Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Klauzula informacyjna dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, których dane osobowe przetwarzane są przez Urząd Gminy Marianowo

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY
POŻARNYCH, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ
PRZEZ URZĄD GMINY MARIANOWO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016,Nr 119/1 sprost.: Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., s. 2) – dalej RODO − informujemy, że:

 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Marianowo, ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo.

 

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@data.pl, pod numerem telefonu 503 677 713, lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

 

III. Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z obsługą organizacyjną i finansową jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym m. in.: ubezpieczeniem, kierowaniem strażaków na badania lekarskie oraz szkolenia, realizacji zadań związanych z wypłatą ekwiwalentu za udział w szkoleniu lub działaniu ratowniczo-gaśniczym, wynagrodzeniem z tytułu umowy-zlecenia oraz w związku z wydaniem przez Wójta Gminy Marianowo zaświadczenia dla Starostwa Powiatowego celem uzyskania zezwolenia, na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Podstawą przetwarzania jest ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

 

IV. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub
w ramach sprawowania władzy publicznej,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Warszawa, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana danych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.

 

  1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, jednak nie krócej niż przynależność Pani/Pana do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym.

 

VI. Odbiorcy danych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: lekarze, placówki medyczne i laboratoria, którym zlecono badania, firmy ubezpieczeniowe, Starostwo Powiatowe w Stargardzie, firmy szkoleniowe, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być firmy, z którymi podpisaliśmy umowy powierzenia danych osobowych, które na co dzień wspierają nas w realizacji zadań statutowych.

 

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie m.in. brak możliwości wykonania bezpłatnych badań lekarskich, szkoleń, wydania zaświadczenia w celu uzyskania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, wypłaty ekwiwalentu oraz wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 27-11-2018 09:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aleksandra Wieczorkiewicz 27-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Stępień 13-03-2019 10:17