Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXI/127/2004 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pożytku publicznego


Uchwała Nr XXI/127/04

Rady Gminy w Marianowie

z dnia02 grudnia 2004 roku

w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego na rok 2005"

Działając na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r., Nr 64, poz. 593,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135), Rada Gminy w Marianowie uchwala, co następuje:

  • Przyjmuje się "Program współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

  1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marianowo.

    1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXI/127/04 Rady Gminy w Marianowie z dnia 01 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005"

Z dniem 1 lipca 2003 r. weszła w życie uchwalona 24 kwietnia 2003 roku ustawa
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873). Określa ona zasady oraz formy współpracy samorządu lokalnego z sektorem pozarządowym. Zgodnie
z art. 5 ust. 3 niniejszej ustawy organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego
są zobowiązane do uchwalania rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, o ile ich zadania statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

W ustawie został także zawarty wykaz zadań publicznych, przy realizacji których Gmina może współpracować z organizacjami pozarządowymi, a także tryby dofinansowania realizacji tych zadań przez organizacje pozarządowe.

Traktując współpracę z trzecim sektorem jako zadanie priorytetowe lokalnych władz samorządowych, oraz realizując zobowiązania ustawowe, podjęcie niniejszej uchwały jest całkowicie uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 16-01-2005 12:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 16-01-2005 12:19