Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 25/2009 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2009 rok


ZARZĄDZENIE Nr 25/2009

Wójta Gminy Marianowo

z dnia 21 kwietnia 2009 roku

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2009 rok

Na podstawie § 6 ust. 2 oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych
w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430) zarządzam, co następuje:

 1. 1. W budżecie gminy na rok 2009 wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego -
  w wysokości 13.408,00 złotych.

2. Biorąc po uwagę wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pozostała kwota przeznaczona na doskonalenie zawodowe nauczycieli, będąca w dyspozycji poszczególnych szkół, przedstawia się następująco:

 1. Szkoła Podstawowa w Marianowie - 8.325,00 zł,

 2. Publiczne Gimnazjum w Marianowie - 5.083,00 zł.

 1. Dofinansowanie jest przyznawane na organizację szkolnych i pozaszkolnych form dokształcania w kierunkach i specjalnościach, które są zgodne z potrzebami szkół, określonymi w wieloletnich planach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 1. Ze środków, o których mowa w § 1 dofinansowuje się:

  1. organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty obniżania wymiaru godzin zajęć, dodatkowych umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych doradców metodycznych,

  2. organizację szkoleń seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,

  3. przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,

  4. organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie,

  5. organizację doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb edukacyjnych na danym terenie,

  6. szkolenie rad pedagogicznych,

  7. opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,

  8. opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia

zawodowego nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły,

  1. koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

 1. W porozumieniu z dyrektorami szkół ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 1.500,00 zł za jeden semestr.

 1. Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego winno być przyznawane
  z uwzględnieniem:

  1. kwalifikacji nauczycieli oraz zgłaszanych przez nauczycieli potrzeb w zakresie ich uzupełniania i podnoszenia,

  2. oceny przydatności form doskonalenia zawodowego w pracy nauczycieli,

  3. zadań związanych z realizacją polityki oświatowej.

 1. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do realizacji wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 1. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół publicznych na terenie Gminy Marianowo.

 1. Traci moc Zarządzenie Nr 46/2008 Wójta Gminy Marianowo z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2008.

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/ Elżbieta Rink

1

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 29-04-2009 08:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Stępień 29-04-2009
Ostatnia aktualizacja: - 29-04-2009 08:58