Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXII/133/2004 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2005 rok i sposobu jego realizacji


UCHWAŁA NR XXII/133/2004

Rady Gminy w Marianowie

z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2005 rok i sposobu jego realizacji

Na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Gminy Marianowo stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/46/2003 Rady Gminy Marianowo z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Marianowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 43 poz. 641) Rada Gminy Marianowo uchwala co następuje:

§ 1. Ustanawia się ramowy plan pracy Rady Gminy Marianowo na rok 2005 oraz sposób jego realizacji:

KWARTAŁ I

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 roku

 • Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska

 • Opinia Komisji Rewizyjnej.

 1. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2005 rok.

 1. Informacja o realizacji uchwały Rady Gminy nr XIV/86/2004 z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.

 • Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska

 • Opinia Komisji Rewizyjnej.

 1. Ocena działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie za 2004 rok.

 • Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska

 • Opinia Komisji Rewizyjnej.

 1. Ocena stanu porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Marianowo

 • Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska,

 • Opinia Komisji Rewizyjnej,

 1. Ocena stanu zimowego utrzymania ulic i dróg gminnych oraz powiatowych w sezonie zimowym 2004/2005.

 • Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska

 1. Informacja Wójta Gminy Marianowo o przebiegu zebrań sprawozdawczych w jednostkach pomocniczych Gminy w 2005 roku.

 1. Informacja o pracy radnych i Wójta Gminy jako przedstawicieli Gminy Marianowo w Komunalnym Związku Celowym Gmin Pomorza Zachodniego „Pomerania” i w Związku Gmin Dorzecza Iny w 2004 roku.

 1. Informacja o pracy radnych za 2004 rok

 1. Sprawy bieżące.

KWARTAŁ II

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2004 rok

 • opinia Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska,

 • opinia Komisji Rewizyjnej,

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2004 rok.

 • wniosek Komisji Rewizyjnej,

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

 1. Ocena organizacji dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Marianowo w roku szkolnym 2004/2005.

 • opinie stałych Komisji Rady Gminy

 1. Rozpatrzenie informacji Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Marianowie i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Marianowie o wynikach nauczania w szkołach w roku szkolnym 2004/2005.

 1. Informacja o realizacji uchwały Rady Gminy nr XV/91/2004z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia Kierunków działania Wójta Gminy Marianowo do 2006 roku.

 • opinie stałych Komisji Rady Gminy

 1. Informacja o realizacji uchwały Rady Gminy nr VIII/54/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie zasad wykonania przyłączy kanalizacyjnych i ponoszenia opłat za przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.

 • opinie stałych Komisji Rady Gminy

 1. Sprawy bieżące.

KWARTAŁ III

 1. Rozpatrzenie informacji Wójta Gminy Marianowo o stanie realizacji budżetu Gminy Marianowo za I półrocze 2005 roku.

 • opinie stałych Komisji Rady Gminy

 1. Rozpatrzenie informacji Wójta Gminy Marianowo o realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w 2005 roku oraz realizacji w tym zakresie przepisów o zamówieniach publicznych

 • opinie stałych Komisji Rady Gminy

 1. Rozpatrzenie informacji Wójta o stanie mienia komunalnego Gminy Marianowo

 • opinie stałych Komisji Rady Gminy.

 1. Informacja o realizacji uchwały Rady Gminy nr XIX/106/2004 z dnia 09 września 2004 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Marianowo na lata 2004-2006.

 • opinie stałych Komisji Rady Gminy

 1. Informacja o realizacji uchwały Rady Gminy nr IV/27/2003 z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie przyjęcia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Marianowo w latach 2003 - 2007.

 • opinie stałych Komisji Rady Gminy

 1. Informacja o realizacji uchwały Rady Gminy nr XXI/128/04 z dnia 02 grudnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Marianowo dotyczącego terenów położonych w obrębie wsi Marianowo.

 • opinie stałych Komisji Rady Gminy

 1. Informacja o realizacji uchwały Rady Gminy nr III/23/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku zmienionej uchwałą nr VI/43/2003 z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie „Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata”.

 • opinie stałych Komisji Rady Gminy

 1. Informacja o realizacji uchwały Rady Gminy nr XIX/103/2004 z dnia 09 września 2004 roku w sprawie Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Marianowo.

 • opinie stałych Komisji Rady Gminy

 1. Sprawy bieżące.

KWARTAŁ IV

 1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach podatków i opłat na terenie Gminy Marianowo na 2006 rok.

 • opinie stałych Komisji Rady Gminy

 1. Rozpatrzenie projektu budżetu Gminy Marianowo na 2006 rok

 • opinie stałych Komisji Rady Gminy

 • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

 1. Przyjęcie ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2006 rok.

 1. Informacja o osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego za 2004 lub złożyły je po terminie, stwierdzonych nieprawidłowościach w analizowanych oświadczeniach wraz z opisem oraz wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia

 • opinia Wojewody Zachodniopomorskiego

 • opinia Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim.

 1. Ocena realizacji uchwały Rady Gminy nr XVIII/102/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Marianowo na lata 2004-2006. Przegląd realizacji projektów i zadań.

 • opinie stałych Komisji Rady Gminy.

 1. Sprawy bieżące.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 18-02-2005 09:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 18-02-2005 09:08