Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2019 roku

Centralny Rejestr Umów i Porozumień
Urzędu Gminy Marianowo
zawartych w 2019 roku

L.p.

Numer umowy/porozumienia

Data zawarcia umowy/porozumienia

Okres obowiązywania
od - do

Podmiot, z którym zawarto umowę/porozumienie

Przedmiot umowy

Kwota wykonania umowy/porozumienia

Podstawa (tryb) zawarcia
umowy/porozumienia

Data i numer aneksu

1.

RPA/1/2019

02.01.2019 r.

02.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Natalia Borowska

Pełnienie funkcji sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6.000,00 zł

Umowa zlecenie

-

2.

RK/2/2019

02.01.2019 r.

02.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Firma Usługowo – Szkoleniowa “EUREKA” Henryk Kruszyński
ul. Zacisze 1B/8
73-130 Dobrzany

Prowadzenie zadań z zakresu BHP oraz koordynowanie spraw p.poż.

6.240,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

3.

GW/3/2019

02.01.2019 r.

02.01.2019 r. – 31.01.2019 r.

Tomasz Rybicki

Wykonywanie prac na drogach gminnych (przegląd i konserwacja znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg, wyrównywanie wyrw w nawierzchni, prace bieżące).

2.250,00 zł

Umowa zlecenie

-

4.

RK/4/2019

02.01.2019 r.

02.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej lek. Art. Jerzy Milewski
ul. Armii Krajowej 38
73-120 Chociwel

Przeprowadzanie badań z zakresu medycyny pracy (wstępnych, okresowych i kontrolnych)

 • 50,00 badanie okresowe,
 • 110,00 badanie okresowe dla osoby wykonującej pracę na wys. pow. 3 m,

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Umowa rozwiązana z dniem 06.09.2019 r. za porozumieniem stron

5.

GN/5/2019

02.01.2019 r.

02.01.2019 r. – 01.01.2022 r.

Zbigniew Lewandowski

Dzierżawa niezabudowanej działki gruntu nr ewid. 150/7 obręb Wiechowo o pow. 0,26 ha na cele rolne -  uprawy polowe.

312,00 zł

Umowa dzierżawy

-

6.

OC/6/2019

03.01.2019 r.

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Marek Leśniewski

Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu OSP w Marianowie, utrzymanie czystości w pomieszczeniach garażowych, nadzór nad właściwym użytkowaniem sprzętu pożarniczego, wykonywanie konserwacji powierzonego sprzętu pożarniczego

6.879,60 zł

Umowa zlecenie

-

7.

OC/7/2019

03.01.2019 r.

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Marcin Krajcer

Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu OSP w Dzwonowie, utrzymanie czystości w pomieszczeniach garażowych, nadzór nad właściwym użytkowaniem sprzętu pożarniczego, wykonywanie konserwacji powierzonego sprzętu pożarniczego

2.116,80 zł

Umowa zlecenie

-

8.

OC/8/2019

03.01.2019 r.

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Krzysztof Biernat

Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu OSP w Gogolewie, utrzymanie czystości w pomieszczeniach garażowych, nadzór nad właściwym użytkowaniem sprzętu pożarniczego, wykonywanie konserwacji powierzonego sprzętu pożarniczego

2.116,80 zł

Umowa zlecenie

-

9.

OC/9/2019

03.01.2019 r.

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Franciszek Bojczuk

Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu OSP w Sulinie, utrzymanie czystości w pomieszczeniach garażowych, nadzór nad właściwym użytkowaniem sprzętu pożarniczego, wykonywanie konserwacji powierzonego sprzętu pożarniczego

2.116,80 zł

Umowa zlecenie

-

10.

OC/10/2019

03.01.2019 r.

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Piotr Wiechciński

Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu OSP w Wiechowie, utrzymanie czystości w pomieszczeniach garażowych

705,60 zł

Umowa zlecenie

-

11.

OC/11/2019

03.01.2019 r.

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Krzysztof Sinkiewicz

Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu OSP w Marianowie, utrzymanie czystości w pomieszczeniach garażowych, nadzór nad właściwym użytkowaniem sprzętu pożarniczego, wykonywanie konserwacji powierzonego sprzętu pożarniczego

6.879,60 zł

Umowa zlecenie

-

12.

OC/12/2019

03.01.2019 r.

01.01.2019 r. – 31.03.2019 r.

Marek Leśniewski

Palenie w piecu centralnego ogrzewania w budynku „Dom Strażaka” w Marianowie ul. Stargardzka 55

1.719,90 zł

Umowa zlecenie

-

13.

OC/13/2019

03.01.2019 r.

03.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

IODO Damian Szmit
os. Zachód A12F/7
73-110 Stargard

Świadczenie usług z zakresu ochrony danych osobowych i pełnienie funkcji inspektora ochrony danych

8.856,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

14.

OC/14/2019

03.01.2019 r.

03.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

IODO Damian Szmit
os. Zachód A12F/7
73-110 Stargard

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiąca uzupełnienie do umowy nr OC/13/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r.

-

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

-

15.

GW/15/2019

03.01.2019 r.

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Remondis Szczecin Spółka z o.o.
ul. Janiny Smoleńskiej S. “Jachna” 35
71-005 Szczecin

Wywóz odpadów z obiektów komunalnych Gminy Marianowo.

Zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do umowy:

pojemnik 120 L – 16,00 zł netto,

pojemnik 240 L – 32,00 zł netto,

pojemnik 1100 L – 99,90 zł netto

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

16.

MK/16/2019

02.01.2019 r.

01.01.2019 r. – 30.04.2019 r.

Katarzyna Kwietko

Palenie w piecu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie

6.960,00 zł

Umowa zlecenie

-

17.

MK/17/2019

02.01.2019 r.

01.01.2019 r. - 30.04.2019 r.

Danuta Kot

Palenie w piecu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Sulinie

2.900,00 zł

Umowa zlecenie

-

18.

MK/18/2019

02.01.2019 r.

02.01.2019 r. – 30.04.2019 r.

Władysława Augustyn

Palenie w piecu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wiechowie.

6.960,00 zł

Umowa zlecenie

-

19.

MK/19/2019

02.01.2019 r.

01.01.2019 r. -30.04.2019 r.

Zdzisław Mościński

Palenie w kotle centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Dzwonowie 62

8.992,00 zł

Umowa zlecenie

-

20.

MK/20/2019

02.01.2019 r.

01.01.2019 r. -30.04.2019 r.

Leon Parada

Palenie w kotle centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Dzwonowie 62

8.992,00 zł

Umowa zlecenie

-

21.

MK/21/2019

02.01.2019 r.

02.01.2019 r. –21.06.2019 r.

Marta Sadocha

Opieka nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu do szkół w Stargardzie i z powrotem

4.698,00 zł

Umowa zlecenie

-

22.

GW/22/2019

03.01.2019 r.

01.01.2019 r. –31.12.2019 r.

“VET-ZOO SERWIS”
lek. wet. Zenon Jażdżewski
ul. M. Konopnickiej 62
64-980 Trzcianka

Wyłapywanie, transportowanie i przetrzymywanie w schronisku bezdomnych zwierząt

 • dojazd i transport – 1,05 zł/km netto,
 • czas trwania akcji – 89,00 zł/godz. netto,
 • odbiór zwierzęcia pochwyconego – 27,00 zł netto,
 • przyjęcie do schroniska – 38,00 zł netto,
 • pobyt w schronisku – 9,50 zł/dobę netto,
 • sterylizacja, kastracja, trwałe znakowanie – 89,00 zł netto,
 • unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych – 135,00 zł/szt. netto,
 • opłata abonamentowa – 140,00 zł netto

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

23.

S-0339/2019

03.01.2019 r.

01.01.2019 r. –31.12.2019 r.

Zakład Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o.
ul. Hanny Januszewskiej 1
60-195 Poznań

Przedłużenie gwarancji 11 programów SIGID wykorzystywanych w Urzędzie Gminy Marianowo.

9.732,99 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Umowa zawarta z podmiotem posiadającym prawa autorskie do programów objętych gwarancją.

-

24.

GN/24/2019

09.01.2019 r.

09.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Architekt Agata Prabucka
ul. Warszawska 3/2
73-110 Stargard

Opracowywanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 • 553,50 zł brutto –decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • 553,50 zł brutto decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

25.

GN/25/2019

09.01.2019 r.

09.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Architekt Agata Prabucka
ul. Warszawska 3/2
73-110 Stargard

Powierzenie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy nr GN/24/2019 z dnia 09.01.2019 r.

-

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO

-

26.

MK/26/2019

08.01.2019 r.

02.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dalewo i Gogolewo

Dostarczanie energii cieplnej do budynku świetlicy wiejskiej w Gogolewie

5.000,00 zł
(wartość szacunkowa)

Kodeks cywilny

-

27.

203/2019

02.01.2019 r.

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

TENSOFT Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2
45-839 Opole

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad eksploatacją oprogramowania ADAS Mieszkańcy, tsŹródło, Wsad i Admin

2.509,20 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Umowa zawarta z podmiotem posiadającym prawa autorskie do oprogramowania objętego umową.

-

28.

SG/28/2019

03.01.2019 r.

03.01.2019 r. – 15.06.2019 r.

Martyna Misiak

Prowadzenie zajęć z języka angielskiego w ramach programu YOUNGSTER PLUS

1.520,00 zł

Umowa zlecenie

-

29.

GN/29/2019

09.01.2019 r.

09.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Zakład Usług Geodezyjnych “AZYMUT” Jerzy Kielan
ul. Staszica 9/1 A-B
Stargard

Usługi geodezyjne na rzecz Gminy Marianowo

Wydzielenie działek:

 • podział na dwie działki – 3.444,00 zł,
 • podział do pięciu działek – 6.150,00 zł,
 • podział powyżej pięciu działek – 984,00 zł (za każdą następną),

Wznowienie granic działki – 369,00 zł za każdy punkt

Aktualizacja map w zakresie ewidencji gruntów i budynków – 1.599,00 zł (za każdą działkę)

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

30.

SG/30/2019

02.01.2019 r.

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Wytwórnia Telewizyjno – Filmowa “ALFA” Spółka z o.o.
ul. Kukułeczki 56
71-698 Szczecin

Udostępnienie systemu e-Urząd składającego się z modułów: e-Obieg, BIP, e-BOI, strona www, poczta e-mail.

8.856,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Umowa zawarta z podmiotem posiadającym prawa autorskie do programów objętych umową.

-

31.

SG/31/2019

03.01.2019 r.

03.01.2019 r. – 31.01.2019 r.

Renata Huninik
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Złotników 5a/7
73-110 Stargard

Obsługa prawna Urzędu Gminy Marianowo

4.095,90 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

32.

SG/32/2019

03.01.2019 r.

03.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

“INFONET” Usługi Informatyczne Maciej Krzyśko
ul. Ogrodowa 44
73-260 Pełczyce

Obsługa informatyczna Urzędu Gminy Marianowo.

5.904,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

33.

4717

03.01.2019 r.

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

DKS Sp. z o.o.
ul. Energetyczna 15
80-180 Kowale

Dzierżawa 3 urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą serwisową.

10.000,00 zł
(wartość szacunkowa, zależna od ilości kopii/wydruków)

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

34.

OR/34/2019

15.01.2019 r.

15.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

SORT Spółka z o.o.
ul. 26 kwietnia 91
71-126 Szczecin

Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy Marianowo

6.400,00 zł
(wartość szacunkowa)

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

35.

GN/35/2019

16.01.2019 r.

16.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

PROCAD S.A.
ul. Kartuska 215
80-122 Gdańsk

Utrzymanie systemu informacji przestrzennej do zarządzania miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego – moduł MPZP

1.845,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Umowa zawarta z podmiotem posiadającym prawa autorskie do oprogramowania objętego umową.

-

36.

1/1/2019

21.01.2019 r.

21.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Usługowy Zakład Kominiarski Ireneusz Żaboklicki
Osiedle Północne 31
73-108 Kobylanka

Czyszczenie przewodów kominowych  w obiektach komunalnych Gminy Marianowo

2.203,30 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

37.

GN/37/2019

18.01.2019 r.

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Stowarzyszenie Sieja
ul. Mieszka I 1
73-121 Marianowo

Najem pomieszczenia biurowego znajdującego się na poddaszu budynku Urzędu Gminy Marianowo o pow. 48,42 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie biura stowarzyszenia..

1.800,00 zł

Umowa najmu lokalu użytkowego.

-

38.

MK/38/2019

23.01.2019 r.

Na czas nieokreślony

Magdalena Laszkiewicz

Najem lokalu mieszkalnego położonego w Wiechowie o pow. użytkowej 65,01 m2 oraz  pomieszczenie gospodarcze o pow. 12,90 m2

701,70 zł / miesiąc

Umowa najmu lokalu mieszkalnego.

01.03.2023 r.
Aneks Nr 1

14.03.2023 r.
Aneks Nr 2

39.

MK/39/2019

23.01.2019 r.

09.02.2019 r. – 10.02.2019 r.

Alicja Pasierbek

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

40.

MK/40/2019

23.01.2019 r.

26.01.2019 r. – 27.01.2019 r.

Agnieszka Mikulska

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Gogolewie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

41.

86/ZPS6/2019

15.01.2019 r.

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Wojewoda Zachodniopomorski

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie

82.000,00 zł

Art. 150 i 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

-

42.

RK/42/2019

29.01.2019 r.

02.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Magdalena Kulawiak

Obsługa finansowo – kasowa Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w Marianowie

2.808,00 zł

Umowa zlecenie

-

43.

MK/43/2019

31.01.2019 r.

01.02.2019 r. od godz. 19:00 – 02.02.2019 r. do godz. 01:00

Edward Stępień

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Wiechowie

221,40 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

44.

MK/44/2019

31.01.2019 r.

09.02.2019 r. – 10.02.2019 r.

Krzysztof Sinkiewicz

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w Domu Strażaka w Marianowie

Nieodpłatanie

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

45.

GN/45/2019

31.01.2019 r.

31.01.2019 r. – 14.02.2019 r.

Marta i Daniel Lew
Anna i Paweł Gruszczyńscy

Umowa odpłatnego przekazania sieci wodociągowej na rzecz Gminy Marianowo

6.250,00 zł

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz umowa przedwstępna GN/66/2017 z dnia 29.03.2017 r. zmieniona Aneksem Nr 1 z dnia 31.12.2017 r.

-

46.

MK/46/2019

31.01.2019 r.

31.01.2019 r. – 31.01.2022 r.

Koło Gospodyń Wiejskich
Sulino 20
73-121 Marianowo

Użyczenie pomieszczenia w budynku świetlicy wiejskiej w Sulinie wraz z wyposażeniem

Nieodpłatnie

Umowa użyczenia

-

47.

SG.47/2019

05.02.2019 r.

05.02.2019 r. – 28.02.2019 r.

Renata Huninik
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Złotników 5a/7
73-110 Stargard

Obsługa prawna Urzędu Gminy Marianowo.

3.640,80 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

48.

SP.I.1/31/2019

04.02.2019 r.

04.02.2019 r. – 31.12.2019 r.

Gmina-Miasto Stargard
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
73-110 Stargard

Powierzenie Miastu Stargard realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu tymczasowego schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Marianowo

1.650,00 zł
(wartość szacunkowa)

Art. 74 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym

-

49.

55/ENEA Oświetlenie/OS/R6/2018

14.02.2019 r.

01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Ku Słońcu 34
71-080 Szczecin

Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych  na terenie Gminy Marianowo

45.247,74 zł
(wartość szacunkowa)

Art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

-

50.

-

29.01.2019 r.

-

1) BERGPOL Sp. z o.o.
ul. Wielka 12
61-774 Poznań

2) BERGPOL Investment Sp. z o.o.
ul. Garbary 56
61-758 Poznań

Cesja praw i obowiązków z umowy przedwstępnej nr GN/92/2018 oraz zmiana umowy przedwstępnej

-

Umowa cesji praw i obowiązków

-

51.

199/ZPS6/2019

18.02.2019 r.

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Wojewoda Zachodniopomorski

Przyznanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację działań przewidzianych w module 1 i 2 programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2019 r.

75.000,00 zł

Art. 136, 150 i 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

05.07.2019 r.

Aneks Nr 1

 

13.09.2019 r.

Aneks Nr 2

52.

SO/52/2019

01.03.2019 r.

01.03.2019 r. – 30.11.2019 r.

Wanda Hochman

Utrzymanie czystości i porządku na kompleksie boisk sportowych ORLIK w Marianowie

6.615,00 zł

Umowa zlecenie

-

53.

SO/53/2019

01.03.2019 r.

01.03.2019 r. – 30.11.2019 r.

Miron Arendacz

Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych na kompleksie boisk sportowych ORLIK w Marianowie

5.400,00 zł

Umowa zlecenie

-

54.

SO/54/2019

01.03.2019 r.

01.03.2019 r. – 30.11.2019 r.

Marian Sztylka

Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych na kompleksie boisk sportowych ORLIK w Marianowie

5.400,00 zł

Umowa zlecenie

-

55.

PP/55/2019

01.03.2019 r.

01.03.2019 r. – 31.12.2019 r.

LKS „Czarni”
ul. Stargardzka 42
73-121 Marianowo

Realizacja zadania publicznego pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Marianowo”

18.500,00 zł

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

17.12.2019 r.

Aneks Nr 1

56.

PP/56/2019

01.03.2019 r.

01.03.2019 r. – 31.12.2019 r.

LZS „Ogniwo”
Dzwonowo 26B
73-121 Marianowo

Realizacja zadania publicznego pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Dzwonowo”

10.850,00 zł

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

-

57.

PP/57/2019

01.03.2019 r.

01.03.2019 r. – 31.12.2019 r.

LZS „Orkan”
Dalewo 48B
73-121 Marianowo

Realizacja zadania publicznego pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Dalewo”

24.500,00 zł

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

01.03.2019 r.

Aneks Nr 1

 

25.11.2019 r.

Aneks Nr 2

 

58.

MK/582019

25.02.2019 r.

25.02.2019 r. – 31.12.2019 r.

CALINECZKA
Monika Kamińska
Art. Żołnierza 15
73-110 Marianowo

Sprzedaż paliw płynnych do pojazdów będących własnością Gminy Marianowo

37.115,00 zł

(wartość szacunkowa)

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

59.

MK/59/2019

26.02.2019 r.

28.02.2019 r. – 01.03.2019 r.

Jolanta Strzelecka

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Gogolewie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

60.

MK/60/2019

27.02.2019 r.

02.03.2019 r. od godz. 15:00 – 02.03.2019 r. do godz. 18:00

Marzena Łączek

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Sulinie

110,70 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

61.

-

15.02.2019 r.

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
ul. Kubickiego 9 lok. 5
Warszawa

Przedłużenie licencji oraz okresu autorskiej opieki technicznej systemu eGmina z modułem iMPA VS

2.460,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Umowa zawarta z podmiotem posiadającym prawa autorskie do oprogramowania objętego umową.

-

62.

MK/62/2019

05.03.2019 r.

05.03.2019 r. – 15.03.2019 r.

Zakład Ogólnobudowlany
Wiktor Lewicki
ul. Ogrodowa 2/2
73-121 Marianowo

Remont komina i wykonanie wentylacji w świetlicy wiejskiej w Sulinie.

3.000,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

63.

GW/63/2019

08.03.2019 r.

11.03.2019 r. – 31.03.2019 r.

Tadeusz Seredyński

Wykonywanie prac porządkowych na drogach gminnych.

1.450,00 zł

Umowa zlecenie

-

64.

27/D/2019

11.03.2019 r.

11.03.2019 r. – 31.12.2019 r.

Zachodniopomorski Kurator Oświaty

Określenie wysokości i trybu przekazywania w 2019 roku środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczania

Według potrzeb – zgodnie z przedłożonymi wnioskami

Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

-

65.

 

 

 

 

 

 

 

 

66.

MK/66/2019

19.03.2019 r.

19.03.2019 r. – 28.03.2019 r.

Zakład Ogólnobudowlany
Wiktor Lewicki
ul. Ogrodowa 2/2
73-121 Marianowo

Wymiana 2 szt. drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej w Gogolewie

4.000,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

67.

MK/67/2019

19.03.2019 r.

06.04.2019 r. od godz. 16:00 – 07.04.2019 r. do godz. 16:00

Justyna Gwoździańska

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Sulinie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

68.

ROPS/III/9/19

11.03.2019 r.

Na czas nieokreślony

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Współdziałanie w zakresie realizacji programu „Zachodniopomorska Karta Rodziny” i  „Zachodniopomorska Karta Seniora”

-

Porozumienie partnerskie

18.09.2020 r.
Aneks Nr 1

69.

MK/69/2019

19.03.2019 r.

19.03.2019 r. – 20.06.2019 r.

Usługi projektowe Grzegorz Stasik
ul. Reja 7A/2
73-110 Stargard

Wykonanie projektu oświetlenia placu zabaw w Dzwonowie

4.000,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

70.

MK/70/2019

21.03.2019 r.

13.04.2019 r. od godz. 15:00 – 13.04.2019 r. do godz. 18:00

Justyna Dudka

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Sulinie

110,70 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

71.

SO/71/2019

28.03.2019 r.

28.03.2019 r. 31.10.2019 r.

Pielęgnacja boisk „Kacperos”
Kacper Prościak
ul. Świerczewskiego 1/3
73-130 Dobrzany

Czyszczenie i konserwacja kompleksu boisk sportowych ORLIK w Marianowie

2.000,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

72.

MK/72/2019

25.03.2019 r.

06.04.2019 r. od godz. 9:00 – 07.04.2019 r. do godz. 9:00

Marzena Jeziorska

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Gogolewie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

73.

SG/73/2019

05.03.2019 r.

05.03.2019 r. – 31.12.2019 r.

Renata Huninik
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Złotników 5a/7
73-110 Stargard

Obsługa prawna Urzędu Gminy Marianowo

46.740,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

74.

 

 

 

 

 

 

 

 

75.

1/2019

19.03.2019 r.

19.03.2019 r. – 19.03.2023 r.

„Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o.
ul. Parkowa 1
73-120 Chociwel

Wywóz nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Dzwonowie i budynku socjalnego przy boisku sportowym w Dzwonowie

3.000,00 zł
(wartość szacunkowa)

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

76.

37404/2018/OD3/ZR3

02.04.2019 r.

Umowa obowiązuje w okresie realizacji warunków przyłączenia oraz świadczenia usług dystrybucji w oparciu o odrębną umowę

ENEA Operator Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań

Przyłączenie obiektu boiska sportowego w Dalewie do sieci energetycznej z mocą przyłączeniową 12 kW na napięciu 0,4 kV

971,06 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

77.

RPA/77/2019

06.04.2019 r.

08.04.2019 r. – 18.12.2019 r.

Karina Krajniewska

Prowadzenie poradnictwa psychologicznego w ramach współpracy z GKRPA w Marianowie, GOPS w Marianowie oraz Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym w Marianowie

5.920,00 zł

Umowa zlecenie

-

78.

MK/78/2019

09.04.2019 r.

13.04.2019 r. od godz. 16:00 – 14.04.2019 r. do godz. 16:00

Anna Malińska

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w Domu Strażaka w Marianowie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

79.

SO/79/2019

18.04.2019 r.

18.04.2019 r. – 30.04.2019 r.

Usługi Ogólnobudowlane
Piotr Nawojski
Dalewo 60A
73-121 Marianowo

Remont budynku na boisku sportowym w Dalewie dz. 134.

2.000,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

80.

GN/80/2019

18.04.2019 r.

18.04.2019 r. – 02.05.2019 r.

Aleksandra Juszczak

Umowa odpłatnego przekazania sieci wodociągowej na rzecz Gminy Marianowo

17.550,00 zł

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz umowa przedwstępna GN/113/2018 z dnia 26.07.2018 r.

-

81.

134/D/2019

11.04.2019 r.

11.04.2019 r. – 31.12.2019 r.

Wojewoda Zachodniopomorski

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

48.520,00 zł

Art. 128 ust. 2 i art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku z art. 70 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

05.11.2019 r.

Aneks Nr 1

 

82.

997

24.01.2019 r.

24.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Fundacja Orły Sportu
ul. Lipowa 3
84-100 Puck

Dofinansowanie w ramach projektu Lokalny Animator Sportu, z przeznaczeniem na pokrycie 50 % kosztów wynagrodzenia animatorów zatrudnionych na kompleksie boisk sportowych ORLIK w Marianowie

10.800,00 zł

Wniosek aplikacyjny złożony w ramach projektu Lokalny Animator Sportu

-

83.

MK/83/2019

26.04.2019 r.

05.05.2019 r. od godz. 11:00 – 06.05.2019 r. do godz. 11:00

Anna Klein

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Gogolewie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

84.

WZR-01-18

29.04.2019 r.

29.04.2019 r. – 22.06.2019 r.

Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych
Rafał Gorzowski
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa

Wykonanie usługi edukacyjnej „Namiot zdrowy styl życia” podczas festynu „Lato z Sydonią”

4.400,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

85.

SG/85/2019

06.05.2019 r.

06.05.2019 r. – 27.05.2019 r.

Zenon Chlebicki

Wykonywanie zadań związanych z koordynowaniem przygotowania i wyposażenia lokali wyborczych w wyborach do PE zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

350,00 zł

Umowa zlecenie

-

86.

SG/86/2019

06.05.2019 r.

06.05.2019 r. – 27.05.2019 r.

Natalia Borowska

Wykonywanie obowiązków operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Dzwonowie w wyborach do PE zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

350,00 zł

Umowa zlecenie

-

87.

SG/87/2019

06.05.2019 r.

06.05.2019 r. – 31.12.2019 r.

Iwona Marzec

Wykonywanie obowiązków związanych z rozliczeniem dotacji celowej przyznanej na wybory do PE zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.

350,00 zł

Umowa zlecenie

-

88.

SG/88/2019

06.05.2019 r.

06.05.2019 r. – 27.05.2019 r.

Adam Garstecki

Wykonywanie obowiązków operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Sulinie w wyborach do PE zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

350,00 zł

Umowa zlecenie

-

89.

SG/89/2019

06.05.2019 r.

06.05.2019 r. – 27.05.2019 r.

Magdalena Kulawiak

Wykonywanie obowiązków operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Gogolewie w wyborach do PE zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

350,00 zł

Umowa zlecenie

-

90.

SG/90/2019

06.05.2019 r.

06.05.2019 r. – 24.05.2019 r.

Małgorzata But

Sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach do PE zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

515,00 zł

Umowa zlecenie

-

91.

SG/91/2019

06.05.2019 r.

06.05.2019 r. – 27.05.2019 r.

Magdalena Chrząszcz

Wykonywanie obowiązków operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Marianowie w wyborach do PE zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

350,00 zł

Umowa zlecenie

-

92.

SG/92/2019

06.05.2019 r.

06.05.2019 r. – 27.05.2019 r.

Sebastian Stępień

Wykonywanie obowiązków koordynatora gminnego obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do PE zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

850,00 zł

Umowa zlecenie

-

93.

SG/93/2019

06.05.2019 r.

06.05.2019 r. – 31.05.2019 r.

Iwona Grabska

Naliczanie i rozliczanie wypłat diet dla członków komisji wyborczych oraz osób fizycznych z tytułu umów zlecenie wykonujących zadania związane z wyborami do PE zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.

350,00 zł

Umowa zlecenie

-

94.

OC/94/2019

13.05.2019 r.

13.05.2019 r. – 30.06.2019 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Sulinie

Udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego.

5.000,00 zł

Uchwała Nr VI/31/2019 Rady Gminy Marianowo z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Sulinie

-

95.

GN/95/2019

06.05.2019 r.

06.05.2019 r. – 05.06.2022 r.

Agnieszka Kocoń

Dzierżawa działek gruntu nr ewid. 20/1 o pow. 0,1951 ha, nr ewid. 21/3 o pow. 0,71 ha i nr ewid. 22/5 o pow. 0,51 ha obręb Wiechowo na cele rolne -  uprawy polowe.

1.701,00 zł

Umowa dzierżawy

-

96.

MK/96/2019

10.05.2019 r.

11.05.2019 r. od godz. 12:00 – 12.05.2019 r. do godz. 12:00

Marek Leśniewski

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w „Domu Strażaka” w Marianowie

Nieodpłatnie

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

97.

T-288/19

08.05.2019 r.

08.05.2019 r. – 30.01.2020 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
ul. Małopolska 47
70-515 Szczecin

Wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, poprzez częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu przeznaczonego do patrolowania terenu gminy Marianowo, będącego rejonem nr 3 i 4 Posterunku Policji Dobrzany

10.000,00 zł

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

-

98.

374/ZPS-4/75+/2019

25.04.2019 r.

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Wojewoda Zachodniopomorski

Dotacja celowa na dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania

21.285,00 zł

Art. 150 i 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

17.09.2019 r.

Aneks Nr 1

99.

SG/99/2019

16.05.2019 r.

16.05.2019 r. – 27.05.2019 r.

Zdzisław Chmielewski

Przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Dzwonowie do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

300,00 zł

Umowa zlecenie

-

100.

SG/100/2019

16.05.2019 r.

16.05.2019 r. – 27.05.2019 r.

Stanisław Kalata

Przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Gogolewie do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

300,00 zł

Umowa zlecenie

-

101.

SG/101/2019

16.05.2019 r.

16.05.2019 r. – 27.05.2019 r.

Iga Golińska

Przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Marianowie do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

300,00 zł

Umowa zlecenie

-

102.

SG/1-2/2019

16.05.2019 r.

16.05.2019 r. – 27.05.2019 r.

Krzysztof Czyż

Przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Sulinie do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

300,00 zł

Umowa zlecenie

-

103.

MK/103/2019

17.05.2019 r.

01.06.2019 r. od godz. 9:00 – 02.06.2019 r. do godz. 9:00

Wioleta Kortus-Żaba

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w Świetlicy Wiejskiej w Gogolewie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

104.

MK/104/2019

24.05.2019 r.

01.06.2019 r. od godz. 8:00 – 02.06.2019 r. do godz. 16:00

Krzysztof Pietrzak

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w „Domu Strażaka” w Marianowie

Nieodpłatnie

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

105.

MK/105/2019

27.05.2019 r.

08.06.2019 r. od godz. 9:00 – 09.06.2019 r. do godz. 9:00

Łukasz Dziublewski

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w Świetlicy Wiejskiej w Wiechowie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

106.

GN/106/2019

28.05.2019 r.

28.05.2019 r. – 27.05.2022 r.

Krzysztofa Manikowska

Dzierżawa części działki nr ewid. 21 obręb Wiechowo o pow. 126 m2  na cele rolne -  ogród warzywny.

189,00 zł

Umowa dzierżawy

-

107.

GN/107/2019

28.05.2019 r.

28.05.2019 r. – 27.05.2022 r.

Władysława Augustyn

Dzierżawa części działki nr ewid. 21 obręb Wiechowo o pow. 68 m2  na cele rolne -  ogród warzywny.

102,00 zł

Umowa dzierżawy

-

108.

WPROW-FV/18/2019

24.05.2019 r.

24.05.2019 r. – 31.10.2019 r.

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Sfinansowanie z środków KSOW w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 operacji pt. „Lato z Sydonią – od czarownicy do farmerki. Kongres kobiet aktywnych z obszarów wiejskich”

30.225,00 zł

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 , z poźn. zm.)

-

109.

TEL000123070786/NEOI

22.05.2019 r.

Na czas nieokreślony

Orange Polska S.A.
Art. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Usługa dostępu do Internetu w lokalu wyborczym w Marianowie

61,01 zł/miesiąc

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

110.

TEL000123084509/NEOI

22.05.2019 r.

Na czas nieokreślony

Orange Polska S.A.
Art. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Usługa dostępu do Internetu w lokalu wyborczym w Dzwonowie

61,01 zł/miesiąc

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

111.

MK/111/2019

07.06.2019 r.

08.06.2019 r. od godz. 14:00 – 09.06.2019 r. do godz. 15:00

Ochotnicza Straż Pożarna w Sulinie

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w Świetlicy Wiejskiej w Sulinie

Nieodpłatnie

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

112.

MK/112/2019

13.06.2019 r.

03.08.2019 r. od godz. 14:00 – 04.08.2019 r. do godz. 14:00

Elżbieta Tomczyk

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w Świetlicy Wiejskiej w Gogolewie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

113.

GW/113/2019

17.06.2019 r.

17.06.2019 r. – 31.07.2019 r.

Rafał Wiśniowiecki

Wykonywanie prac porządkowych na terenie plaży w Marianowie

2.890,00 zł

Umowa zlecenie

-

114.

114/2019

19.06.2019 r.

22.06.2019 r.

ANODA Instalacje elektryczne – hydrauliczne Andrzej Sząber
Barzkowice 40/1
73-110 Stargard

Obsługa elektryczna festynu plenerowego pn. „Lato z Sydonią – od czarownicy do farmerki”

1.500,00 zł

Umowa zlecenie

-

115.

-

19.06.2019 r.

22.06.2019 r.

Renata Kowalska

Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych z zakresu wyplatania wianków świętojańskich i wykonywanie letnich kwiatów z krepiny i innych materiałów podczas festynu „Lato z Sydonią – od czarownicy do farmerki”

853,97 zł

Umowa zlecenie

-

116.

GN/116/2019

19.06.2019 r.

19.06.2019 r. – 21.06.2019 r.

Wydawnictwo Precjoza Rafał Gniła
ul. Wolności 48/114
42-220 Częstochowa

Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych w ramach operacji pn. „Lato z Sydonią – od czarownicy do farmerki, Kongres Kobiet z obszarów wiejskich”

6.150,00 zł

Umowa cywilnoprawna

-

117.

GN/117/2019

19.06.2019 r.

22.06.2019 r.

Fundacja „#Kultura”
ul. Gracjana Bojara Fijałkowskiego 6
75-385 Koszalin

Prowadzenie panelu dyskusyjnego T. „Zielone miejsca pracy sukcesem rozwoju polskiej wsi” w ramach realizacji projektu „Lato z Sydonią – od czarownicy do farmerki. Kongres Kobiet z obszarów wiejskich”

500,00 zł

Umowa cywilnoprawna

-

118.

GN/118/2019

19.06.2019 r.

22.06.2019 r.

Artur Mirosław Skorupa
ul. Rumuńska 31c
70-841 Szczecin

Usługa cateringowa w ramach operacji pn. „Lato z Sydonią – od czarownicy do farmerki. Kongres Kobiet z obszarów wiejskich”

8.100,00 zł

Umowa cywilnoprawna

-

119.

GN/119/2019

19.06.2019 r.

22.06.2019 r.

Fundacja „#Kultura”
ul. Gracjana Bojara Fijałkowskiego 6
75-385 Koszalin

Prowadzenie panelu dyskusyjnego T. „Od czarownicy do farmerki – zmieniająca się rola kobiety w ramach realizacji projektu „Lato z Sydonią – od czarownicy do farmerki. Kongres Kobiet z obszarów wiejskich”

500,00 zł

Umowa cywilnoprawna

-

120.

GN/120/2019

19.06.2019 r.

22.06.2019 r.

Grupa Doradczo-Szkoleniowa Joanna Sienkiewicz-Szeląg
ul. Sportowa 53
72-100 Goleniów

Wynajem, transport i obsługa sprzętu nagłaśniającego na konferencję zorganizowaną w ramach operacji pn. „Lato z Sydonią – od czarownicy do farmerki. Kongres Kobiet z obszarów wiejskich”

800,00 zł

Umowa cywilnoprawna

-

121.

GN/121/2019

19.06.2019 r.

22.06.2019 r.

Grupa Doradczo-Szkoleniowa Joanna Sienkiewicz-Szeląg
ul. Sportowa 53
72-100 Goleniów

Wynajem, transport i rozstawienie namiotu w ramach operacji pn. „Lato z Sydonią – od czarownicy do farmerki. Kongres Kobiet z obszarów wiejskich”

3.500,00 zł

Umowa cywilnoprawna

-

122.

-

19.06.2019 r.

22.06.2019 r.

Joanna Warecha

Prowadzenie konferencji „Lato z Sydonią – od czarownicy do farmerki. Kongres Kobiet z obszarów wiejskich”

1.000,00 zł

Umowa zlecenie

-

123.

-

19.06.2019 r.

22.06.2019 r.

Magdalena Słowińska

Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych z zakresu wyplatania wianków świętojańskich i wykonywanie letnich kwiatów z krepiny i innych materiałów podczas festynu „Lato z Sydonią – od czarownicy do farmerki”

853,97 zł

Umowa zlecenie

-

124.

-

19.06.2019 r.

22.06.2019 r.

Jolanta Lipińska

Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych z zakresu wyplatania wianków świętojańskich i wykonywanie letnich kwiatów z krepiny i innych materiałów podczas festynu „Lato z Sydonią – od czarownicy do farmerki”

853,97 zł

Umowa zlecenie

-

125.

GN/125/2019

24.06.2019 r.

24.06.2019 r. – 23.06.2022 r.

Sebastian Petryka

Dzierżawa części działki nr ewid. 761 obręb Marianowo o pow. 100 m2 na cele rekreacji indywidualnej

1.328,40 zł

Umowa dzierżawy

-

126.

GN/126/2019

24.06.2019 r.

24.06.2019 r. – 23.06.2022 r.

Krzysztof Stefaniuk

Dzierżawa części działki nr ewid. 761 obręb Marianowo o pow. 100 m2 na cele rekreacji indywidualnej

1.328,40 zł

Umowa dzierżawy

-

127.

GN/127/2019

24.06.2019 r.

24.06.2019 r. – 23.06.2022 r.

Tomasz Leszczyński

Dzierżawa części działki nr ewid. 761 obręb Marianowo o pow. 100 m2 na cele rekreacji indywidualnej

1.328,40 zł

Umowa dzierżawy

-

128.

GN/128/2019

24.06.2019 r.

24.06.2019 r. – 23.06.2022 r.

Jacek Piątek

Dzierżawa części działki nr ewid. 761 obręb Marianowo o pow. 100 m2 na cele rekreacji indywidualnej

1.328,40 zł

Umowa dzierżawy

-

129.

GN/129/2019

24.06.2019 r.

24.06.2019 r. – 23.06.2022 r.

Konrad Kaczmarek

Dzierżawa części działki nr ewid. 761 obręb Marianowo o pow. 100 m2 na cele rekreacji indywidualnej

1.328,40 zł

Umowa dzierżawy

-

130.

130/2019

28.06.2019 r.

28.06.2019 r. – 15.08.2019 r.

Aktiv Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Skryta 99
62-064 Plewiska

Doposażenie placów zabaw poprzez dostawę i montaż dodatkowych urządzeń

44.544,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

22.07.2019 r.

Aneks Nr 1

131.

526/ZS-4/2019

18.06.2019 r.

01.03.2019 r. – 31.12.2019 r.

Wojewoda Zachodniopomorski

Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych

33.479,00 zł

Ustawa z dnia 23.10.2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

-

132.

ŚR/132/2019

27.06.2019 r.

27.06.2019 r. – 30.07.2019 r.

Firma Usługowa „EL-KA” Elżbieta Paluch
ul. Zwycięzców 27/8
73-140 Ińsko

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów w ramach działania 2.14 – Poprawa jakości powietrza oraz działania 2.15 –Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy RPO WZ 2014 – 2020

9.000,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

05.07.2019 r.

Aneks Nr 1

 

01.10.2019 r.

Aneks Nr 2

133.

192/WriR-IV/06/19

04.07.2019 r.

04.07.2019 r. – 15.11.2019 r.

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie nagrodzonego w konkursie „Granty sołeckie 2019” projektu pn, Integrujmy się przy „Dębie” 

10.000,00 zł

Uchwała Nr VII/88/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 30.05.2019 r.

-

134.

-

28.06.2019 r.

08.07.2019 r. – 31.07.2019 r.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Organizacja praktyki dla studenta ZUT w Urzędzie Gminy Marianowo

-

Umowa o realizację praktyki zawodowej

-

135.

GN/135/2019

10.07.2019 r.

10.07.2019 r. – 09.07.2022 r.

Iwona i Artur Błażejewscy

Dzierżawa części działki nr ewid. 109/2 obręb Dalewo o pow. 63 m2 na cele przydomowych terenów zieleni

841,32 zł

Umowa dzierżawy

-

136.

GW/136/2019

11.07.2019 r.

11.07.2019 r. – 09.08.2019 r.

Tomasz Rybicki

Wykonywanie prac porządkowych na ternie plaży w Marianowie

2.250,00 zł

Umowa zlecenie

-

137.

-

17.07.2019 r.

17.07.2019 r. – 03.08.2019 r.

Ewa Golińska

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w Domu Strażaka w Marianowie

Nieodpłatnie

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

138.

GN/138/2019

23.07.2019 r.

23.07.2019 r. – 15.08.2019 r.

Usługowy Zakład Robót Melioracyjnych Jan Nowak
ul. Warzywna 18A
73-110 Stargard

Modernizacja mostu drogowego na ulicy Jeziornej w Marianowie

42.650,04 zł

Umowa dzierżawy

-

139.

139/2019

25.07.2019 r.

25.07.2019 r. – 31.07.2019 r.

„STARDACH” zakład Handlowo – Usługowy
mgr art. Witold Starzyński
Przelewice 104
74-210 Przelewice

Naprawa części pokrycia dachowego wykonanego z papy na obiekcie stanowiącym własność komunalną Gminy Marianowo zlokalizowanym w Dzwonowie nr 62

12.000,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

140.

MK/140/2019

30.07.2019 r.

03.08.2019 r. od godz. 12:00 – 04.08.2019 r. do godz. 15:00

Ochotnicza Straż Pożarna w Sulinie

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w Świetlicy Wiejskiej w Sulinie

Nieodpłatnie

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

141.

MK/141/2019

05.08.2019 r.

10.08.2019 r. od godz. 12:00 – 11.08.2019 r. do godz. 12:00

Anna Odwalt

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w Świetlicy Wiejskiej w Dzwonowie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

142.

GN/142/2019

06.08.2019 r.

06.08.2019 r. – 05.08.2022 r.

Wiesława Wysocka

Dzierżawa działki nr ewid. 330/4 obręb Gogolewo o pow. 0,0355 ha na cele rolne – ogród przydomowy

534,00 zł

Umowa dzierżawy

-

143.

MK/143/2019

08.08.2019 r.

15.08.2019 r. od godz. 08:00 – 16.08.2019 r. do godz. 08:00

Jolanta Klimecka

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w Świetlicy Wiejskiej w Gogolewie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

144.

GW/144/2019

12.08.2019 r.

12.08.2019 r. – 29.09.2019 r.

Rafał Wiśniowiecki

Wykonywanie prac porządkowych na terenie plaży w Marianowie

3.950,00 zł

Umowa zlecenie

-

145.

GW/145/2019

12.08.2019 r.

12.08.2019 r. – 29.09.2019 r.

Tomasz Rybicki

Wykonywanie prac porządkowych na ternie plaży w Marianowie

3.950,00 zł

Umowa zlecenie

-

146.

146/2019

06.09.2019 r.

06.09.2019 r. – 20.11.2019 r.

Kazimierz Jaworski Zakład Instalacji Sanitarnych i Usługi Ogólnobudowlane ul. Armii Krajowej 9A/3 73-110 Stargard

Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Trąbki

117.947,09 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

147.

-

07.08.2019 r.

07.08.2019 r. – 31.12.2029 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin

Ustalenie zasad wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Marianowo

-

Porozumienie

-

148.

12/CP/2019

07.08.2019 r.

07.08.2019 r. – 31.12.2029 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji porozumienia z dnia 07.08.2019 r. w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Marianowo

-

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

-

149.

OR/149/2019

09.08.2019 r.

10.09.2019 r. – 14.09.2019 r.

Świat Języków i Podróż Lingualand
Olga Kowalska
Plac Wolności 2
21-500 Biała Podlaska

Przeprowadzenie zajęć pt. „Animacja dla dzieci” w trakcie trwania „Dożynek Gminnych” w Wiechowie

500,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

150.

MK/150/2019

27.08.2019 r.

02.09.2019 r. – 30.12.2019 r.

Przewóz Osób „POL-BUS”
Tomasz Sochacki
ul. Krótka 5
73-132 Suchań

Dowożenie uczniów z terenu Gminy Marianowo do szkoły w Marianowie na podstawie biletów miesięcznych oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu od 02.09.2019 r. do 30.12.2019 r.

Cena jednostkowa biletu miesięcznego

113,29 zł

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

-

151.

MK/151/2019

02.09.2019 r.

02.09.2019 r. –20.12.2019 r.

Marta Sadocha

Opieka nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu do szkół w Stargardzie i z powrotem

3.393,00 zł

Umowa zlecenie

-

152.

GN/152/2019

29.08.2019 r.

29.08.2019 r. – 28.08.2022 r.

Marzena Jaroń

Dzierżawa działki nr ewid. 330/3 obręb Gogolewo o pow. 0,0120 ha na cele rolne – ogród przydomowy

153,00 zł

Umowa dzierżawy

-

153.

ZPB/153

06.09.2019 r.

06.09.2019 r. – 30.09.2019 r.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Projekt” Piotr Różański
ul. Szczecińska 70/2
73-110 Stargard

Opracowanie projektu obejmującego modernizację systemu grzewczego c.o. i c.w. w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie wraz z modernizacją kotłowni, przebudową komina i naprawą pokrycia dachowego z odprowadzeniem wód opadowych

5.000,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

154.

ZPB/154

06.09.2019 r.

06.09.2019 r. – 30.09.2019 r.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Projekt” Piotr Różański
ul. Szczecińska 70/2
73-110 Stargard

Opracowanie projektu obejmującego modernizację systemu grzewczego c.o. i c.w. w świetlicy wiejskiej w Sulinie wraz z modernizacją kotłowni, komina oraz wymianą opaski betonowej

5.000,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

155.

OR/155/2019

10.09.2019 r.

10.09.2019 r. – 14.09.2019 r.

Zygmunt Szrenfer

Występ estradowy kapeli ludowo – biesiadnej Retro podczas „Dożynek Gminnych” w Wiechowie

650,00 zł

Umowa zlecenie

-

156.

OR/156/2019

10.09.2019 r.

10.09.2019 r. – 15.09.2019 r.

Mirosław Wesołowski

Obsługa muzyczna, wokalna i artystyczna podczas „Dożynek Gminnych” w Wiechowie

1.068,68 zł

Umowa zlecenie

-

157.

MK/157/2019

18.09.2019 r.

04.10.2019 r. od godz. 15:00 – 05.10.2019 r. do godz. 15:00

Adela Rakowiecka

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w Świetlicy Wiejskiej w Gogolewie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

158.

MK/158/2019

26.09.2019 r.

26.09.2019 r. – 03.10.2019 r.

Zakład Ogólnobudowlany
Wiktor Lewicki
ul. Ogrodowa 2/2
73-121 Marianowo

Wymiana pieca centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wiechowie

6.000,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

159.

13708498

19.09.2019 r.

19.09.2019 r. – 15.10.2019 r.

Orange Polska S.A.
Art. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Uruchomienie połączeń telefonicznych w lokalu wyborczym w Dzwonowie na czas wyborów do Sejmu i do Senatu RP

88,56 zł – opłata instalacyjna

34,32, zł – opłata abonamentowa

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

160.

13708501

19.09.2019 r.

19.09.2019 r. – 15.10.2019 r.

Orange Polska S.A.
Art. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Uruchomienie połączeń telefonicznych w lokalu wyborczym w Marianowie na czas wyborów do Sejmu i do Senatu RP

88,56 zł – opłata instalacyjna

34,32, zł – opłata abonamentowa

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

161.

MK/161/2019

24.09.2019 r.

28.09.2019 r. od godz. 10:00 – 29.09.2019 r. do godz. 10:00

Stanisława Kubiak

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w Świetlicy Wiejskiej w Sulinie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

162.

-

16.09.2019 r.

16.09.2019 r. – 31.12.2019 r.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Anna Południewska-Senczyszyn
ul. Szczecińska 26/2
73-110 Stargard

Wykonywanie na rzecz pracodawcy – Urzędu Gminy Marianowo usług medycznych z zakresu medycyny pracy

 • 40,00 badanie wstępne, okresowe i kontrolne
 • Pozostałe badania zgodnie z cennikiem

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

163.

OC/163/2019

10.10.2019 r.

10.10.2019 r. – 31.12.2019 r.

Marek Leśniewski

Palenie w piecu centralnego ogrzewania w budynku „Dom Strażaka” w Marianowie ul. Stargardzka 55

1.719,90 zł

Umowa zlecenie

-

164.

MK/164/2019

27.09.2019 r.

28.09.2019 r. od godz. 11:00 – 29.09.2019 r. do godz. 11:00

Jolanta Kilińska

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w Świetlicy Wiejskiej w Gogolewie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

165.

165/2018

30.09.2019 r.

30.09.2019 r. – 30.04.2020 r.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „ELAS” Elżbieta Krukowska
ul. Boh. Warszawy 34
72-200 Nowogard

Dostawa opału do obiektów komunalnych Gminy Marianowo

 • węgiel – 692,00 zł/tona,
 • miał – 545,00 zł/tona

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

166.

OC/166/2019

30.09.2019 r.

30.09.2019 r. – 25.10.2019 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dzwonowie

Dotacja dla OSP w Dzwonowie na dofinansowanie zakupu zestawu w walizce LUKAS

2.100,00 zł

Uchwała Nr X/45/2019 Rady Gminy Marianowo z dnia 27 września 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie

-

167.

OC/167/2019

30.09.2019 r.

30.09.2019 r. – 25.10.2019 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Marianowie

Dotacja dla OSP w Marianowie na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej

840,00 zł

Uchwała Nr X/46/2019 Rady Gminy Marianowo z dnia 27 września 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie

-

168.

GW/168/2019

04.10.2019 r.

04.10.2019 r. – 31.10.2019 r.

Usługi Transportowe Arkadiusz Woźniak
ul. Dąbrowskiego 10A/6
73-120 Chociwel

Wykonanie remontu dróg gruntowych na odcinku 2100 mb na działkach nr geod 207 obręb Gogolewo (1500 mb) nr geod. 626/1 obręb Marianowo (500 mb) i nr 126 obręb Czarnkowo (100 mb)

10.000,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

169.

GW/169/2019

01.10.2019 r.

01.10.2019 r. – 23.12.2019 r.

Tomasz Rybicki

Wykonywanie prac porządkowych na drogach gminnych

6.750,00 zł

Umowa zlecenie

-

170.

GW/170/2019

01.10.2019 r.

01.10.2019 r. – 31.10.2019 r.

Rafał Wiśniowiecki

Wykonywanie prac porządkowych na drogach gminnych

2.250,00 zł

Umowa zlecenie

-

171.

MK/171/2019

01.10.2019 r.

01.10.2019 r. -31.12.2019 r.

Zdzisław Mościński

Palenie w piecu centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Dzwonowie 62

6.750,00 zł

Umowa zlecenie

-

172.

MK/172/2019

04.10.2019 r.

04.10.2019 r. -31.12.2019 r.

Agnieszka Tomczak

Palenie w piecu centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Wiechowie 27

5.220,00 zł

Umowa zlecenie

-

173.

PROW-19.2.1-11-01214-32

25.09.2019 r.

Do dnia spłaty pożyczki

Bank Gospodarstwa Krajowego
ul. Aleje Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

Udzielenie pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Trąbki” w wysokości do 60.314,00 zł

 • prowizja w wysokości 0,1 % kwoty udzielonej pożyczki w dniu uruchomienia I transzy pożyczki,
 • oprocentowanie 0,25 stawki referencyjnej obliczonej jako śr. Arytmetyczna wskaźnika wibor 3M za okres ostatnich 3 dni

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2015 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1558)

-

174.

-

24.09.2019 r.

Na czas oznaczony do dnia całkowitego rozliczenia pożyczki

Bank Gospodarstwa Krajowego
ul. Aleje Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

Otwarcie i prowadzenie rachunku  środków własnych oraz rachunku pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Trąbki”

Zgodnie z taryfą opłat i prowizji banku BGK

Umowa Nr PROW-19.2.1-11-01214-32

-

175.

SG/175/2019

30.09.2019 r.

01.10.2019 r. – 14.10.2019 r.

Natalia Borowska

Wykonywanie obowiązków operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Dzwonowie w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

350,00 zł

Umowa zlecenie

-

176.

SG/176/2019

30.09.2019 r.

01.10.2019 r. – 14.10.2019 r.

Magdalena Chrząszcz

Wykonywanie obowiązków operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Marianowie w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

350,00 zł

Umowa zlecenie

-

177.

SG/177/2019

03.10.2019 r.

07.10.2019 r. – 14.10.2019 r.

Zdzisław Chmielewski

Przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Dzwonowie do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

300,00 zł

Umowa zlecenie

-

178.

SG/178/2019

03.10.2019 r.

07.10.2019 r. – 14.10.2019 r.

Stanisław Kalata

Przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Gogolewie do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

300,00 zł

Umowa zlecenie

-

179.

SG/179/2019

03.10.2019 r.

07.10.2019 r. – 14.10.2019 r.

Iga Golińska

Przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Marianowie do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

300,00 zł

Umowa zlecenie

-

180.

SG/180/2019

03.10.2019 r.

07.10.2019 r. – 14.10.2019 r.

Krzysztof Czyż

Przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Sulinie do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

300,00 zł

Umowa zlecenie

-

181.

MK/181/2019

04.10.2019 r.

19.10.2019 r. od godz. 13:00 – 20.10.2019 r. do godz. 13:00

Elżbieta Kortus

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w Świetlicy Wiejskiej w Gogolewie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

182.

PP/182/2019

04.10.2019 r.

04.10.2019 r. – 20.11.2019 r.

Ludowy Zespoł Sportowy „Sydonia”
ul. Stargardzka 26
73-121 Marianowo

Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży”

2.000,00 zł

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

-

183.

MK/183/2019

16.10.2019 r.

16.10.2019 r. – 31.12.2019 r.

Danuta Kot

Palenie w piecu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Sulinie

3.375,00 zł

Umowa zlecenie

-

184.

MK/184/2019

16.10.2019 r.

16.10.2019 r. – 31.12.2019 r.

Zdzisław Chmielewski

Palenie w piecu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie

4.350,00 zł

Umowa zlecenie

-

185.

TEL000125123891/NEOI

03.10.2019 r.

Na czas nieokreślony

Orange Polska S.A.
Art. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Usługa dostępu do Internetu w lokalu wyborczym w Marianowie

61,01 zł/miesiąc

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

186.

TEL000125123969/NEOI

03.10.2019 r.

Na czas nieokreślony

Orange Polska S.A.
Art. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Usługa dostępu do Internetu w lokalu wyborczym w Dzwonowie

61,01 zł/miesiąc

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

187.

GW/187/2019

14.10.2019 r.

14.10.2019 r. – 30.11.2019 r.

Usługi Leśne
Mariusz Walkowiak
ul. Jeziorna 7
73-108 Kobylanka

Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew w ciągu ul. Mieszka I w Marianowie

5.400,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

188.

GW/188/2019

14.10.2019 r.

14.10.2019 r. – 31.10.2019 r.

Usługi Leśne
Mariusz Walkowiak
ul. Jeziorna 7
73-108 Kobylanka

Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew na cmentarzach komunalnych w Marianowie, Dzwonowie i Dalewie

13.000,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

189.

GN/189/2019

15.10.2019 r.

15.10.2019 r. – 14.10.2022 r.

Marzena Jaroń

Dzierżawa działki nr ewid. 124/2 obręb Gogolewo o pow. 0,0063 ha na cele przydomowego terenu zieleni

837,00 zł

Umowa dzierżawy

-

190.

OC/190/2019

21.10.2019 r.

21.10.2019 r. – 29.11.2019 r.

AWIX Krzysztof Kacprzak
Dębice 30/5
72-130 Maszewo

Wymiana bramy garażowej i 2 par drzwi wejściowych w obiekcie Remizy Strażackiej OSP w Gogolewie

11.500,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

191.

ZPB/191/2019

18.11.2019 r.

18.11.2019 r. – 16.12.2019 r.

Zakład Ogólnobudowlany
Wiktor Lewicki
ul. Ogrodowa 2/2
73-121 Marianowo

Remont toalety II piętra w budynku Urzędu Gminy Marianowo.

20.004,04 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

192.

ZPB/192/2019

24.10.2019 r.

24.10.2019 r. – 16.12.2019 r.

VIA Projekt
Łukasz Szawaryński
ul. Pomarańczowa 43/15, 70-781 Szczecin

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej położonej w działce nr geod. 597/1 w miejscowości Sulino, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1735Z do granicy działki nr geod. 482/3

28.843,50 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

193.

ZPB/193/2019

24.10.2019 r.

24.10.2019 r. – 06.12.2019 r.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Projekt” Piotr Różański
ul. Szczecińska 70/2
73-110 Stargard

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy zadaszenia nad sceną przy plaży w Marianowie wraz z widownią oraz częściową zmianą zagospodarowania terenu

7.500,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

18.11.2019 r.

Aneks Nr 1

 

28.11.2019 r.

Aneks Nr 2

194.

GN/194/2019

25.10.2019 r.

25.10.2019 r. – 24.10.2029 r.

Patrycja Bodek

Dzierżawa

- części niezabudowanej działki gruntu nr ewid. 408/2 obręb Marianowo o pow. 0,4674 ha,

- części niezabudowanej działki nr ewid. 408/3 obręb Marianowo o pow. 17,9946 ha

na cele rolne -  uprawy polowe.

86.000,00 zł

Umowa dzierżawy

-

195.

675/S4/2019

30.10.2019 r.

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Wojewoda Zachodniopomorski

Przekazanie dotacji celowej na zadanie realizowane w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”

16.737,00 zł

Art. 247 ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, art. 9 ustawy z dnia 04.11.2016 r. o wpieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz art. 150 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych

-

196.

GN/196/2019

08.11.2019 r.

08.11.2019 r. – 07.11.2022 r.

Dariusz Naganowski

Dzierżawa niezabudowanej działki gruntu nr ewid. 109 obręb Gogolewo o pow. 0,64 ha

na cele rolne -  uprawy polowe.

1.950,00 zł

Umowa dzierżawy

-

197.

GN/197/2019

12.11.2019 r.

Na czas nieokreślony

Ewa Kuberska

Umowa odpłatnego przekazania urządzeń sieci wodociągowej na rzecz Gminy Marianowo

28.861,50 zł

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

-

198.

-

24.10.2019 r.

01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Powiat Stargardzki
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard

Nieodpłatne udostępnienie pomieszczenia biurowego z przeznaczeniem na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

-

Kodeks cywilny

-

199.

OC/199/2019

18.11.2019 r.

18.11.2019 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wiechowie

Nieodpłatne przekazanie mienia na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiechowie

29.424,99 zł

Kodeks cywilny

-

200.

GW/200/2019

25.11.2019 r.

25.11.2019 r. – 24.12.2019 r.

Rafał Wiśniowiecki

Wykonywanie prac porządkowych na drogach gminnych

2.250,00 zł

Umowa zlecenie

-

201.

-

18.11.2019 r.

18.11.2019 r. – 17.11.2039 r.

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.
ul. I Brygady Legionów 8-10
Goleniów

Oddanie w dzierżawę urządzeń i obiektów wodociągowych

56.666,40 zł

Umowa dzierżawy

-

202.

SZOWES-OWESwRST/32/STG/MAR/GI-10/09.2019

04.11.2019 r.

04.11.2019 r. – 30.04.2020 r.

4C Centrum Ekonomii Społecznej Sp. z o.o.
ul. Tkacka 19-22/303
70-556 Szczecin,

Gmina Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Wsparcie w ramach projektu „SZOWES-OWES w regionie stargardzkim”

5.018,10 zł

Kodeks cywilny

-

203.

Porozumienie nr 8/2019

15.11.2019 r.

15.11.2019 r. – 31.12.2019 r.

Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry

Opłata składki członkowskiej za rok 2019

117.475,00 zł

Uchwała Nr 11/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 15.06.2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Związkowi Gmin Dolnej Odry oraz wskazania organu do tego uprawnionego

-

204.

MK/204/2019

11.12.2019 r.

14.12.2019 r. od godz. 11:00 – 15.12.2019 r. do godz. 11:00

Paweł Filocha

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w „Domu Strażaka” w Marianowie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

205.

205/2019

13.12.2019 r.

13.12.2019 r. – 23.12.2019 r.

„Spectos” Spółka z o.o. Sp. k.
ul. Łużycka 87/15
74-100 Gryfino

Rozbiórka budynku magazynowego zlokalizowanego na terenie działki nr geod. 21/15, obręb Trąbki

39.500,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

206.

GN/206/2019

09.12.2019 r.

09.12.2019 r. – 31.12.2019 r.

Krzysztofa Pasieka-Garstecka
Adam Garstecki

Umowa odpłatnego przekazania urządzeń  sieci wodociągowej na rzecz Gminy Marianowo

3.303,00 zł

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz umowa przedwstępna GN/134/2017 z dnia 09.10.2017 r. zmieniona Aneksem Nr 1 z dnia 31.12.2018 r. oraz Aneksem Nr 2 z dnia 30.10.2019 r.

-

207.

MK/207/2019

20.12.2019 r.

31.12.2019 r. od godz. 15:00 – 01.01.2020 r. do godz. 15:00

Marcin Sokalski

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w „Domu Strażaka” w Marianowie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

208.

GN/208/2019

10.12.2019 r.

10.12.2019 r. – 09.12.2022 r.

Feliksa Wojtakowska

Dzierżawa niezabudowanej działki gruntu nr ewid. 215/22 obręb Marianowo o pow. 0,1188 ha na cele rolne -  uprawy polowe.

108,00 zł

Umowa dzierżawy

-

209.

GN/209/2019

16.12.2019 r.

16.12.2019 r. – 28.02.2021 r.

Mariusz Kulawiak

Przedwstępna umowa odpłatnego przekazania sieci wodociągowej na rzecz Gminy Marianowo

50 zł/mb sieci wodociągowej

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

-

210.

D/I/33/10280313/00001/0

19.11.2019 r.

Na czas nieokreślony

ENEA Operator Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań

Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dzwonowie, dz. nr 193/5

Zgodnie z obowiązującą taryfą

-

-

211.

D/I/33/10025274/00465/0

19.11.2019 r.

Na czas nieokreślony

ENEA Operator Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań

Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków, dz. nr 32/1 obręb Trąbki

Zgodnie z obowiązującą taryfą

-

-

212.

D/I/33/10025274/00462/0

19.11.2019 r.

Na czas nieokreślony

ENEA Operator Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań

Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków, dz. nr 214/1 obręb Dzwonowo

Zgodnie z obowiązującą taryfą

-

-

213.

D/I/33/10025274/00463/0

19.11.2019 r.

Na czas nieokreślony

ENEA Operator Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań

Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków, dz. nr 312/11 obręb Dzwonowo

Zgodnie z obowiązującą taryfą

-

-

214.

D/I/33/10025274/00464/0

19.11.2019 r.

Na czas nieokreślony

ENEA Operator Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań

Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków, dz. nr 21/15 obręb Trąbki

Zgodnie z obowiązującą taryfą

-

-

215.

MK/215/2019

16.12.2019 r.

19.12.2019 r. od godz. 15:00 – 20.12.2019 r. do godz. 15:00

Małgorzata Sinkiewicz

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w „Domu Strażaka” w Marianowie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

216.

MK/216/2019

27.12.2019 r.

02.01.2020 r. – 30.12.2020 r.

Przewóz Osób „POL-BUS”
Tomasz Sochacki
ul. Krótka 5
73-132 Suchań

Dowożenie uczniów z terenu Gminy Marianowo do szkoły w Marianowie na podstawie biletów miesięcznych oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu od 02.01.2020 r. do 30.12.2020 r.

Cena jednostkowa biletu miesięcznego

126,68 zł

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

-

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 28-01-2019 11:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Wojtala 01-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Stępień 17-03-2023 11:05