Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała XXXIX/236/06 w spr. okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


 

Uchwała Nr XXXIX/236/2006

Rady Gminy w Marianowie

z dnia 26 października 2006 r.

 

 

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok

 

 

Na podstawie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) uchwala się, co następuje:

 

 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:

 

  1. od powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,54 zł od 1 m2

 

  1. od powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych

z działalnością gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub

ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,40 zł od 1 m2

 

  1. od powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,58 zł od 1 m2

 

  1. od powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie

działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,70 zł od 1 m2

 

  1. od powierzchni użytkowej pozostałych:

   1. budynków lub ich części użytkowanych przez rolników

emerytów i rencistów - 3,03 zł od 1 m2

   1. domków letniskowych - 6,16 zł od 1 m2

   2. budynków nie wymienionych w lit. a i b, w tym zajętych

na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,10 zł od 1 m2

 

  1. od budowli - 2 % ich wartości

 

  1. od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków - 0,01 % ich wartości

 

  1. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności

gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania

w ewidencji gruntów i budynków - 0,68 zł od 1 m2

 

  1. od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne

retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,61 zł od ha

 

  1. od gruntów pozostałych:

   1. zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,15 zł od 1 m2

   1. działek rekreacyjnych - 0,33 zł od 1 m2

   2. nie wymienionych w lit. a i b - 0,30 zł od 1 m2

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/177/2005 Rady Gminy w Marianowie z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2006 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 93, poz. 1907 oraz z 2006 Nr 71, poz. 2006).

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Dędek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 09-01-2007 11:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Stępień 02-01-2012 10:02