Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXI/131/2004 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marian


Uchwała Nr XXI/131/04

Rady Gminy w Marianowie

z dnia 02 grudnia 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2004”.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372 z 2003 r., Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257 , Nr 99, poz. 1001 i Nr 152. poz. 1597) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XIV/87/04 Rady Gminy w Marianowie z dnia

29 stycznia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2004” zmienionej uchwałą Nr XVIII/101/2004 z dnia 30 czerwca 2004r., wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się przychody o kwotę 7.325,00 zł.

2) zwiększa się wydatki o kwotę 7.325,00 zł.

3) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Pomoc w zorganizowaniu wigilii dla osób samotnych 700,00

zł”;

4) w ust. 4 wyrazy „14.000,00” zł zastępuje się wyrazami „17.000,00 zł”;

5) w ust. 5 wyrazy „1.200,00 zł” zastępuje się wyrazami „2.200,00 zł”;

6) w ust. 6 wyrazy „50,00 zł” zastępuje się wyrazami „420,00 zł”;

7) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Materiały biurowe 549,00 zł”.

8) w ust. 10 wyrazy „1.620,00 zł” zastępuje się wyrazami „2.220,00 zł”;

9) w ust. 11 wyrazy „400,00 zł” zastępuje się wyrazami „2.000,00 zł”;

10) dodaje się ust. 13 w brzmieniu: „13. Dofinansowanie paczek dla dzieci z okazji Mikołajek

500,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 16-01-2005 12:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 16-01-2005 12:25