Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIX/242/06 Rady Gminy w Marianowie z dnia 26 października 2006 roku w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy w Marianowie

Uchwała Nr XXXIX/242/06
Rady Gminy w Marianowie

z dnia 26 października 2006 roku

w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy w Marianowie

Na podstawie art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 45, poz. 319 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708) uchwala się:

Statut Urzędu Gminy w Marianowie

§ 1. 1.Urząd Gminy w Marianowie zwany dalej Urzędem, działa na podstawie Statutu Urzędu Gminy w Marianowie oraz w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Obszarem działania Urzędu jest Gmina Marianowo.

3. Siedziba Urzędu mieści się w Marianowie, ul. Mieszka I/1.

4. Kierownikiem Urzędu jest Wójt.

§ 2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania zadań:

  1. własnych, wynikających z ustaw, Statutu Gminy, uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy,

  2. zleconych z zakresu administracji rządowej na mocy obowiązujących przepisów,

  3. powierzonych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej.

§ 3. Urząd jest jednostką budżetową Gminy i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 4. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy nadany przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia.

§ 5. 1. Urząd jest pracodawcą osób w nim zatrudnionych, w rozumieniu przepisów prawa pracy.

2. W imieniu Urzędu wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Wójt Gminy.

3. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa regulamin pracy nadany przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marianowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Dędek

U Z A S A D N I E N I E
do
uchwały w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy w Marianowie

Z dniem 1 stycznia 2006 roku weszła w życie ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104), która nałożyła na organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego obowiązek nadania statutów jednostkom budżetowym, dotychczas ich nie posiadającym. Przedmiotowa uchwała jest zatem wypełnieniem ustawowego obowiązku wynikającego wprost z art. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych „art. 238 ust. 3. Jednostkom budżetowym nieposiadającym statutów, organy, o których mowa w art. 21 ust. 1, nadają statuty w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy”.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 14-09-2021 08:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2006
Ostatnia aktualizacja: - 14-09-2021 08:51