Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Załączniki do budżetu 2005 - KATALOG -
dokument Uchwała Nr XXII/142/2004 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2005-02-18 09:20
dokument Uchwała Nr XXII/141/2004 w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu gminy Marianowo w latach 2005-2009. 2005-02-18 09:19
dokument Uchwała Nr XXII/140/2004 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo na rok 2004 2005-02-18 09:18
dokument Uchwała Nr XXII/139/2004 w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach kultury prowadzonych przez gminę Marianowo. 2005-02-18 09:17
dokument Uchwała Nr XXII/138/2004 w sprawie wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Marianowo 2005-02-18 09:16
dokument Uchwała Nr XXII/137/2004 w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, dotacji z bud 2005-02-18 09:15
dokument Uchwała Nr XXII/136/2004 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej 2005-02-18 09:14
dokument Uchwała Nr XXII/135/2004w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Marianowo nieruchomości gruntowych przez Agencję Nieruchomości Rolnych 2005-02-18 09:11
dokument Uchwała Nr XXII/134/2004 w sprawie zmiany Statutu Gminy Marianowo 2005-02-18 09:10
dokument Uchwała Nr XXII/133/2004 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2005 rok i sposobu jego realizacji 2005-02-18 09:08
dokument Uchwała Nr XXII/132/2004 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2005 rok 2005-02-18 09:07
dokument Uchwała Nr XXI/131/2004 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marian 2005-01-16 12:25
dokument Uchwała Nr XXI/130/2004 w sprawie ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od 2005-01-16 12:24
katalog Załączniki do uchwały 130 - KATALOG -
dokument Uchwała Nr XXI/129/2004 w sprawie zmian budżetu gminy i zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2004 . 2005-01-16 12:22
dokument Uchwała Nr XXI/128/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo dotyczącego terenów położonych w obrębie wsi Marianowo. 2005-01-16 12:21
dokument Uchwała Nr XXI/127/2004 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pożytku publicznego 2005-01-16 12:19
dokument Załącznik do uchwały 127 2005-01-16 12:18
dokument Uchwała Nr XXI/126/2004 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 2005-01-16 12:17
dokument Uchwała Nr XXI/125/2004 w sprawie ustalenia górnej granicy stawki opłat za usługi podmiotów posiadających zezwolenia w zakresie usuwania odpadów komunalnych 2005-01-16 12:16
dokument Uchwała Nr XXI/124/2004 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków 2005-01-16 12:15
dokument Uchwała Nr XXI/123/2004 zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2005 2005-01-16 12:11
dokument Uchwała Nr XXI/122/2004 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2005 rok 2005-01-16 12:07