2018 r. – 27.05.2018 r.

Wiktor Lewicki

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w Domu Strażaka w Marianowie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

91.

OR/91/2018

22.05.2018 r.

22.05.2018 r. – 10.06.2018 r.

Henryk Maciejewski

Wykonanie występu estradowego podczas festynu plenerowego.

400,00 zł

Umowa o dzieło

-

92.

GN/92/2018

18.05.2018 r.

18.05.2018 r. – 28.02.2021 r.

BERGPOL Sp. z o.o.
ul. Wielka 12

Poznań

Przedwstępna umowa odpłatnego przekazania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na rzecz Gminy Marianowo

50 zł/mb sieci wodociągowej

100 zł/mb sieci kanalizacyjnej

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

-

93.

-

18.05.2018 r.

18.05.2018 r. – 31.10.2018 r.

Powiat Stargardzki
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard

Pomoc finansowa Powiatowi Stargardzkiemu na zrealizowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej numer 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 – Trąbki – Marianowo ul. Stargardzka – Wiechowo – Dobrzany ul. Stargardzka. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie”

500.000,00 zł

Uchwała Nr XXXIV/225/2018 Rady Gminy Marianowo z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 – Trąbki – Marianowo ul. Stargardzka – Wiechowo – Dobrzany ul. Stargardzka. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie”

-

94.

OR/94/2018

04.06.2018 r.

04.06.2018 r. – 09.06.2018 r.

Józef Tarnowski

Wykonanie koncertu chóru „Echo Arioso” podczas obchodów 770-lcia Marianowa

500,00 zł

Umowa o dzieło

-

95.

294/S4/75+/2018

28.05.2018 r.

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Wojewoda Zachodniopomorski

Dotacja celowa na dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania

20.000,00 zł

Art. 150 i 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

-

96.

OR/96/2018

05.06.2018 r.

05.06.2018 r. – 09.06.2018 r.

Przemysław Kozłowski
Agencja Rozrywkowa „VIVA-ART.”
ul. Juranda 48A
74-400 Dębno

Obsługa akustyczna i nagłośnienie koncertu zespołu DesOrient podczas obchodów jubileuszu 770-lecia Marianowa

1.968,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

97.

OR/97/2018

08.06.2018 r.

08.06.2018 r. – 09.06.2018 r.

Robert Siwak

Wykonanie koncertu estradowego podczas obchodów jubileuszu 770-lecia Marianowa

5.000,00 zł

Umowa o dzieło

-

98.

OR/98/2018

08.06.2018 r.

08.06.2018 r. – 09.06.2018 r.

Małgorzata Szarlik-Woźniak

Wykonanie koncertu estradowego podczas obchodów jubileuszu 770-lecia Marianowa

3.000,00 zł

Umowa o dzieło

-

99.

OR/99/2018

08.06.2018 r.

08.06.2018 r. – 09.06.2018 r.

Bogdan Kupisiewicz

Wykonanie koncertu estradowego podczas obchodów jubileuszu 770-lecia Marianowa

2.000,00 zł

Umowa o dzieło

-

100.

OR/100/2018

06.06.2018 r.

06.06.2018 r. – 07.06.2018 r.

Jolanta Aniszewska

Przeprowadzenie wykładu dla uczestników uroczystej sesji rady gminy pt. „Polskie początki Marianowa. Stara wieś – nowi ludzie – pionierski czas”

500,00 zł

Umowa zlecenie

-

101.

81/18/0086

30.05.2018 r.

30.05.2018 r. – 10.06.2018 r.

Stowarzyszenie Autorów roje
ul. Hipoteczna 2
00-092 Warszawa

Udzielenie licencji na publiczne wykonanie i odtwarzanie utworów z repertuaru roje-u podczas festynu plenerowego

3.763,80 zł

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

-

102.

MK/102/2018

15.06.2018 r.

15.06.2018 r. – 30.06.2018 r.

Usługi Transportowe Arkadiusz Woźniak
ul. Dąbrowskiego 10A/6
73-120 Chociwel

Wykonanie remontu drogi o nawierzchni gruntowej na odcinku 373 mb położonej na działce nr geod 322 obręb Gogolewo r. Marianowo

8.000,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

103.

MK/103/2018

26.06.2018 r.

30.06.2018 r. – 01.07.2018 r.

Marlena Fedorenko

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Sulinie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

104.

SO/104/2018

06.07.2018 r.

06.07.2018 r. – 30.10.2018 r.

„STAL-DĄB” Paweł Grabski
Stara Dąbrowa 9
73-112 Stara Dąbrowa

Budowa wiaty wolnostojącej o konstrukcji drewnianej na boisku sportowym w Dalewie – działka nr geod. 285/2

8.200,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

17.08.2018 r.

Aneks Nr 1

105.

OC/105/2018

29.06.2018 r.

01.07.2018 r. – 31.12.2018 r.

IODO Damian Szmit
os. Zachód A12F/7
73-110 Stargard

Świadczenie usług z zakresu ochrony danych osobowych i pełnienie funkcji inspektora ochrony danych

4.428,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

106.

OC/106/2018

29.06.2018 r.

01.07.2018 r. – 31.12.2018 r.

IODO Damian Szmit
os. Zachód A12F/7
73-110 Stargard

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiąca uzupełnienie do umowy nr OC/105/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.

-

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

-

107.

211/WriR-IV/06/18

03.07.2018 r.

03.07.2018 r. – 31.10.2018 r.

Województwo Zachodniopomorskie

Dotacja celowa w ramach konkursu „Granty sołeckie 2018” z przeznaczeniem na realizację projektu „Budowa mini boiska do koszykówki w Sołectwie Trąbki”

9.946,00 zł

Uchwała Nr XXXII/511/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 maja 2018 r.

-

108.

RPA 108/2018

26.07.2018 r.

07.08.2018 r. – 10.08.2018 r.

Ośrodek Profilaktyki Społecznej Monika Wójcik-Przybyłowicz
ul. Wadowicka 12/425
30-415 Kraków

Przeprowadzenie szkolenia pt. „Dostępność napojów alkoholowych dla nieletnich” – kampania informacyjno – profilaktyczna oraz szkolenia terenowego dla sprzedawców alkoholu pn. „Nieletni a alkohol”

1.200,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

109.

-

18.07.2018 r.

Na czas nieokreślony

Krajowe Biuro Wyborcze
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

Umowa o wzajemnym powierzeniu przetwarzania danych osobowych w zakresie organizacji i przeprowadzania czynności podczas wyborów ogólnopolskich, lokalnych wyborów oraz referendów

-

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

-

110.

110/2018

02.08.2018 r.

02.08.2018 r. – 15.11.2018 r.

Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „STANMET” Stanisław Rudawski
Ognica 35
73-130 Dobrzany

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku SP Gogolewo – wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem (dach kryty dachówką)”

269.291,19 zł

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

-

111.

DFS-II-7211-39/18

24.07.2018 r.

24.07.2018 r. – 05.10.2018 r.

Minister Sprawiedliwości
Aleje Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

Udzielenie dotacji celowej na nabycie wyposażenia i sprzętu ratowniczego na rzecz ochotniczych straży pożarnych

69.339,60 zł

Art. 43 § 8 pkt 1c i pkt 4 in principio ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy oraz § 9 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości

-

112.

MK/112/2018

26.07.2018 r.

27.07.2018 r. – 29.07.2018 r.

Marek Leśniewski

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w Domu Strażaka w Marianowie

Nieodpłatnie

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

113.

GN/113/2018

26.07.2018 r.

26.07.2018 r. – 28.02.2020 r.

1) Michał i Agnieszka Kluczyńscy,

2) Monika Świeca,

3) Szymon Wiechciński,

4) Małgorzata i Seweryn Myszk,

5) Adriana Kubiak,

6) Jolanta Bartczak,

7) Agnieszka i Marek Szwedkowiczowie,

8) Iwona i Marek Woźniakowie,

9) Tomasz Tański,

10) Aleksandra i Wojciech Juszczakowie,

11) Agata i Mateusz Olejnikowie,

12) Krystyna i Bogusław Tomaszewscy

Przedwstępna umowa odpłatnego przekazania sieci wodociągowej na rzecz Gminy Marianowo

50 zł/mb sieci wodociągowej

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

-

114.

ZPB/114/2018

31.07.2018 r.

31.07.2018 r. – 30.11.2018 r.

„Nadzory i Usługi Budowlane”

Sławomir Toczek
ul. Ogrodowa 7
73-110 Stargard

Pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru nad zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku SP Marianowo – wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem (sala gimnastyczna, klasa 14, 15, łącznik)”

4.405,30 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

115.

115/2018

31.07.2018 r.

31.07.2018 r. – 15.11.2018 r.

EDA-KAR-BUD Usługi Budowlane Edward Szmydka
ul. Słowackiego 17B/3
73-110 Stargard

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku SP Marianowo – wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem (sala gimnastyczna, klasa 14 i 15)”

294.363,46 zł

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

-

116.

OR/116/2018

30.07.2018 r.

30.07.2018 r. – 02.09.2018 r.

Music Planet
Andrzej Woronin
ul. A. Kostki Napierskiego 26
70-783 Szczecin

Obsługa techniczna dożynek gminnych (wynajem sceny estradowej, nagłośnienia i oświetlenia scenicznego wraz z kompleksową obsługą)

2.000,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

117.

OR/117/2018

31.07.2018 r.

31.07.2018 r. – 01.09.2018 r.

Henryk Maciejewski

Wykonanie występu estradowego podczas dożynek gminnych.

600,00 zł

Umowa o dzieło

-

118.

MK/118/2018

01.08.2018 r.

03.08.2018 r. od godz. 13:00 – 03.08.2018 r. do godz. 16:00

Edward Tomczyk

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Gogolewie

110,70 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

119.

ZPB/119/2018

02.08.2018 r.

02.08.2018 r. – 30.11.2018 r.

Przedsiębiorstwo wielobranżowe rojekt Piotr Różański
ul. Szczecińska 70/2

73-110 Stargard

Pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru nad zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku SP Gogolewo – wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem (dach kryty dachówką)”

4.097,64 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

120.

OC/120/2018

23.08.2018 r.

23.08.2018 r. – 26.09.2018 r.

FIRE-MAX Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 224
02-495 Warszawa

Dostawa zestawu ratownictwa technicznego oraz 4 zestawów ratownictwa medycznego R1

70.040,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

121.

GW/121/2018

16.08.2018 r.

18.08.2018 r. – 19.08.2018 r.

Marcin Sokalski

Wynajem mienia gminnego w postaci 3 szt. stołów i 25 szt. krzeseł

79,95 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2008 Wójta Gminy Marianowo z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia stawek za wynajem stołów i krzeseł stanowiących mienie gminy

-

122.

OC/122/2018

24.08.2018 r.

24.08.2018 r. – 30.09.2018 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Marianowie
ul. Stargardzka 55
73-121 Marianowo

Udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu radiotelefonu, 2 hełmów strażackich i 2 par rękawic specjalnych

728,40 zł

Uchwała Nr XXXVII/241/2018 Rady Gminy Marianowo z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Marianowie

-

123.

OC/123/2018

27.08.2018 r.

27.08.2018 r. – 30.09.2018 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dzwonowie
73-121 Marianowo

Udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu kompletów ubrań specjalnych

710,40 zł

Uchwała Nr XXXVII/242/2018 Rady Gminy Marianowo z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Dzwonowie

-

124.

01/07/2018

23.08.2018 r.

23.08.2018 r. – 02.09.2018 r.

Made In Stargard Norbert Śliwa
Os. Tysiąclecia 2E/12
73-110 Stargard

Prowadzenie animacji dla dzieci i dyskoteki z DJ. Norbert  w trakcie dożynek gminnych

1.900,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

125.

MK/125/2018

29.08.2018 r.

01.09.2018 r. od godz. 10:00 – 02.09.2018 r. do godz. 10:00

Konrad Goś

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w Domu Strażaka w Marianowie

Nieodpłatnie

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

126.

RK/126/2018

29.08.2018 r.

29.08.2018 r. – 07.09.2018 r.

Alina Zygadło

Sprzątanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Marianowo

230,00 zł

Umowa zlecenie

-

127.

MK/126/2018

04.09.2018 r.

04.09.2018 r. –21.12.2018 r.

Marta Sadocha

Opieka nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu do szkół w Stargardzie i z powrotem

3.207,00 zł

Umowa zlecenie

-

128.

PP/128/2018

14.09.2018 r.

17.09.2018 r. – 16.11.2018 r.

Ludowy Zespół Sportowy „Sydonia”
ul. Stargardzka 26
73-121 Marianowo

Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży”

2.000,00 zł

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

-

129.

MK/129/2018

25.09.2018 r.

26.09.2018 r. od godz. 12:00 – 01.10.2018 r. do godz. 12:00

Jadwiga Zychla

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Sulinie

922,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

130.

MK/130/2018

27.09.2018 r.

28.09.2018 r. od godz. 15:00 – 30.09.2018 r. do godz. 15:00

Jacek Leszczyński

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w Domu Strażaka w Marianowie

Nieodpłatnie

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

131.

SG/131/2018

26.09.2018 r.

26.09.2018 r. – 22.10.2018 r.

Magdalena Chrząszcz

Wykonywanie obowiązków operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Marianowie w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

500,00 zł

Umowa zlecenie

-

132.

SG/132/2018

26.09.2018 r.

26.09.2018 r. – 22.10.2018 r.

Adam Garstecki

Wykonywanie obowiązków operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Sulinie w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

500,00 zł

Umowa zlecenie

-

133.

SG/133/2018

26.09.2018 r.

26.09.2018 r. – 22.10.2018 r.

Natalia Borowska

Wykonywanie obowiązków operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Dzwonowie w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

500,00 zł

Umowa zlecenie

-

134.

SG/134/2018

26.09.2018 r.

26.09.2018 r. – 22.10.2018 r.

Magdalena Kulawiak

Wykonywanie obowiązków operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Gogolewie w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

500,00 zł

Umowa zlecenie

-

135.

SG/135/2018

26.09.2018 r.

26.09.2018 r. – 19.10.2018 r.

Małgorzata But

Sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

516,10 zł

Umowa zlecenie

-

136.

SG/136/2018

26.09.2018 r.

26.09.2018 r. – 31.12.2018 r.

Iwona Marzec

Wykonywanie obowiązków związanych z rozliczeniem dotacji celowej przyznanej na wybory zarządzone na dzień 21 października 2018 r.

300,00 zł

Umowa zlecenie

-

137.

SG/137/2018

26.09.2018 r.

26.09.2018 r. – 22.10.2018 r.

Sebastian Stępień

Wykonywanie obowiązków pełnomocnika ds. informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Marianowie w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2.500,00 zł

Umowa zlecenie

-

138.

SG/138/2018

26.09.2018 r.

26.09.2018 r. – 23.10.2018 r.

Stanisław Lada

Przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Gogolewie do przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

300,00 zł

Umowa zlecenie

-

139.

SG/139/2018

26.09.2018 r.

26.09.2018 r. – 23.10.2018 r.

Katarzyna Kwietko

Przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Dzwonowie do przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

300,00 zł

Umowa zlecenie

-

140.

SG/140/2018

26.09.2018 r.

26.09.2018 r. – 23.10.2018 r.

Krzysztof Czyż

Przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Sulinie do przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

300,00 zł

Umowa zlecenie

-

141.

SG/141/2018

26.09.2018 r.

26.09.2018 r. – 23.10.2018 r.

Iga Golińska

Przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Marianowie do przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

300,00 zł

Umowa zlecenie

-

142.

GW/142/2018

02.10.2018 r.

02.10.2018 r. -15.11.2018 r.

Usługowy Zakład Robót Melioracyjnych
Jan Nowak
ul. Warzywna 18A
73-110 Stargard

Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej nr 510005Z – przebudowa balustrad mostowych – km 0+113,9 – działki nr 269, 299, 300, Obr. Gogolewo

47.000,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

143.

MK/143/2018

02.10.2018 r.

02.10.2018 r. – 31.12.2018 r.

Leon Parada

Palenie w kotle CO w budynku komunalnym Dzwonowo 62

6.370,50 zł

Umowa zlecenie

-

144.

144/2018

03.10.2018 r.

03.10.2018 r. – 30.04.2019 r.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „ELAS” Elżbieta Krukowska
ul. Boh. Warszawy 34
72-200 Nowogard

Dostawa opału do obiektów komunalnych Gminy Marianowo

 • węgiel – 715,00 zł/tona,
 • miał – 575,00 zł/tona

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

145.

MK/145/2018

03.10.2018 r.

03.10.2018 r. – 31.12.2018 r.

Katarzyna Kwietko

Palenie w piecu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie

4.932,00 zł

Umowa zlecenie

-

146.

MK/146/2018

03.10.2018 r.

03.10.2018 r. - 31.12.2018 r.

Władysława Augustyn

Palenie w piecu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wiechowie

4.932,00 zł

Umowa zlecenie

-

147.

OC/147/2018

15.10.2018 r.

11.10.2018 r. – 31.12.2018 r.

Marek Leśniewski

Palenie w piecu centralnego ogrzewania w budynku „Dom Strażaka” w Marianowie ul. Stargardzka 55

1.602,90 zł

Umowa zlecenie

-

148.

OC/148/2018

11.10.2018 r.

Na czas nieokreślony

Ochotnicza Straż Pożarna w Marianowie
ul. Stargardzka 55
73-121 Marianowo

Nieodpłatne przekazanie sprzętu ratowniczego na rzecz OSP

55.010,00 zł

Umowa darowizny

-

149.

OC/149/2018

11.10.2018 r.

Na czas nieokreślony

Ochotnicza Straż Pożarna w Gogolewie
Gogolewo
73-121 Marianowo

Nieodpłatne przekazanie sprzętu ratowniczego na rzecz OSP

5.010,00 zł

Umowa darowizny

-

150.

OC/150/2018

11.10.2018 r.

Na czas nieokreślony

Ochotnicza Straż Pożarna w Sulinie
Sulino
73-121 Marianowo

Nieodpłatne przekazanie sprzętu ratowniczego na rzecz OSP

5.010,00 zł

Umowa darowizny

-

151.

OC/151/2018

11.10.2018 r.

Na czas nieokreślony

Ochotnicza Straż Pożarna w Dzwonowie
Dzwonowo
73-121 Marianowo

Nieodpłatne przekazanie sprzętu ratowniczego na rzecz OSP

5.010,00 zł

Umowa darowizny

-

152.

TEL000119419891

14.09.2018 r.

14.09.2018 r. – 13.09.2020 r.

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Usługa dostępu do Internetu DSL w Urzędzie Gminy Marianowo

146,37 zł / miesiąc

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

153.

MK/153/2018

15.10.2018 r.

26.10.2018 r. od godz. 17:00 – 28.10.2018 r. do godz. 17:00

Joanna Wujkowska

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Wiechowie

369,00 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

154.

TEL000119747959/NEOI

15.10.2018 r.

Na czas nieokreślony

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Usługa dostępu do Internetu w lokalu wyborczym w Dzwonowie

61,01 zł/miesiąc

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

155.

TEL000119692305/NEOI

15.10.2018 r.

Na czas nieokreślony

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Usługa dostępu do Internetu w lokalu wyborczym w Marianowie

61,01 zł/miesiąc

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

156.

MK/156/2018

17.10.2018 r.

17.10.2018 r. - 31.12.2018 r.

Danuta Kot

Palenie w piecu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Sulinie

2.055,00 zł

Umowa zlecenie

-

157.

ŚR/157/2018

17.10.2018 r.

17.10.2018 r. – 30.11.2018 r.

Zakład Analiz Środowiskowych Eko-Precyzja
Paweł Czupryn
ul. Sikorskiego 10
43-450 Ustroń

Wykonanie „Raportu z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Marianowo na lata 2016 – 2018”

2.000,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

158.

SG/158/2018

16.10.2018 r.

16.10.2018 r. – 21.12.2018 r.

Martyna Misiak

Prowadzenie zajęć z języka angielskiego w ramach programu YOUNGSTER PLUS

1.960,00 zł

Umowa zlecenie

21.12.2018 r.

Aneks Nr 1

159.

GN/159/2018

22.10.2018 r.

22.10.2018 r. – 21.10.2021 r.

Ewa Grudzińska

Dzierżawa nieruchomości – działki nr geod. 330/1 obręb Gogolewo o pow. 0,0449 ha na cele rolne -  ogród przydomowy.

1.347,00 zł

Umowa dzierżawy

-

160.

510/S4/2018

16.10.2018 r.

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Wojewoda Zachodniopomorski

Przekazanie dotacji celowej na zadanie realizowane w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”

19.080,00 zł

Art. 247 ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, art. 9 ustawy z dnia 04.11.2016 r. o wpieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz art. 150 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych

-

161.

MK/161/2018

24.10.2018 r.

31.10.2018 r. – 30.11.2018 r.

KOBA II Tomasz Krajcer
Dzwonowo 48/2
73-121 Marianowo

Remont ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Dzwonowie

19.400,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

162.

2477/2018/OD3/ZR3

26.10.2018 r.

Umowa obowiązuje w okresie realizacji warunków przyłączenia oraz świadczenia usług dystrybucji w oparciu o odrębną umowę

ENEA Operator Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań

Przyłączenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dzwonowie, dz. nr 193/5 do sieci ENEA Operator z mocą przyłączeniową 10 kW na napięciu 0,4 kV

809,22 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

163.

SG/163/2018

30.10.2018 r.

30.10.2018 r. – 06.11.2018 r.

Katarzyna Kwietko

Przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Dzwonowie do przeprowadzenia wyborów ponownych wójta gminy zarządzonych na dzień 4 listopada 2018 r.

250,00 zł

Umowa zlecenie

-

164.

SG/164/2018

30.10.2018 r.

30.10.2018 r. – 06.11.2018 r.

Stanisław Lada

Przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Gogolewie do przeprowadzenia wyborów ponownych wójta gminy zarządzonych na dzień 4 listopada 2018 r.

250,00 zł

Umowa zlecenie

-

165.

SG/165/2018

30.10.2018 r.

30.10.2018 r. – 06.11.2018 r.

Iga Golińska

Przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Marianowie do przeprowadzenia wyborów ponownych wójta gminy zarządzonych na dzień 4 listopada 2018 r.

250,00 zł

Umowa zlecenie

-

166.

SG/166/2018

30.10.2018 r.

30.10.2018 r. – 06.11.2018 r.

Krzysztof Czyż

Przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Sulinie do przeprowadzenia wyborów ponownych wójta gminy zarządzonych na dzień 4 listopada 2018 r.

250,00 zł

Umowa zlecenie

-

167.

SG/167/2018

30.10.2018 r.

30.10.2018 r. – 02.11.2018 r.

Małgorzata But

Sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców uprawnionych do głosowania na wójta gminy w wyborach ponownych zarządzonych na dzień 4 listopada 2018 r.

200,00 zł

Umowa zlecenie

-

168.

SG/168/2018

30.10.2018 r.

30.10.2018 r. – 05.11.2018 r.

Sebastian Stępień

Wykonywanie obowiązków pełnomocnika art. informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Marianowie w wyborach ponownych wójta gminy zarządzonych na dzień 4 listopada 2018 r.

1.000,00 zł

Umowa zlecenie

-

169.

SG/169/2018

30.10.2018 r.

30.10.2018 r. – 05.11.2018 r.

Natalia Borowska

Wykonywanie obowiązków operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Dzwonowie w wyborach ponownych zarządzonych na dzień 4 listopada 2018 r.

200,00 zł

Umowa zlecenie

-

170.

SG/170/2018

30.10.2018 r.

30.10.2018 r. – 05.11.2018 r.

Magdalena Kulawiak

Wykonywanie obowiązków operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Gogolewie w wyborach ponownych zarządzonych na dzień 4 listopada 2018 r.

250,00 zł

Umowa zlecenie

-

171.

SG/171/2018

30.10.2018 r.

30.10.2018 r. – 05.11.2018 r.

Magdalena Chrząszcz

Wykonywanie obowiązków operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Marianowie w wyborach ponownych zarządzonych na dzień 4 listopada 2018 r.

200,00 zł

Umowa zlecenie

-

172.

SG/172/2018

30.10.2018 r.

30.10.2018 r. – 05.11.2018 r.

Adam Garstecki

Wykonywanie obowiązków operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Sulinie w wyborach ponownych zarządzonych na dzień 4 listopada 2018 r.

250,00 zł

Umowa zlecenie

-

173.

SG/173/2018

30.10.2018 r.

30.10.2018 r. – 31.12.2018 r.

Iwona Marzec

Wykonywanie obowiązków związanych z rozliczeniem dotacji celowej przyznanej na II turę wyborów Wójta Gminy Marianowo dniu 04.11.2018 r.

200,00 zł

Umowa zlecenie

-

174.

SG/174/2018

30.10.2018 r.

30.10.2018 r. – 09.11.2018 r.

Iwona Grabska

Naliczanie i rozliczanie wypłat diet dla członków komisji wyborczych oraz osób fizycznych z tytułu umów zlecenie wykonujących zadania związane z głosowaniem ponownym w wyborach   Wójta Gminy Marianowo w dniu 04.11.2018 r.

300,00 zł

Umowa zlecenie

-

175.

-

18.10.2018 r.

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Powiat Stargardzki
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard

Nieodpłatne udostępnienie pomieszczenia biurowego z przeznaczeniem na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

-

Kodeks cywilny

14.03.2019 r.

Aneks Nr 1

176.

GW/176/2018

08.11.2018 r.

08.11.2018 r. – 27.12.2018 r.

Tadeusz Seredyński

Wykonywanie prac na drogach gminnych (koszenie poboczy dróg, przegląd i konserwacja znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg).

3.800,00 zł

Umowa zlecenie

-

177.

MK/177/2018

09.11.2018 r.

09.11.2018 r. -31.12.2018 r.

Zdzisław Mościński

Palenie w kotle centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Dzwonowie 62

4.247,00 zł

Umowa zlecenie

-

178.

SZ.RUM.233.57.2018

08.11.2018 r.

08.11.2018 r. – 06.11.2028 r.

Skarb Państwa
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Tama Pomorzańska 13a
70-030 Szczecin

Użyczenie gruntu pokrytego wodami jeziora o pow. 72 m2 – działka nr geod. 11

Nieodpłatnie

Umowa użyczenia

-

179.

SG/179/2018

14.11.2018 r.

01.11.2018 r. – 31.10.2023 r.

Wytwórnia Telewizyjno – Filmowa “ALFA” Spółka z o.o.
ul. Kukułeczki 56
71-698 Szczecin

Udostępnienie systemu RADA wraz z dedykowanym kanałem telewizyjnym do transmisji obrad sesji rady

3.690,00 zł – opłata wdrożeniowa + 369,00 zł miesięczny abonament

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Umowa zawarta z podmiotem posiadającym prawa autorskie do programów objętych umową.

-

180.

MK/180/2018

20.11.2018 r.

01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.

ENEA Spółka Akcyjna
ul. Górecka 1
60-201 Poznań

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków i obiektów komunalnych gminy

102.777,09 zł
(wartość szacunkowa)

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

18.04.2019 r.

Aneks Nr 1

14.11.2019 r.
Aneks Nr 1/2019/EC

30.01.2020 r.
Aneks Nr 1/2020/EC

04.02.2020 r.
Aneks Nr 2/2020/EC

31.01.2020 r.
Aneks Nr 3/2020/EC

181.

MK/181/2018

20.11.2018 r.

01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.

ENEA Spółka Akcyjna
ul. Górecka 1
60-201 Poznań

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego

72.288,10 zł
(wartość szacunkowa)

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

18.04.2019 r.

Aneks Nr 1

182.

MK/182/2018

20.11.2018 r.

01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.

ENEA Spółka Akcyjna
ul. Górecka 1
60-201 Poznań

Umowa o współpracy w zakresie sprzedaży energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków i obiektów komunalnych gminy

120.676,89 zł
(wartość szacunkowa)

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

18.04.2019 r.

Aneks Nr 1

183.

MK/183/2018

19.11.2018 r.

01.12.2018 r. od godz. 12:00 – 02.12.2018 r. do godz. 12:00

Adrianna Wróbel

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Gogolewie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

184.

MK/184/2018

20.11.2018 r.

08.12.2018 r. od godz. 08:00 – 09.12.2018 r. do godz. 08:00

Aneta Schill

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Gogolewie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

185.

06 1020 4795 0000 9896 0126 6576

20.11.2018 r.

20.11.2018 r. – 30.06.2028 r.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa

Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 935.194,86 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu

WIBOR 1M + marża banku – 1,5 punktu procentowego

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

-

186.

-

05.11.2018 r.

05.11.2018 r. – 25.11.2018 r.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Tadeusz Błaszczyk
Kicko 41
73-112 Stara Dąbrowa

Naprawa nawierzchni chodnika dla pieszych zlokalizowanego na działkach nr geod. 189/2, 191/2, 192/2, 193/6 w m. Dzwonowo na łącznej powierzchni 330 m2

9.840,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Umowa zawarta z podmiotem posiadającym prawa autorskie do programów objętych umową.

-

187.

SG/187/2018

30.11.2018 r.

30.11.2018 r. – 28.12.2018 r.

Renata Huninik
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Złotników 5a/7
73-110 Stargard

Obsługa prawna Urzędu Gminy Marianowo

3.640,80 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

188.

MK/188/2018

17.12.2018 r.

17.12.2018 r. – 22.12.2018 r.

Zakład Ogólnobudowlany
Wiktor Lewicki
ul. Ogrodowa 2/2
73-121 Marianowo

Remont świetlicy wiejskiej w Czarnkowie – malowanie ścian i sufitu

3.896,98 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

189.

MK/189/2018

12.12.2018 r.

15.12.2018 r. od godz. 10:00 – 16.12.2018 r. do godz. 10:00

Ewelina But

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w „Domu Strażaka” w Marianowie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

190.

114/2018

29.10.2018 r.

29.10.2018 r. – 30.11.2018 r.

Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „STANMET” Stanisław Rudawski
Ognica 35
73-130 Dobrzany

Wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu plaży w Wiechowie wraz z budową pomostu”

110.307,35 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

191.

00397-6935-UM1610660/18

14.12.2018 r.

14.12.2018 r. – 31.12.2022 r.

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34
Szczecin

Pomoc finansowa na realizację operacji pt. „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej w miejscowości Marianowo”

56.545,00 zł

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627)

-

192.

00398-6935-UM1610661/18

14.12.2018 r.

14.12.2018 r. – 31.12.2022 r.

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34
Szczecin

Pomoc finansowa na realizację operacji pt. „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Trąbki”

60.314,00 zł

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627)

22.05.2019 r.

Aneks Nr 1

26.08.2019 r.
Aneks Nr 2

21.01.2020 r.
Aneks Nr 3

193.

MK/193/2018

27.12.2018 r.

31.12.2018 r. – 01.01.2019 r.

Katarzyna Kwietko

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

194.

MK/194/2018

18.12.2018 r.

18.12.2018 r. – 18.12.2021 r.

Koło Gospodyń Wiejskich
Wiechowo 27
73-121 Marianowo

Użyczenie pomieszczenia w budynku świetlicy wiejskiej w Wiechowie wraz z wyposażeniem

Nieodpłatnie

Umowa użyczenia

-

195.

-

29.10.2018 r.

29.10.2018 r. – 10.12.2018 r.

„Nadzory i Usługi Budowlane”

Sławomir Toczek
ul. Ogrodowa 7
73-110 Stargard

Pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru nad zadaniem pn. „Zagospodarowanie terenu plaży w Wiechowie wraz z budową pomostu”

1.527,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

196.

MK/196/2018

30.12.2018 r.

30.12.2018 r. – 30.12.2021 r.

Koło Gospodyń Wiejskich
Dzwonowo 24
73-121 Marianowo

Użyczenie pomieszczenia w budynku świetlicy wiejskiej w Dzwonowie wraz z wyposażeniem

Nieodpłatnie

Umowa użyczenia

-

197.

400355/P

08.11.2018 r.

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Poczta Polska Spółka Akcyjna

ul. Rodziny Hiszpańskich 8

00-940 Warszawa

Świadczenie usług pocztowych

25.000,00 zł
(wartość szacunkowa)

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

-

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 03-01-2018 13:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Wojtala 03-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Stępień 17-02-2020 08:11