Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 13/2009 w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia WIR - Wiejska Inicjatywa Rozwoju


Zarządzenie Nr 13/2009

Wójta Gminy Marianowo

z dnia 02 marca 2009 roku

w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Nr 214, poz. 1806;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 ; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458) oraz § 13 pkt 5 Uchwały Nr XXIV/147/08 Rady Gminy Marianowo z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2009 r., zarządza się co następuje:

  1. Udziela się Stowarzyszeniu „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju z siedzibą
    w Stargardzie Szczecińskim, nieoprocentowaną pożyczkę w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

  2. Pożyczka zostanie przeznaczona, zgodnie z zawartą umową na zadanie o charakterze publicznym jakim jest realizacja projektu pn. „Europejskie Certyfikaty szansą na awans”.

  3. Pożyczka zostanie udzielona, zgodnie z zawartą umową na okres do 30.06.2009 r.

  4. Spłata pożyczki będzie zabezpieczona zgodnie z zawartą umową wekslem In blanco wystawionym przez Stowarzyszenie wraz z deklaracją wekslową.

  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/Elżbieta Rink

UZASADNIENIE

Gmina Marianowo jest członkiem LGD - Stowarzyszenia „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju, które realizuje Lokalną Strategię Rozwoju dla Gmin Chociwel, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard Szczeciński, Suchań. Celem zawartym w strategii jest m.in. rozwój zasobów ludzkich. Stowarzyszenie realizuje projekt pn. „Europejskie Certyfikaty szansą na awans”, polegający na szkoleniach mieszkańców z poszczególnych Gminy - członków Stowarzyszenia, pozwalające na nabycie lub poszerzenie umiejętności obsługi komputera oraz wykorzystania nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych.

W ramach pomocy w realizacji niniejszego projektu Wójt Gminy, na podstawie upoważnienia wynikającego z § 13 pkt 5 Uchwały Nr XXIV/147/08 Rady Gminy Marianowo z dnia
18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2009 r., udziela pożyczki nieoprocentowanej, w kwocie 10.000,00 zł na realizacje ww. projektu do dnia
30 czerwca 2009 r. Szczegółowe zapisy dotyczące udzielenia pożyczki zostaną zawarte
w umowie o udzielenie pożyczki.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 04-03-2009 14:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Gnas 04-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 04-03-2009 14:48