Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXI/123/2004 zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2005


Uchwała Nr XXI/123/04

Rady Gminy w Marianowie

z dnia 02 grudnia 2004 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,poz. 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 , poz. 874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291) uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 1. w pkt 1 uchwały Nr XX/109/2004 Rady Gminy w Marianowie z dnia 04 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2005 wprowadza się następujące zmiany:

1) w lit. „a” tiret otrzymuje brzmienie ,,- od samochodów ciężarowych wykorzystywanych

dla celów rolniczych „

2) w lit. „b” tiret otrzymuje brzmienie ,,- od samochodów ciężarowych wykorzystywanych

dla celów rolniczych” .

3) w lit. „c” tiret otrzymuje brzmienie ,,- od samochodów ciężarowych wykorzystywanych

dla celów rolniczych”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 16-01-2005 12:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 16-01-2005 12:11