Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Centralny Rejestr Umów i Porozumień Urzędu Gminy Marianowo zawartych w 2020 roku

Centralny Rejestr Umów i Porozumień
Urzędu Gminy Marianowo
zawartych w 2020 roku

 

L.p.

Numer umowy/porozumienia

Data zawarcia umowy/porozumienia

Okres obowiązywania
od - do

Podmiot, z którym zawarto umowę/porozumienie

Przedmiot umowy

Kwota wykonania umowy/porozumienia

Podstawa (tryb) zawarcia
umowy/porozumienia

Data i numer aneksu

1.

MK/1/2020

02.01.2020 r.

02.01.2020 r. –26.06.2020 r.

Marta Sadocha

Opieka nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu do szkół w Stargardzie i z powrotem

5.610,00 zł

Umowa zlecenie

-

2.

MK/2/2020

02.01.2020 r.

01.01.2020 r. – 30.04.2020 r.

Zdzisław Chmielewski

Palenie w piecu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie

8.024,00 zł

Umowa zlecenie

-

3.

MK/3/2020

02.01.2020 r.

01.01.2020 r. - 30.04.2020 r.

Danuta Kot

Palenie w piecu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Sulinie

8.024,00 zł

Umowa zlecenie

-

4.

MK/4/2020

02.01.2020 r.

01.01.2020 r. -30.04.2020 r.

Agnieszka Tomczak

Palenie w piecu centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Wiechowie 27

8.024,00 zł

Umowa zlecenie

-

5.

MK/5/2020

02.01.2020 r.

01.01.2020 r. -30.04.2020 r.

Zdzisław Mościński

Palenie w kotle centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Dzwonowie 62

15.600,00 zł

Umowa zlecenie

-

6.

SG/6/2020

02.01.2020 r.

01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Wytwórnia Telewizyjno – Filmowa “ALFA” Spółka z o.o.
ul. Kukułeczki 56
71-698 Szczecin

Udostępnienie systemu e-Urząd składającego się z modułów: e-Obieg, BIP, e-BOI, strona www, poczta e-mail.

8.856,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Umowa zawarta z podmiotem posiadającym prawa autorskie do programów objętych umową.

-

7.

-

02.01.2020 r.

01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Wytwórnia Telewizyjno – Filmowa “ALFA” Spółka z o.o.
ul. Kukułeczki 56
71-698 Szczecin

Umowa powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją umowy o współpracy nr SG/6/2020 z dnia 02.01.2020 r.

-

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, sprost. Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., s. 2) - RODO

-

8.

SG/8/2020

02.01.2020 r.

02.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Renata Huninik
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Złotników 5a/7
73-110 Stargard

Obsługa prawna Urzędu Gminy Marianowo

57.490,20 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

9.

OC/9/2020

02.01.2020 r.

01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

IODO Damian Szmit
os. Zachód A12F/7
73-110 Stargard

Świadczenie usług z zakresu ochrony danych osobowych i pełnienie funkcji inspektora ochrony danych

8.856,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

10.

OC/10/2020

02.01.2020 r.

01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

IODO Damian Szmit
os. Zachód A12F/7
73-110 Stargard

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiąca uzupełnienie do umowy nr OC/9/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r.

-

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

-

11.

203/2020

02.01.2020 r.

01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

TENSOFT Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2
45-839 Opole

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad eksploatacją oprogramowania ADAS Mieszkańcy, tsŹródło, Wsad i Admin

2.755,20 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Umowa zawarta z podmiotem posiadającym prawa autorskie do oprogramowania objętego umową.

-

12.

-

02.01.2020 r.

02.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Anna Południewska-Senczyszyn
ul. Szczecińska 26/2
73-110 Stargard

Wykonywanie na rzecz pracodawcy – Urzędu Gminy Marianowo usług medycznych z zakresu medycyny pracy

 • 40,00 badanie wstępne, okresowe i kontrolne
 • Pozostałe badania zgodnie z cennikiem

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

13.

GW/13/2020

03.01.2020 r.

01.01.2020 r. –31.12.2020 r.

Fundacja „Zawsze Razem”
ul. M. Konopnickiej 62
64-980 Trzcianka

Wyłapywanie, transportowanie i przetrzymywanie w schronisku bezdomnych zwierząt

 • dojazd i transport – 1,05 zł/km netto,
 • czas trwania akcji – 90,00 zł/godz. netto,
 • odbiór zwierzęcia pochwyconego – 30,00 zł netto,
 • przyjęcie do schroniska – 40,00 zł netto,
 • pobyt w schronisku – 10,00 zł/dobę netto,
 • sterylizacja, kastracja, trwałe znakowanie – 120,00 zł netto,
 • unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych – 135,00 zł/szt. netto,
 • opłata abonamentowa – 406,00 zł netto

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

14.

GW/14/2020

03.01.2020 r.

01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Remondis Szczecin Spółka z o.o.
ul. Janiny Smoleńskiej ps. “Jachna” 35
71-005 Szczecin

Wywóz odpadów z obiektów komunalnych Gminy Marianowo.

Zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do umowy:

pojemnik 120 L – 20,00 zł netto,

pojemnik 240 L – 40,00 zł netto,

pojemnik 1100 L – 120,00 zł netto

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

15.

RPA/15/2020

02.01.2020 r.

02.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Natalia Borowska

Pełnienie funkcji sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6.000,00 zł

Umowa zlecenie

-

16.

RPA/16/2020

02.01.2020 r.

08.01.2020 r. – 16.12.2020 r.

Karina Jankowska

Prowadzenie poradnictwa psychologicznego w ramach współpracy z GKRPA w Marianowie, GOPS w Marianowie oraz GZI w Marianowie – 1 godz. tygodniowo

80 zł brutto/godz.

Umowa zlecenie

-

17.

MK/17/2020

09.01.2020 r.

09.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

CALINECZKA
Monika Kamińska
Aleja Żołnierza 15
73-110 Stargard

Sprzedaż paliw płynnych do pojazdów będących własnością Gminy Marianowo

41.672,00 zł

(wartość szacunkowa)

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

18.

MK/18/2020

09.01.2020 r.

02.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dalewo i Gogolewo

Dostarczanie energii cieplnej do budynku świetlicy wiejskiej w Gogolewie

5.000,00 zł
(wartość szacunkowa)

Kodeks cywilny

01.10.2020 r.

Aneks Nr 1

19.

-

02.01.2020 r.

02.01.2020 r. – 31.08.2020 r.

Firma Usługowo – Szkoleniowa “EUREKA” Henryk Kruszyński
ul. Zacisze 1B/8
73-130 Dobrzany

Prowadzenie zadań z zakresu BHP oraz koordynowanie spraw p.poż.

4.160,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

31.08.2020 r.
Aneks Nr 1

20.

OC/20/2020

02.01.2020 r.

01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Piotr Wiechciński

Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu OSP w Wiechowie, utrzymanie czystości w pomieszczeniach garażowych

816,00 zł

Umowa zlecenie

-

21.

OC/21/2020

02.01.2020 r.

01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Marcin Krajcer

Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu OSP w Dzwonowie, utrzymanie czystości w pomieszczeniach garażowych, nadzór nad właściwym użytkowaniem sprzętu pożarniczego, wykonywanie konserwacji powierzonego sprzętu pożarniczego

2.448,00 zł

Umowa zlecenie

-

22.

OC/22/2020

02.01.2020 r.

01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Krzysztof Biernat

Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu OSP w Gogolewie, utrzymanie czystości w pomieszczeniach garażowych, nadzór nad właściwym użytkowaniem sprzętu pożarniczego, wykonywanie konserwacji powierzonego sprzętu pożarniczego

2.448,00 zł

Umowa zlecenie

-

23.

OC/23/2020

02.01.2020 r.

01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Franciszek Bojczuk

Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu OSP w Sulinie, utrzymanie czystości w pomieszczeniach garażowych, nadzór nad właściwym użytkowaniem sprzętu pożarniczego, wykonywanie konserwacji powierzonego sprzętu pożarniczego

2.448,00 zł

Umowa zlecenie

-

24.

OC/24/2020

09.01.2020 r.

09.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Marek Leśniewski

Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu OSP w Marianowie, utrzymanie czystości w pomieszczeniach garażowych, nadzór nad właściwym użytkowaniem sprzętu pożarniczego, wykonywanie konserwacji powierzonego sprzętu pożarniczego

19.890,00 zł

Umowa zlecenie

-

25.

OPS/25/2020

02.01.2020 r.

02.01.2020 r. – 31.12.2022 r.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie
Al. Jana Pawła II 42/U9
70-415 Szczecin

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo w latach 2020-2022

165.000,00 zł

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

-

26.

GN/26/2020

10.01.2020 r.

10.01.2020 r. – 09.01.2025 r.

Agnieszka Kocoń

Dzierżawa niezabudowanej działki gruntu nr ewid. 334/6 obręb Marianowo o pow. 6,4549 ha na cele rolne -  uprawy polowe.

10.000,00 zł

Umowa dzierżawy

-

27.

MK/27/2020

13.01.2020 r.

18.01.2020 r. – 19.01.2020 r.

Monika Pasierbek-Halko

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

28.

OR/28/2020

16.01.2020 r.

16.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

SORT Spółka z o.o.
ul. 26 kwietnia 91
71-126 Szczecin

Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy Marianowo

6.400,00 zł
(wartość szacunkowa)

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

29.

GN/29/2020

14.01.2020 r.

14.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Architekt Agata Prabucka
ul. Warszawska 3/2
73-110 Stargard

Opracowywanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 • 553,50 zł brutto –decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • 553,50 zł brutto decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

30.

GN/30/2020

14.01.2020 r.

14.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Architekt Agata Prabucka
ul. Warszawska 3/2
73-110 Stargard

Powierzenie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy nr GN/29/2020 z dnia 14.01.2020 r.

-

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO

-

31.

GN/31/2020

15.01.2020 r.

15.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Zakład Usług Geodezyjnych “AZYMUT” Jerzy Kielan
ul. Staszica 9/1 A-B
Stargard

Usługi geodezyjne na rzecz Gminy Marianowo

Wydzielenie działek:

 • podział na dwie działki – 3.567,00 zł,
 • podział na trzy działki – 4.520,00 zł,
 • podział na cztery działki – 5.094,00 zł,
 • podział na pięć działek – 6.765,00 zł,
 • podział powyżej pięciu działek – 984,00 zł (za każdą następną),

Wznowienie granic działki – 405,90 zł za każdy punkt

Aktualizacja map w zakresie ewidencji gruntów i budynków – 1.599,00 zł (za każdą działkę)

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

32.

S-0333/2020

14.01.2020 r.

01.01.2020 r. –31.12.2020 r.

Zakład Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o.
ul. Hanny Januszewskiej 1
60-195 Poznań

Przedłużenie gwarancji 11 programów SIGID wykorzystywanych w Urzędzie Gminy Marianowo.

9.732,99 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Umowa zawarta z podmiotem posiadającym prawa autorskie do programów objętych gwarancją.

-

33.

GW/33/2020

16.01.2020 r.

20.01.2020 r. – 31.03.2020 r.

Tomasz Rybicki

Wykonywanie prac utrzymaniowych na drogach gminnych

6.560,00 zł

Umowa zlecenie

-

34.

GW/34/2020

16.01.2020 r.

20.01.2020 r. – 31.03.2020 r.

Rafał Wiśniowiecki

Wykonywanie prac utrzymaniowych na drogach gminnych

6.560,00 zł

Umowa zlecenie

-

35.

MK/35/2020

17.01.2020 r.

25.01.2020 r. – 26.01.2020 r.

Anna Klein

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Gogolewie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali instytutcyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

36.

86/ZPS4/2020

10.01.2020 r.

01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Wojewoda Zachodniopomorski

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie

81.000,00 zł

Art. 150 i 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

-

37.

Aneks nr 14

18.12.2019 r.

Zgodnie z umową dzierżawy

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.
ul. 3-go Maja 14/2
72-200 Nowogard

Aneks do umowy dzierżawy urządzeń i obiektów wodociągowo – kanalizacyjnych zawartej w dniu 29 grudnia 2006 r.

Zmiana wartości dzierżawionego majątku z kwoty 7.246.622,05 zł do kwoty 7.249.925,05 zł

Kodeks cywilny

-

38.

GN/38/2020

28.01.2020 r.

01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

PROCAD S.A.
ul. Kartuska 215
80-122 Gdańsk

Utrzymanie systemu informacji przestrzennej do zarządzania miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego – moduł MPZP

1.845,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Umowa zawarta z podmiotem posiadającym prawa autorskie do oprogramowania objętego umową.

-

39.

ZPB/39/2020

30.01.2020 r.

01.02.2020 r. – 31.12.2020 r.

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2
72-200 Nowogard

Utrzymanie i eksploatacja rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowości Dzwonowo i Sołectwie Trąbki

22.999,90 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

40.

SG/40/2020

02.01.2020 r.

02.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

“INFONET” Usługi Informatyczne Maciej Krzyśko
ul. Ogrodowa 44
73-260 Pełczyce

Obsługa informatyczna Urzędu Gminy Marianowo.

5.904,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

41.

MK/41/2020

03.02.2020 r.

08.02.2020 r. – 09.02.2020 r.

Janina Kulawiak

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Gogolewie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

42.

GN/42/2020

05.02.2020 r.

05.02.2020 r. – 04.02.2023 r.

Stanisław Lada

Dzierżawa niezabudowanej działki gruntu nr ewid. 277/2 obręb Gogolewo o pow. 1,16 ha na cele rolne -  uprawy polowe.

6.150,00 zł

Umowa dzierżawy

-

43.

226/ZPS4/2020

31.01.2020 r.

01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Wojewoda Zachodniopomorski

Przyznanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację działań przewidzianych w programie „Posiłek w szkole i w domu” w 2020 r.

70.000,00 zł

Art. 136, 150 i 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

-

44.

MK/44/2020

11.02.2020 r.

22.02.2020 r. – 23.02.2020 r.

Ilona Kościelniak

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

45.

MK/45/2020

13.02.2020 r.

22.02.2020 r. – 23.02.2020 r.

Agnieszka Kochelak

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w Domu Strażaka w Marianowie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

46.

RPA/46/2020

17.02.2020 r.

17.02.2020 r. – 31.12.2020 r.

Anna Klinik

Prowadzenie na potrzeby GKRPA w Marianowie badań psychologicznych i sporządzanie opinii biegłych sądowych z zakresu uzależnienia od alkoholu

180,00 zł za opinię psychologiczną

Umowa zlecenie

-

47.

EU/1262/EZ14/2020

18.02.2020 r.

01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

PKP Energetyka S.A.
ul. Hoża 63/67
Warszawa

Utrzymanie w sprawności technicznej siedmiu opraw oświetlenia ulicznego przy drodze do stacji PKP Trąbki

849,24 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

12.06.2020 r.

Aneks Nr 1

48.

1/1/2020

10.02.2020 r.

10.02.2020 r. – 31.12.2020 r.

Usługowy Zakład Kominiarski Ireneusz Żaboklicki
Osiedle Północne 31
73-108 Kobylanka

Czyszczenie przewodów kominowych  w obiektach komunalnych Gminy Marianowo

2.203,28 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

49.

MK/49/2020

27.02.2020 r.

03.05.2020 r. – 04.05.2020 r.

Paweł Kortus

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Gogolewie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

50.

D/I/33/10025274/00467/0

12.02.2020 r.

Na czas nieokreślony

ENEA Operator Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań

Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do działki nr 21/6 obręb Trąbki (oczyszczalnia ścieków)

Zgodnie z obowiązującą taryfą

-

-

51.

D/I/33/13336396/00001/0

04.02.2020 r.

Na czas nieokreślony

ENEA Operator Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań

Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do działki nr 285/2 obręb Dalewo (boisko sportowe)

Zgodnie z obowiązującą taryfą

-

-

52

-

24.02.2020 r.

01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „GEOSYSTEM Sp. z o.o.
ul. Kubickiego 9 lok. 5
02-954 Warszawa

Przedłużenie licencji oraz okresu autorskiej opieki technicznej systemu eGmina z modułem iMPA VS

2.460,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Umowa zawarta z podmiotem posiadającym prawa autorskie do oprogramowania objętego umową.

-

53.

MK/53/2020

05.03.2020 r.

05.03.2020 r. – 12.03.2020 r.

Firma Budowlana Master-Bud Rafał Szydłowski
Gogolewo 26C
73-121 Marianowo

Malowanie ścian wewnętrznych o pow. 122,40 m2 i sufitu o pow. 116,31 m2 w świetlicy wiejskiej w Sulinie

3.000,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

54.

-

03.01.2020 r.

03.01.2020 r. – 26.02.2020 r.

Artur Cienkosz Centrum Profilaktyki i Reedukacji „ATELIER”
ul. Krasickiego 27/1
30-513 Kraków

Usługa edukacyjno – szkoleniowa pl. „Współpraca międzyinstytucjonalna w ramach pomocy osobom uzależnionym i doznającym przemocy w rodzinie” dla członków GKRPA oraz Zespołu Interdyscyplinarnego

1.150,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

55.

SO/1/2020

28.02.2020 r.

01.03.2020 r. – 30.11.2020 r.

Wanda Hochman

Utrzymanie czystości i porządku na kompleksie boisk sportowych ORLIK w Marianowie

7.650,00 zł

Umowa zlecenie

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z dniem 20.03.2020 r.

56.

SO/2/2020

28.02.2020 r.

01.03.2020 r. – 30.11.2020 r.

Miron Arendacz

Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych na kompleksie boisk sportowych ORLIK w Marianowie

5.400,00 zł

Umowa zlecenie

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z dniem 01.04.2020 r.

57.

SO/3/2020

28.02.2020 r.

01.03.2020 r. – 30.11.2020 r.

Marian Sztylka

Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych na kompleksie boisk sportowych ORLIK w Marianowie

5.400,00 zł

Umowa zlecenie

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z dniem 01.04.2020 r.

58.

PP/58/2020

01.03.2020 r.

01.03.2020 r. – 31.12.2020 r.

LZS „Orkan”
Dalewo 48B
73-121 Marianowo

Realizacja zadania publicznego pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Dalewo”

24.000,00 zł

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

-

59.

PP/59/2020

01.03.2020 r.

01.03.2020 r. – 31.12.2020 r.

LKS „Czarni”
ul. Stargardzka 42
73-121 Marianowo

Realizacja zadania publicznego pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Marianowo”

18.000,00 zł

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

29.12.2020 r.

Aneks Nr 1

 

60.

UMI007557/2020

02.01.2020 r.

02.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

DKS Sp. z o.o.
ul. Energetyczna 15
80-180 Kowale

Dzierżawa 3 urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą serwisową.

10.000,00 zł
(wartość szacunkowa, zależna od ilości kopii/wydruków)

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

61.

MK/61/2020

10.03.2020 r.

13.03.2020 r. – 15.03.2020 r.

Agata Leszczyńska

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w „Domu Strażaka” w Marianowie

369,00 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

62.

1487/OS/R6/2020/P

06.03.2020 r.

01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Ku Słońcu 34
71-080 Szczecin

Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych  na terenie Gminy Marianowo

43.624,13 zł
(wartość szacunkowa)

Art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

-

63.

D/I/33/10025274/00466/0

05.02.2020 r.

Na czas nieokreślony

ENEA Operator Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań

Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do działki nr 154/1 obręb Czarnkowo (plac zabaw)

Zgodnie z obowiązującą taryfą

-

-

64.

GN/64/2020

11.03.2020 r.

11.03.2020 r. – 10.03.2023

Zbigniew Lewandowski

Użyczenie działki nr ewid. 150/8 o pow. ok. 53 m2 obręb Wiechowo z przeznaczeniem na lokalizację drogi dojazdowej do przepompowni ścieków

-

Umowa użyczenia

-

65.

GN/65/2020

12.03.2020 r.

12.03.2020 r. – 30.04.2020 r.

Dariusz Naganowski

Małgorzata Naganowska

Marlena Furmańska

Waldemar Furmański

Cezary Janecki

Umowa odpłatnego przekazania sieci wodociągowej na rzecz Gminy Marianowo

43.974,00 zł

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz umowa przedwstępna GN/103/2017 z dnia 14.07.2017 r. zmieniona Aneksem Nr 1 z dnia 31.10.2018 r. oraz Aneksem Nr 2 z dnia 28 lutego 2020 r.

-

66.

GW/66/2020

30.03.2020 r.

Na czas nieokreślony

Genowefa Jas

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł - za 1 m3 ścieków
7,42 zł - opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

67.

GW/67/2020

30.03.2020 r.

Na czas nieokreślony

Agnieszka Miszczuk

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł - za 1 m3 ścieków
7,42 zł - opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

68.

GW/68/2020

30.03.2020 r.

Na czas nieokreślony

Edyta Chuchra

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł - za 1 m3 ścieków
7,42 zł - opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

13.07.2020 r.
Aneks Nr 1

69.

GW/69/2020

30.03.2020 r.

Na czas nieokreślony

Agnieszka Garwol

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł - za 1 m3 ścieków
7,42 zł - opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

70.

GW/70/2020

30.03.2020 r.

Na czas nieokreślony

Iwona Baranek

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł - za 1 m3 ścieków
7,42 zł - opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

71.

GW/71/2020

30.03.2020 r.

Na czas nieokreślony

Stanisława Rogalska

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł - za 1 m3 ścieków
7,42 zł - opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

72.

GW/72/2020

09.03.2020 r.

Na czas nieokreślony

Edward Stelmaszewski

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł - za 1 m3 ścieków
7,42 zł - opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

73.

GW/73/2020

09.03.2020 r.

Na czas nieokreślony

Lidia Łondka

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł - za 1 m3 ścieków
7,42 zł - opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

74.

37/D/2020

16.03.2020 r.

16.03.2020 r. – 31.12.2020 r.

Zachodniopomorski Kurator Oświaty

Określenie wysokości i trybu przekazywania w 2020 roku środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczania

Według potrzeb – zgodnie z przedłożonymi wnioskami (wartość szacunkowa - 24.290,00 zł)

Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

-

75.

GW/75/2020

31.03.2020 r.

01.04.2020 r. – 30.04.2020 r.

Rafał Wiśniowiecki

Wykonywanie prac utrzymaniowych na drogach gminnych

2.600,00 zł

Umowa zlecenie

-

76.

GW/76/2020

31.03.2020 r.

01.04.2020 r. – 30.04.2020 r.

Tomasz Rybicki

Wykonywanie prac utrzymaniowych na drogach gminnych

2.600,00 zł

Umowa zlecenie

-

77.

GW/77/2020

09.04.2020 r.

Na czas nieokreślony

Jan Ciok

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł - za 1 m3 ścieków
7,42 zł - opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

78.

GW/78/2020

09.04.2020 r.

Na czas nieokreślony

Krzysztof Wiśniewski

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł - za 1 m3 ścieków
7,42 zł - opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

79.

GW/79/2020

09.04.2020 r.

Na czas nieokreślony

Zofia Szuryga

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł - za 1 m3 ścieków
7,42 zł - opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

80.

GW/80/2020

09.04.2020 r.

Na czas nieokreślony

Anna Dudzińska

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł - za 1 m3 ścieków
7,42 zł - opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

81.

GW/81/2020

09.04.2020 r.

Na czas nieokreślony

Klaudia Gąsowska

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł - za 1 m3 ścieków
7,42 zł - opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

82.

GW/82/2020

09.04.2020 r.

Na czas nieokreślony

Czesław Koniak

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł - za 1 m3 ścieków
7,42 zł - opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

83.

GW/83/2020

09.04.2020 r.

Na czas nieokreślony

Dawid Maciuba

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł - za 1 m3 ścieków
7,42 zł - opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

84.

GW/84/2020

09.04.2020 r.

Na czas nieokreślony

Anna Białek

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł - za 1 m3 ścieków
7,42 zł - opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

85.

GW/85/2020

09.04.2020 r.

Na czas nieokreślony

Mariola Babicz

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł - za 1 m3 ścieków
7,42 zł - opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

86.

GW/86/2020

09.04.2020 r.

Na czas nieokreślony

Monika Wierzbowska

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł - za 1 m3 ścieków
7,42 zł - opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

87.

GW/87/2020

09.04.2020 r.

Na czas nieokreślony

Helena Halko

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł - za 1 m3 ścieków
7,42 zł - opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

88.

GW/88/2020

09.04.2020 r.

Na czas nieokreślony

Iwona Pasierbek

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł - za 1 m3 ścieków
7,42 zł - opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

89.

GW/89/2020

09.04.2020 r.

Na czas nieokreślony

Marek Wiślicki

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł - za 1 m3 ścieków
7,42 zł - opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

90.

GW/90/2020

09.04.2020 r.

Na czas nieokreślony

Barbara Lachowska

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł - za 1 m3 ścieków
7,42 zł - opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

91.

GW/91/2020

09.04.2020 r.

Na czas nieokreślony

Danuta Baraniak

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł - za 1 m3 ścieków
7,42 zł - opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

92.

GW/92/2020

09.04.2020 r.

Na czas nieokreślony

Marcin Krajcer

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł - za 1 m3 ścieków
7,42 zł - opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

93.

GW/93/2020

09.04.2020 r.

Na czas nieokreślony

Marianna Bartuszek

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł - za 1 m3 ścieków
7,42 zł - opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

94.

GW/94/2020

09.04.2020 r.

Na czas nieokreślony

Leokadia Krajcer

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł - za 1 m3 ścieków
7,42 zł - opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

95.

GW/95/2020

09.04.2020 r.

Na czas nieokreślony

Tadeusz Łodyga

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł - za 1 m3 ścieków
7,42 zł - opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

96.

GW/96/2020

09.04.2020 r.

Na czas nieokreślony

Krzysztof Morawski

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł - za 1 m3 ścieków
7,42 zł - opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

97.

GW/97/2020

09.04.2020 r.

Na czas nieokreślony

Mariusz Bajan

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł - za 1 m3 ścieków
7,42 zł - opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

98.

GW/98/2020

09.04.2020 r.

Na czas nieokreślony

Danuta Jamroziak

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł - za 1 m3 ścieków
7,42 zł - opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

99.

GW/99/2020

09.04.2020 r.

Na czas nieokreślony

Stanisława Kantorowska

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł - za 1 m3 ścieków
7,42 zł - opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

100.

GW/100/2020

09.04.2020 r.

Na czas nieokreślony

Andrzej Kościelniak

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł - za 1 m3 ścieków
7,42 zł - opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

101.

GW/101/2020

09.04.2020 r.

Na czas nieokreślony

Halina Dziugieł

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł - za 1 m3 ścieków
7,42 zł - opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

102.

GW/102/2020

09.04.2020 r.

Na czas nieokreślony

Barbara Grubska

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł - za 1 m3 ścieków
7,42 zł - opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

103.

GW/103/2020

09.04.2020 r.

Na czas nieokreślony

Jan Krajcer

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł - za 1 m3 ścieków
7,42 zł - opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

104.

GW/104/2020

09.04.2020 r.

Na czas nieokreślony

Elżbieta Krajcer

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł - za 1 m3 ścieków
7,42 zł - opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

105.

GW/105/2020

09.04.2020 r.

Na czas nieokreślony

Dariusz Pieślak

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł - za 1 m3 ścieków
7,42 zł - opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

106.

GW/106/2020

30.03.2020 r.

Na czas nieokreślony

Emil Chuchra

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł - za 1 m3 ścieków
7,42 zł - opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

107.

GW/107/2020

30.03.2020 r.

Na czas nieokreślony

Sklep „Kubuś
Iwona Baranek
Dzwonowo 61
73-121 Marianowo

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł - za 1 m3 ścieków
7,42 zł - opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

108.

570/2020/16/OZ-UP-go/D

22.04.2020 r.

22.04.2020 r. – 31.01.2021 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa

Określenie warunków dofinansowania w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

8.605,00 zł

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

-

109.

176/D/2020

15.04.2020 r.

15.04.2020 r. – 31.12.2020 r.

Wojewoda Zachodniopomorski

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

60.345,00 zł

Art. 128 ust. 2 oraz art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku z art. 70 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

07.09.2020 r.
Aneks Nr 1

110.

ZPB/110/2020

18.05.2020 r.

18.05.2020 r. – 30.06.2021 r.

„PROEKO” S.C. Biuro Projektowo – Consultingowe
ul. Wita Stwosza 3
71-123 Szczecin

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od działki nr geod. 163/1 i 154 do działki nr geod. 254/2 w Marianowie, zakończonej studniami przyłączeniowymi”

18.757,50 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

15.09.2020 r.
Aneks Nr 1

27.11.2020 r.
Aneks Nr 2

25.02.2021 r.
Aneks Nr 3

111.

ZPB/111/2020

18.05.2020 r.

18.05.2020 r. – 30.04.2021 r.

„PROEKO” S.C. Biuro Projektowo – Consultingowe
ul. Wita Stwosza 3
71-123 Szczecin

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza wodociągowego do obiektu remizy strażackiej we wsi Gogolewo zlokalizowanej na działce nr geod. 238/1

6.150,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

15.09.2020 r.
Aneks Nr 1

27.11.2020 r.
Aneks Nr 2

25.02.2021 r.
Aneks Nr 3

112.

ZPB/112/2020

18.05.2020 r.

18.05.2020 r. – 30.11.2020 r.

Biuro Projektowo – Usługowe INSTAL-TECH
Jan Drożdż
ul. B. Chrobrego 24
78-320 Połczyn Zdrój

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni S8 zlokalizowanej w działce nr geod. 364 w Dzwonowie wraz z przyłączami zakończonymi studniami przyłączeniowymi przy granicy działki nr geod. 362, 363 i 366 przy istniejących obiektach mieszkalnych

12.900,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

14.09.2020 r.
Aneks Nr 1/112/2020

113.

ZPB/113/2020

18.05.2020 r.

18.05.2020 r. – 30.11.2020 r.

Biuro Projektowo – Usługowe INSTAL-TECH
Jan Drożdż
ul. B. Chrobrego 24
78-320 Połczyn Zdrój

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od przepompowni ścieków w działce nr geod. 214/1 poprzez drogę nr geod. 209/3 w Dzwonowie do granicy studni S8 zlokalizowanej w d działki nr geod. 209/2 w pobliżu istniejącego obiektu mieszkalnego zakończonej studnią przyłączeniową

12.900,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

14.09.2020 r.
Aneks Nr 1/113/2020

114.

GW/114/2020

04.05.2020 r.

04.05.2020 r. – 21.05.2020 r.

Tomasz Rybicki

Wykonywanie prac utrzymaniowych na drogach gminnych

2.040,00 zł

Umowa zlecenie

-

115.

GW/115/2020

04.05.2020 r.

04.05.2020 r. – 21.05.2020 r.

Rafał Wiśniowiecki

Wykonywanie prac utrzymaniowych na drogach gminnych

2.040,00 zł

Umowa zlecenie

-

116.

GW/116/2020

09.04.2020 r.

Na czas nieokreślony

-

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł - za 1 m3 ścieków
7,42 zł - opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

Nie doszło do zawarcia umowy.

117.

GW/117/2020

20.04.2020 r.

Na czas nieokreślony

Beata Głowa

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

118.

GW/118/2020

20.04.2020 r.

Na czas nieokreślony

Tomasz Krajcer

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

119.

GW/119/2020

20.04.2020 r.

Na czas nieokreślony

Janina Ruszczak

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

120.

GW/120/2020

20.04.2020 r.

Na czas nieokreślony

Krzysztof Rakowiecki

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

121.

SO/121/2020

05.05.2020 r.

05.05.2020 r. – 30.11.2020 r.

Miron Arendacz

Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych na kompleksie boisk sportowych ORLIK w Marianowie

4.200,00 zł

Umowa zlecenie

-

122.

SO/122/2020

05.05.2020 r.

05.05.2020 r. – 30.11.2020 r.

Marian Sztylka

Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych na kompleksie boisk sportowych ORLIK w Marianowie

4.200,00 zł

Umowa zlecenie

-

123.

SO/123/2020

07.05.2020 r.

07.05.2020 r. 31.10.2020 r.

Pielęgnacja boisk „Kacperos”
Kacper Prościak
ul. Świerczewskiego 1/3
73-130 Dobrzany

Czyszczenie i konserwacja kompleksu boisk sportowych ORLIK w Marianowie

3.500,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

124.

GW/124/2020

30.04.2020 r.

Na czas nieokreślony

Grażyna Baran

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

125.

GW/125/2020

30.04.2020 r.

Na czas nieokreślony

Adrian Wojciukiewicz

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

126.

GW/126/2020

30.04.2020 r.

Na czas nieokreślony

Jolanta Duszkiewicz

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

127.

GW/127/2020

30.04.2020 r.

Na czas nieokreślony

Stanisław Kozieł

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

128.

GW/128/2020

30.04.2020 r.

Na czas nieokreślony

Anna Makowska

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

129.

GW/129/2020

30.04.2020 r.

Na czas nieokreślony

Andrzej Ilnicki

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

130.

GW/130/2020

30.04.2020 r.

Na czas nieokreślony

Dorota Żaglewska

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

131.

GW/131/2020

30.04.2020 r.

Na czas nieokreślony

Monika Basiak

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

132.

SG/132/2020

12.05.2020 r.

12.05.2020 r. – 31.05.2020 r.

„RADUNIX” GROMNIAK Spółka Jawna
ul. Unisławy 13cd
71-402 Szczecin

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego „Zdalna szkoła”

42.993,42 złprojektu

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

133.

1004/2020

21.04.2020 r.

21.04.2020 r. – 21.10.2020 r.

Centrum Projektów Polsk Cyfrowa
ul. Spokojna 13A
01-044 Warszawa

Dofinansowanie na realizację projektu w ramach Osi I Powszechny dostęp do interneu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach „Zdalna Szkoła”

45.000,00 zł

Konkurs w ramach Osi I Powszechny dostęp do interneu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach „Zdalna Szkoła”

-

134.

GW/134/2020

14.05.2020 r.

Na czas nieokreślony

Stanisława Kłobus

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

135.

GW/135/2020

14.05.2020 r.

Na czas nieokreślony

Krystyna Strzyżewska

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

136.

GW/136/2020

12.05.2020 r.

Na czas nieokreślony

Wspólnota Mieszkaniowa

Trąbki Małe 2

73-121 Marianowo

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

137.

GW/137/2020

15.05.2020 r.

Na czas nieokreślony

Wspólnota Mieszkaniowa

Trąbki Małe 3

73-121 Marianowo

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

138.

GW/138/2020

18.05.2020 r.

Na czas nieokreślony

Wanda Bałaszewska

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

139.

GW/139/2020

18.05.2020 r.

Na czas nieokreślony

Marcin Toś

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

140.

GW/140/2020

18.05.2020 r.

Na czas nieokreślony

Adam Wiśniewski

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

141.

GW/141/2020

11.05.2020 r.

Na czas nieokreślony

Zdzisław Stępień

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

142.

GW/142/2020

08.03.2020 r.

Na czas nieokreślony

Stanisław Jachowicz

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

143.

GW/143/2020

08.03.2020 r.

Na czas nieokreślony

Angelika Siwek

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

144.

GW/144/2020

14.05.2020 r.

Na czas nieokreślony

Grzegorz Sokołowski

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

 

 

 

 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

145.

GN/145/2020

25.05.2020 r.

25.05.2020 r. – 27.05.2020 r.

Działalność Teatralno – Artystyczna
„ASTORIA”
Agnieszka Cieślak
ul. Szymanowskiego 39
22-400 Zamość

Dzierżawa części działki gruntu nr ewid. 174/4 obręb Marianowo o pow. 400 m2 na cele ustawienia namiotu cyrkowego i przyczep kampingowych

184,50 zł

Umowa dzierżawy

26.05.2020 r.

Aneks Nr 1

146.

GW/146/2020

27.05.2020 r.

Na czas nieokreślony

Jerzy Trapczyński

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

 

 

 

 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

147.

426/ZPS-4/75+/2020

19.05.2020 r.

01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Wojewoda Zachodniopomorski

Dotacja celowa na dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych

46.096,00 zł

Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej oraz program „Opieka 75+” na rok 2020

-

148.

GW/148/2020

29.05.2020 r.

01.06.2020 r. – 10.06.2020 r.

Tomasz Rybicki

Wykonywanie prac utrzymaniowych na drogach gminnych

1.088,00 zł

Umowa zlecenie

-

149.

GW/149/2020

29.05.2020 r.

01.06.2020 r. – 10.06.2020 r.

Rafał Wiśniowiecki

Wykonywanie prac utrzymaniowych na drogach gminnych

1.088,00 zł

Umowa zlecenie

-

150.

SG/150/2020

01.06.2020 r.

01.06.2020 r. – 31.05.2025 r.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dalewo i Gogolewo
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gogolewie
Gogolewo 18
73-121 Marianowo

Nieodpłatne użyczenie sprzętu komputerowego do nauki zdalnej

-

Kodeks Cywilny

-

151.

854 22 26 578

01.06.2020 r.

01.06.2020 r. – 30.11.2020 r.

Centrum Projektów Polsk Cyfrowa
ul. Spokojna 13A
01-044 Warszawa

Dofinansowanie na realizację projektu w ramach Osi I Powszechny dostęp do interneu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

44.992,00 zł

Konkurs w ramach Osi I Powszechny dostęp do interneu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

-

152.

GW/152/2020

08.06.2020 r.

Na czas nieokreślony

Joanna Arys

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

08.06.2020 r.

Aneks Nr 1

153.

MK/153/2020

09.06.2020 r.

13.06.2020 r. – 14.06.2020 r.

Agnieszka Mikulska

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Gogolewie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

154.

MK/154/2020

15.06.2020 r.

19.06.2020 r. – 21.06.2020 r.

Barbara Lachowska

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie

369,00 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

155.

SG/155/2020

16.06.2020 r.

 

16.06.2020 r. – 29.06.2020 r.

Natalia Borowska

Wykonywanie obowiązków operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Dzwonowie w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

350,00 zł

Umowa zlecenie

-

156.

SG/156/2020

16.06.2020 r.

16.06.2020 r. – 29.06.2020 r.

Magdalena Chrząszcz

Wykonywanie obowiązków operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Marianowie w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

350,00 zł

Umowa zlecenie

-

157.

SG/157/2020

19.06.2020 r.

19.06.2020 r. – 29.06.2020 r.

Zdzisław Chmielewski

Przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Dzwonowie do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

300,00 zł

Umowa zlecenie

-

158.

SG/158/2020

19.06.2020 r.

19.06.2020 r. – 29.06.2020 r.

Stanisław Kalata

Przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Gogolewie do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

300,00 zł

Umowa zlecenie

-

159.

SG/159/2020

19.06.2020 r.

19.06.2020 r. – 29.06.2020 r.

Iga Golińska

Przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Marianowie do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

300,00 zł

Umowa zlecenie

-

160.

SG/160/2020

19.06.2020 r.

19.06.2020 r. – 29.06.2020 r.

Natalia Czyż

Przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Sulinie do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

300,00 zł

Umowa zlecenie

-

161.

GW/161/2020

15.06.2020 r.

15.06.2020 r. – 130.06.2020 r.

Tomasz Rybicki

Wykonywanie prac utrzymaniowych na drogach gminnych

1.632,00 zł

Umowa zlecenie

-

162.

GW/162/2020

15.06.2020 r.

15.06.2020 r. – 130.06.2020 r.

Rafał Wiśniowiecki

Wykonywanie prac utrzymaniowych na drogach gminnych

1.632,00 zł

Umowa zlecenie

-

163.

-

16.06.2020 r.

16.06.2020 r. – 31.12.2020 r.

Powiat Stargardzki

Pomoc finansowa dla Powiatu Stargardzkiego na zrealizowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie – etap II”

300.000,00 zł

Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych

06.11.2020 r.
Aneks Nr 1

164.

-

16.06.2020 r.

16.06.2020 r. –

31.07.2020 r.

BUDPAK Paweł Szubert
ul. Podleśna 14N
73-110 Stargard

Ugoda z tytułu nienależytego wykonania umowy nr 45/2017 z dnia 02.03.2017 r., której przedmiotem było „Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 510006Z w miejscowości Dzwonowo

28.655,99 zł

Kodeks cywilny

-

165.

-

16.06.2020 r.

16.06.2020 r. –

31.07.2020 r.

BUDPAK Paweł Szubert
ul. Podleśna 14N
73-110 Stargard

Ugoda z tytułu nienależytego wykonania umowy nr 46/2017 z dnia 02.03.2017 r., której przedmiotem było „Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 193/1 w miejscowości Sulino

41.362,87 zł

Kodeks cywilny

-

166.

GW/166/2020

18.06.2020 r.

Na czas nieokreślony

Jan Kril

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

167.

SG/167/2020

18.06.2020 r.

18.06.2020 r. – 31.05.2025 r.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dalewo i Gogolewo
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gogolewie
Gogolewo 18
73-121 Marianowo

Nieodpłatne użyczenie toreb do laptopów Targus Classic CN31

-

Kodeks Cywilny

-

168.

MK/168/2020

22.06.2020 r.

04.07.2020 r. – 05.07.2020 r.

Maja Dróżdż

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

169.

OC/169/2020

01.07.2020 r.

01.07.2020 r. – 30.08.2020 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Marianowie
ul. Stargardzka 55
73-121 Marianowo

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej

8.781,00 zł

Uchwała Nr XVI/81/2020 Rady Gminy Marianowo z dnia 24.06.2020 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie

-

170.

OC/170/2020

01.07.2020 r.

01.07.2020 r. – 30.08.2020 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Sulinie
Sulino
73-121 Marianowo

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu opryskiwacza plecakowego, 10 szt. węży tłocznych W25, prądownicy oraz 4 par obuwia strażackiego gumowego

1.014,50 zł

Uchwała Nr XVI/82/2020 Rady Gminy Marianowo z dnia 24.06.2020 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulinie

-

171.

OC/171/2020

01.07.2020 r.

01.07.2020 r. – 30.08.2020 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dzwonowie
Dzwonowo
73-121 Marianowo

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pompy do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 1000 dm3/min z kompletem węży

1.500,00 zł

Uchwała Nr XVI/83/2020 Rady Gminy Marianowo z dnia 24.06.2020 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie

-

172.

OC/172/2020

01.07.2020 r.

01.07.2020 r. – 30.08.2020 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Gogolewie
Gogolewo 6A
73-121 Marianowo

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu opryskiwacza plecakowego, 6 par obuwia strażackiego skórzanego, 6 sztuk kominiarek niepalnych

520,00 zł

Uchwała Nr XVI/84/2020 Rady Gminy Marianowo z dnia 24.06.2020 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie

-

 

173.

RPZP.08.01.00-32-K036/19-00

26.06.2020 r.

 

Województwo Zachodniopomorskie – WUP w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin

Dofinansowanie na realizację projektu pt. „Wesoły Promyczek” – nowe miejsca przedszkolne w Marianowie

495.726,76 zł

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wraz z Rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego

-

174.

GW/174/2020

01.07.2020 r.

Na czas nieokreślony

Teresa Jucha

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

 

 

 

 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

175.

GW/175/2020

01.07.2020 r.

Na czas nieokreślony

Zofia Lewandowska

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

 

 

 

 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

176.

GW/176/2020

01.07.2020 r.

Na czas nieokreślony

Arleta Żychlewicz

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

 

 

 

 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

177.

GW/177/2020

01.07.2020 r.

Na czas nieokreślony

Zygmunt Szrenfer

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

 

 

 

 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

178.

GW/178/2020

01.07.2020 r.

Na czas nieokreślony

Tadeusz Szewczyk

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

 

 

 

 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

179.

GW/179/2020

01.07.2020 r.

Na czas nieokreślony

Henryk Kościelniak

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

 

 

 

 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

180.

GW/180/2020

01.07.2020 r.

Na czas nieokreślony

Zofia Chlewicka

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

 

 

 

 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

181.

GW/181/2020

01.07.2020 r.

Na czas nieokreślony

Antoni Kościelniak

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

 

 

 

 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

182.

GW/182/2020

01.07.2020 r.

Na czas nieokreślony

Anna Zięcik

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

 

 

 

 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

183.

GW/183/2020

01.07.2020 r.

Na czas nieokreślony

Józef Szramowiat

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

 

 

 

 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

184.

GW/184/2020

01.07.2020 r.

Na czas nieokreślony

Teresa Jamroziak

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

 

 

 

 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

185.

GW/185/2020

01.07.2020 r.

Na czas nieokreślony

Andrzej Trjański

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

 

 

 

 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

186.

GW/186/2020

01.07.2020 r.

Na czas nieokreślony

Jerzy Mielniczuk

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

 

 

 

 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

187.

GW/187/2020

01.07.2020 r.

Na czas nieokreślony

Janina Domańska

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

 

 

 

 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

188.

GW/188/2020

01.07.2020 r.

Na czas nieokreślony

Stanisława Komin

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

 

 

 

 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

189.

GW/189/2020

01.07.2020 r.

Na czas nieokreślony

Arkadiusz Cetnarski

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

 

 

 

 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

190.

GW/190/2020

01.07.2020 r.

Na czas nieokreślony

Marzena Szczerbiak

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

 

 

 

 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

191.

GW/191/2020

01.07.2020 r.

Na czas nieokreślony

Edward Szczepaniak

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

 

 

 

 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

192.

GW/192/2020

01.07.2020 r.

Na czas nieokreślony

Zdzisław Chmielewski

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

 

 

 

 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

193.

GW/193/2020

01.07.2020 r.

Na czas nieokreślony

Wanda Babicz

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

 

 

 

 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

194.

GW/194/2020

01.07.2020 r.

Na czas nieokreślony

Patrycja Klimkowska

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

 

 

 

 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

195.

GW/195/2020

01.07.2020 r.

Na czas nieokreślony

Adam Babicz

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

 

 

 

 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

196.

GW/196/2020

01.07.2020 r.

Na czas nieokreślony

Tomasz Chorągiewicz

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

 

 

 

 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

197.

GW/197/2020

01.07.2020 r.

Na czas nieokreślony

Helena Stelmach

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

 

 

 

 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

198.

GW/198/2020

01.07.2020 r.

Na czas nieokreślony

Irena Koniak

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

 

 

 

 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

199.

GW/199/2020

01.07.2020 r.

Na czas nieokreślony

Mariusz Bajan

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł – za 1 m3 ścieków
7,42 zł – opłata abonamentowa

 

 

 

 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

200.

00662-6935-UM1611098/20

24.06.2020 r.

24.06.2020 r. – 31.12.2022 r.

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Pomoc finansowa na realizację operacji pn. „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Marianowo”

56.537,00 zł

Ustawa z dnia 20.02.2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

02.07.2020 r.

Aneks Nr 1

08.04.2021 r.

Aneks Nr 2

201.

201/2020

01.07.2020 r.

01.07.2020 r. – 30.09.2020 r.

Spółdzielnia Socjalna Pęzinka
Pęzino 66
73-131 Pęzino

Kompleksowa usługa utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Marianowo w zakresie dróg gminnych i plażach gminnych

20.700,00 zł

Kodeks cywilny

30.08.2020 r.

Aneks Nr 1

202.

SO/202/2020

06.07.2020 r.

06.07.2020 r. – 13.07.2020 r.

Grupa MAC S.C.
ul. W.Witosa 76
25-561 Kielce

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego „Zdalna szkoła+”

42.264,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

203.

266/D/2020

29.06.2020 r.

29.06.2020 r. – 31.212.2020 r.

Wojewoda Zachodniopomorski

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w SP w Marianowie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

12.000,00 zł

Art. 150 oraz 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

-

204.

SG/204/2020

08.07.2020 r.

08.07.2020 r. – 13.07.2020 r.

Natalia Borowska

Wykonywanie obowiązków operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Dzwonowie w wyborach Prezydenta RP – głosowanie ponowne w dniu 12 lipca 2020 r.

300,00 zł

Umowa zlecenie

-

205.

SG/205/2020

08.07.2020 r.

18.07.2020 r. – 13.07.2020 r.

Magdalena Chrząszcz

Wykonywanie obowiązków operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Marianowie w wyborach Prezydenta RP – głosowanie ponowne w dniu 12 lipca 2020 r.

300,00 zł

Umowa zlecenie

-

206.

SG/206/2020

08.07.2020 r.

08.07.2020 r. – 13.07.2020 r.

Zdzisław Chmielewski

Przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Dzwonowie do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – głosowanie ponowne w dniu 12 lipca 2020 r.

250,00 zł

Umowa zlecenie

-

207.

SG/207/2020

08.07.2020 r.

08.07.2020 r. – 13.07.2020 r.

Agnieszka Szunejko

Przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Gogolewie do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – głosowanie ponowne w dniu 12 lipca 2020 r.

250,00 zł

Umowa zlecenie

-

208.

SG/208/2020

08.07.2020 r.

08.07.2020 r. – 13.07.2020 r.

Iga Golińska

Przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Marianowie do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – głosowanie ponowne w dniu 12 lipca 2020 r.

250,00 zł

Umowa zlecenie

-

209.

SG/209/2020

08.07.2020 r.

08.07.2020 r. – 13.07.2020 r.

Natalia Czyż

Przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Sulinie do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – głosowanie ponowne w dniu 12 lipca 2020 r.

250,00 zł

Umowa zlecenie

-

210.

69/WRiR-IV/06/20

07.07.2020 r.

07.07.2020 r. – 31.10.2020 r.

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie nagrodzonego w konkursie „Granty sołeckie 2020” projektu Sołectwa Wiechowo pn, „Gdy pod wiatą wrze praca, integracja się wzbogaca”

10.000,00 zł

Uchwała Nr XVI/208/20 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 04.06.2020 r.

-

211.

104/WRiR-IV/06/20

07.07.2020 r.

07.07.2020 r. – 31.10.2020 r.

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie nagrodzonego w konkursie „Granty sołeckie 2020” projektu Sołectwa Dzwonowo pn, „Wyjdź z domu – żyj aktywnie”

10.000,00 zł

Uchwała Nr XVI/208/20 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 04.06.2020 r.

-

212.

GW/212/2020

-.

Na czas nieokreślony

-

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł - za 1 m3 ścieków
7,42 zł - opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

Nie doszło do zawarcia umowy

213.

213/2020

16.07.2020 r.

16.07.2020 r. – 17.08.2020 r.

Crabby Bartosz Kolasiński
ul. Czarnieckiego 14 lok. 3
73-110 Stargard

Realizacja projektu zmiany stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej dz. Nr 186/1 na ul. Sportowej w Marianowie

8.487,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

214.

MK/214/2020

21.07.2020 r.

24.07.2020 r. – 26.07.2020 r.

Katarzyna Kwietko

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie

369,00 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

215.

215/2020

22.07.2020 r.

22.07.2020 r. – 10.08.2020 r.

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

Remont drogi gminnej położonej w działkach nr geod. 156/2, 151, 156/3 i 155/4 (ul. Młyńska) w miejscowości Marianowo

45.000,01 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

216.

00667-6935-UM1611104/20

02.07.2020 r.

02.07.2020 r. – 31.12.2022 r.

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Pomoc finansowa na realizację operacji pn. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie

46.602,00 zł

Ustawa z dnia 20.02.2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

02.07.2020 r.

Aneks Nr 1

08.04.2021 r.

Aneks Nr 2

217.

00668-6935-UM1611103/20

02.07.2020 r.

02.07.2020 r. – 31.12.2022 r.

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Pomoc finansowa na realizację operacji pn. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w świetlicy wiejskiej w Sulinie

42.918,00 zł

Ustawa z dnia 20.02.2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

02.07.2020 r.

Aneks Nr 1

08.04.2021 r.

Aneks Nr 2

218.

MK/218/2020

28.07.2020 r.

01.08.2020 r. – 03.08.2020 r.

Marzena Szczerbiak

Najem 13 szt. stołów i 28 szt. krzeseł

148,83 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2008 Wójta Gminy Marianowo z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia stawek za wynajem stołów i krzeseł stanowiących mienie gminy

-

219.

ZPB/219/2020

12.08.2020 r.

12.08.2020 r. – 31.05.2021 r.

CIVIL PLAN Biuro Projektowe
Magdalena Karluk
ul. Wojska Polskiego 59c/14
72-200 Nowogard

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn. „Modernizacja drogi na ulicy Lipowej w Gogolewie wraz z projektem oświetlenia ulicznego”

39.200,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

16.12.2020 r.

Aneks Nr 1

220.

GN/220/2020

28.07.2020 r.

01.08.2020 r. – 31.07.2023 r

Fundacja „Nowe Możliwości”
ul. Jaśminowa 1G
73-123 Kliniska Wielkie

Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 197,06 m2 w nieruchomości położonej w Dzwonowie 62 oznaczonej jako działka nr ewid. 181/3

1.554,72 zł

Umowa najmu

-

221.

GN/221/2020

14.08.2020 r.

14.08.2020 r. – 30.11.2020 r.

„Grupa analityczna dr Maciej Dudziak”
Nowe Dzieduszyce 30
66-460 Witnica

Opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Marianowo na lata 202-2030”

8.610,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

222.

GN/222/2020

14.08.2020 r.

15.08.2020 r. – 16.08.2020 r.

Henryk Piotrowski

Dzierżawa części działki nr  ewid. 158/2 obręb Marianowo o pow. 10 m2 na cele handlowo - usługowe

61,50 zł

Umowa dzierżawy

-

223.

MK/223/2020

18.08.2020 r.

22.08.2020 r. – 23.08.2020 r.

Lucyna Karasek

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Sulinie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

224.

PP/224/2020

20.08.2020 r.

20.08.2020 r. – 29.09.2020 r.

Ludowy Zespół Sportowy „Sydonia”
ul. Stargardzka 26
73-121 Marianowo

Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży”

2.000,00 zł

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

-

225.

MK/225/2020

24.08.2020 r.

30.08.2020 r. od godz. 12:00 – 30.08.2020 r. do godz. 16:00

Zbigniew Zadyberny

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Gogolewie

147,90 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

226.

MK/226/2020

24.08.2020 r.

29.08.2020 r. od godz. 14:00 – 30.08.2020 r. do godz. 14:00

Marcin Sokalski

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w „Domu Strażaka” w Marianowie

Nieodpłatnie

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

227.

MK/227/2020

01.09.2020 r.

01.09.2020 r. –22.12.2020 r.

Marta Sadocha

Opieka nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu do szkół w Stargardzie i z powrotem

4.029,00 zł

Umowa zlecenie

-

228.

228/2020

08.09.2020 r.

08.09.2020 r. – 25.09.2020 r.

AKW Usługi Ziemne Angelika Kołacińska
ul. Nyska 65/7
50-505 Wrocław

Usługa kruszenia sylikatu – cegły niepełnowartościowej w ilości 500 ton

8.610,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

229.

MK/229/2020

28.08.2020 r.

12.09.2020. r. – 13.09.2020 r.

Edyta Pasierbek

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie

184,50 zł

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie udostępniania lokali administracyjnych i użyteczności publicznej stanowiących mienie gminy (z późn. zm.)

-

230.

GN/230/2020

28.08.2020 r.

28.08.2020 r. – 27.08.2023 r.

Mirosław Spiżewski

Dzierżawa części działki nr  geod. 154/1 obręb Czarnkowo o pow. 94 m2 na cele przydomowych terenów zieleni

1.691,64 zł

Umowa dzierżawy

-

231.

GN/231/2020

28.08.2020 r.

28.08.2020 r. – 27.08.2023 r.

Sylwia i Mariusz Kulawiak

Dzierżawa części działki nr geod. 285/2 obręb Dalewo o pow. 136 m2 na cele przydomowych terenów zieleni

2.249,42 zł

Umowa dzierżawy

-

232.

ŚR/232/2020

01.09.2020 r.

01.09.2020 r. – 31.12.2024 r.

Geotrans S.A.
ul. Zwycięska 20A/303
53-033 Wrocław

Przejęcia zarządzania składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonym na działce nr geod. 344/5 obręb Marianowo w celu przeprowadzenia procesu rekultywacji

39.360,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

233.

3466/RCS-SZ/Szafir/2020

07.09.2020 r.

07.09.2020 r. – 07.09.2022 r.

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
ul. Pileckiego 65
02-781 Warszawa

Świadczenie usług zaufania:

- wydawanie kwalifikowanych lub niekwalifikowanych certyfikatów,

- dostawa urządzeń do składania podpisu elektronicznego,

- wydawanie elektronicznych znaczników czasu

Zgodnie z obowiązującym cennikiem

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

234.

GW234/70/2020

10.09.2020 r.

Na czas nieokreślony

Mariusz Lubczyński

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł - za 1 m3 ścieków
7,42 zł - opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

235.

SG/235/2020

16.09.2020 r.

16.09.2020 r. – 15.09.2025 r.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dalewo i Gogolewo
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gogolewie
Gogolewo 18
73-121 Marianowo

Nieodpłatne użyczenie sprzętu komputerowego do nauki zdalnej

-

Kodeks Cywilny

-

236.

SG/236/2020

25.09.2020 r.

25.09.2020 r. – 15.09.2025 r.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dalewo i Gogolewo
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gogolewie
Gogolewo 18
73-121 Marianowo

Nieodpłatne użyczenie toreb do laptopów Targus Classic CN31

-

Kodeks Cywilny

-

237.

GW/237/2020

24.09.2020 r.

Na czas nieokreślony

Krzysztof Halko

Warunki przyjmowania ścieków socjalno-bytowych do urządzeń kanalizacyjnych

8,46 zł - za 1 m3 ścieków
7,42 zł - opłata abonamentowa

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo

-

238.

686/ZPS4/2020

18.09.2020 r.

13.07.2020 r. – 31.12.2020 r.

Wojewoda Zachodniopomorski

Przekazanie środków z Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020”

1.700,00 zł

Art. 247 ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, art. 9 ustawy z dnia 04.11.2016 r. o wpieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

-

239.

MK/239/2020

01.10.2020 r.

01.10.2020 r. - 10.10.2020 r.

Firma Ogólnobudowlana „REMONT” Konrad Kozłowski

Malowanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Wiechowie

6.000,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

240.

MK/240/2020

01.10.2020 r.

01.10.2020 r. -31.12.2020 r.

Józef Florczak

Palenie w kotle centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Dzwonowie 62

11.700,00 zł

Umowa zlecenie

-

241.

MK/241/2020

01.10.2020 r.

01.10.2020 r. – 31.12.2020 r.

Maria Wielądek

Palenie w piecu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wiechowie.

6.018,00 zł

Umowa zlecenie

-

242.

MK/242/2020

08.10.2020 r.

08.10.2020 r. – 30.04.2021 r.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „ELAS” Elżbieta Krukowska
ul. Boh. Warszawy 34
72-200 Nowogard

Dostawa opału do obiektów komunalnych Gminy Marianowo

 • węgiel orzech – 569,00 zł/tona,
 • ekogroszek – 575,00 zł/tona,

pellet – 850,00 zł/tona

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

243.

GW/243/2020

01.10.2020 r.

01.10.2020 r. – 31.10.2020 r.

Spółdzielnia Socjalna Pęzinka
Pęzino 66
73-131 Pęzino

Usługa utrzymania porządku i czystości polegającej na wykoszeniu publicznych terenów zielonych w miejscowości Marianowo

2.442,90 zł

Kodeks cywilny

-

244.

PP/244/2020

27.10.2020 r.

27.10.2020 r. – 24.11.2020 r.

Ludowy Zespół Sportowy „Sydonia”
ul. Stargardzka 26
73-121 Marianowo

Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z gminy Marianowo”

1.500,00 zł

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

-

245.

MK/245/2020

22.10.2020 r.

22.10.2020 r. – 20.11.2020 r.

Indeks Spółka Jawna
A. i W. Zbaraszewscy
ul. Na Stoku 19
71-792 Szczecin

Modernizacja kotła centralnego ogrzewania UKS 95 kW w budynku szkoły w Gogolewie

17.994,90 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

246.

SO/246/2020

26.10.2020 r.

26.10.2020 r. – 29.10.2020 r.

Stal-Dąb Paweł Grabski
Stara Dąbrowa 9
73-112 Stara Dąbrowa

Budowa wiaty wolnostojącej o konstrukcji drewnianej na nieruchomości położonej w Wiechowie – działka nr geod. 21

10.001,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

247.

BOR/50/20/F/A4

27.10.2020 r.

27.10.2020 r. – 31.12.2020 r.

„NEGATYW” Sp. z o.o.
ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 73a
85-787 Bydgoszcz

Wykonanie publikacji pt. „Album Zachodniopomorski 30 lat samorządności”

3.075,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

248.

248/2020

22.10.2020 r.

22.10.2020 r. – 30.11.2020 r.

Kazimierz Jaworski Zakład Instalacji Sanitarnych i Usług Ogólnobudowlanych
ul. Armii Krajowej 9a/3
73-110 Stargard

Wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach operacji pn. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w świetlicy wiejskiej w Sulinie

57.660,76 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

249.

249/2020

22.10.2020 r.

22.10.2020 r. – 30.11.2020 r.

Kazimierz Jaworski Zakład Instalacji Sanitarnych i Usług Ogólnobudowlanych
ul. Armii Krajowej 9a/3
73-110 Stargard

Wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach operacji pn. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie

63.520,05 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

250.

51867/2020/OD3/ZR3

28.10.2020 r.

Umowa obowiązuje w okresie realizacji warunków przyłączenia oraz świadczenia usług dystrybucji w oparciu o odrębną umowę

ENEA Operator Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań

Przyłączenie obiektu przepompowni sanitarnej ścieków zlokalizowanej w Marianowie ul. Jeziorna dz. Nr 156/2 do sieci energetycznej z mocą przyłączeniową 12 kW na napięciu 0,4 kV

677,19 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

251.

41/PF/Portal 2ClickPortal/20

15.10.2020 r.

15.10.2020 r. – 31.12.2020 r.

Trol InterMedia Sp. z o.o.
ul. Poznańska 56
64-510 Wronki

Opracowanie nowej strony (portalu) Gminy Marianowo wraz z usługa hostingową

3.193,08 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

252.

-

15.10.2020 r.

Na czas nieokreślony

Trol InterMedia Sp. z o.o.
ul. Poznańska 56
64-510 Wronki

Umowa powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją umowy nr 41/PF/Portal 2ClickPortal/20 z dnia 15.10.2020 r.

-

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, sprost. Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., s. 2) - RODO

-

253.

GN/253/2020

02.11.2020 r.

02.11.2020 r. – 01.11.2023 r.

Zdzisława Grabska

Dzierżawa części działki gruntu nr ewid. 285/2 obręb Dalewo o pow. 47 m2 na cele przydomowych terenów zieleni

522,00 zł

Umowa dzierżawy

-

254.

WWS/213/2020

13.11.2020 r.

13.11.2020 r. – 31.01.2021 r.

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Grant na realizację zadań polegających na wspieraniu osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, poprzez łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, ochronę dzieci oraz kadry w żłobkach, klubach dziecięcych, placówkach edukacyjnych prowadzonych prze jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa zachodniopomorskiego

28.550,00 zł

Art. 35-36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

31.11.2020 r.

Aneks Nr 1

255.

MK/255/2020

19.11.2020 r.

01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

RENPRO Sp. z o.o.
ul. Małopolska 43
70-515 Szczecin

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji obiektów komunalnych Gminy Marianowo

46.442,67 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

256.

GN/256/2020

20.11.2020 r.

20.11.2020 r. – 19.11.2023 r.

Żaneta Flejtrska

Dzierżawa części działki gruntu nr ewid. 285/2 obręb Dalewo o pow. 72 m2 na cele przydomowych terenów zieleni

1.137,60 zł

Umowa dzierżawy

-

257.

-

09.10.2020 r.

01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Powiat Stargardzki
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard

Nieodpłatne udostępnienie pomieszczenia biurowego z przeznaczeniem na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

-

Kodeks cywilny

-

258.

GW/258/2020

20.11.2020 r.

20.11.2020 r. – 04.12.2020 r.

Spółdzielnia Socjalna Pęzinka
Pęzino 66
73-131 Pęzino

Utrzymanie porządku i czystości na działce nr geod. 158/2 o pow. 1,16 ha położonej w miejscowości Marianowo

3.279,00 zł

Kodeks cywilny

-

259.

GW/259/2020

01.12.2020 r.

01.12.2020 r. – 17.12.2020 r.

Spółdzielnia Socjalna Pęzinka
Pęzino 66
73-131 Pęzino

Kompleksowa usługa utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Marianowo w zakresie dróg gminnych

16.960,00 zł

Kodeks cywilny

-

260.

GN/260/2020

01.12.2020 r.

01.12.2020 r. – 30.11.2023 r.

Barbara Kuśmierek

Dzierżawa części działki gruntu nr ewid. 27/2 obręb Marianowo o pow. 50 m2 na cele przydomowych terenów zieleni

664,20 zł

Umowa dzierżawy

-

261.

-

02.12.2020 r.

Na czas nieokreślony

Gmina Dobrzany

Współdziałanie przy wyznaczeniu aglomeracji Dobrzany, w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Proporcjonalnie do równoważnej liczby mieszkańców (RLM)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Uchwała Nr XX/112/2020 Rady Gminy Marianowo z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania przy wyznaczeniu aglomeracji Dobrzany

-

262.

MK/262/2020

01.12.2020 r.

01.12.2020 r. – 18.12.2020 r.

Przewóz Osób „POL-BUS”
Tomasz Sochacki
ul. Krótka 5
73-132 Suchań

Dowożenie uczniów z oddziałów przedszkolnych do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Marianowie oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu

15.120,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

263.

MK/263/2020

02.12.2020 r.

02.12.2020 r. – 24.12.2020 r.

Danuta Kot

Palenie w piecu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Sulinie

1.500,00 zł

Umowa zlecenie

-

264.

MK/264/2020

02.12.2020 r.

02.12.2020 r. – 24.12.2020 r.

Zdzisław Chmielewski

Palenie w piecu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie

1.500,00 zł

Umowa zlecenie

-

265.

GN/265/2020

11.12.2020 r.

01.01.2021 r. – 31.12.2031 r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Jerzy Milewski
ul. Armii Krajowej 38
73-120 Chociwel

Najem lokalu użytkowego w Marianowie przy ul. Mieszka I 2A o powierzchni użytkowej 201,55 m2 z przeznaczeniem na cele świadczenia usług medycznych i ochrony zdrowia wraz z mieniem ruchomym

Czynsz 1.871,92 zł/miesiąc

Umowa najmu

-

266.

ZPB/266/2020

26.11.2020 r.

26.11.2020 r. – 15.12.2020 r.

Kazimierz Jaworski Zakład Instalacji Sanitarnych i Usług Ogólnobudowlanych
ul. Armii Krajowej 9a/3
73-110 Stargard

Wykonanie płyty betonowej pod urządzenia skateparku wraz z montażem urządzenia funbox na terenie boiska sportowego w Marianowie – działka nr geod. 176/1

59.040,00 zł

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

-

267.

2543/OS/R6/2020/P

31.12.2020 r.

01.01.2021 r. - 31.12.2022 r.

ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Ku Słońcu 34
71-080 Szczecin

Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Gminy Marianowo

247.911,91 zł
(wartość szacunkowa)

Art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

-

268.

453743/P

24.11.2020 r.

01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Poczta Polska Spółka Akcyjna

ul. Rodziny Hiszpańskich 8

00-940 Warszawa

Świadczenie usług pocztowych

26.000,00 zł
(wartość szacunkowa)

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

30.12.2021 r.
Aneks Nr 1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 17-03-2021 11:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Wojtala 02-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Stępień 05-09-2022 14:36